Zarządzanie zapasami przez dostawcę

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z VMI)
Zarządzanie zapasami przez dostawcę
Polecane artykuły


Zarządzanie zapasami przez dostawcę (VMI, Vendor Managed Inventory) - zamiennie używany z nazwą SMI (supplier managed investory), jedno z narzędzi SCM, stosowane w celu dostarczenia odpowiedniego produktu, w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie i we właściwych ilościach. Głównym celem VMI jest optymalizacja całego procesu i zapewnienie bezpieczeństwa w dostawach odbiorcy.

VMI jest swego rodzaju układem wymiany handlowej, pomiędzy dostawcą a odbiorcą, który polega na przerzuceniu odpowiedzialności za uzupełnianie zapasów na dostawcę, w zamian za co odbiorca (przykładowo dana sieć detaliczne) dzieli się dokładnymi informacjami o aktualnym stanie magazynowania oraz o bieżących zejściach z magazynu. VMI staje się ważnym elementem nowoczesnych łańcuchów dostaw, tworzonych według idei tzw. łańcucha dostaw 2.0, w którym głównym celem jest osiągnięcie elastyczności strukturalnej. (M. Christopher, M. Holweg, 2011). Metoda cieszy się dużą popularnością za względu na zmniejszenie kosztów i możliwość zlikwidowania magazynów i zmniejszenie zamrożonego kapitału, który był utrzymywany w zapasach podczas tradycyjnej formy dostaw.

VMI jest narzędziem powszechnie stosowanym przez duże sieci detaliczne, takie jak Wal-Mart, Target Corp, J.C Penney Co.

Bariery wdrożenia VMI

Jednym z warunków wdrożenia VMI jest przewidzenie, możliwie jak najdokładniej, popytu, aby dostawy były wyposażone w odpowiednią ilość zamawianego dobra oraz czas na jego zgromadzenie był wystarczający. Kolejnym z warunków jest posiadanie odpowiedniego zaplecza techniczno-informatycznego, które umożliwia szybki przepływ informacji oraz dokonywanie zmian i korekt zamówień. Stworzenie takiego zaplecza powoduje dodatkowe koszty, więc decyzja o wdrażaniu VMI powinna być przemyślana oraz dokładnie oszacowana. Dlatego też VMI odbywa się za obopólną zgodą odbiorcy oraz dostawcy lub wnika z narzuconej formy współpracy przez jedną ze stron, wynikającą z sił przetargowych.

Proces wdrażania VMI

 1. Otrzymanie prognozy popytu na dany okres przez dostawcę.
 2. Dostarczenie wyznaczonej ilości produktu.
 3. Magazynowanie dostawy.
 4. Opracowanie raportów o dostawie jak i o zużyciu.
 5. Przeprowadzenie kontroli bądź audytu w magazynie.
 6. Naliczenie rachunków i opłata dostawcy.

Zalety VMI

 • sprawne działanie pozwala na znaczną redukcję czasu magazynowania zapasów, co jest równoznaczne z obniżeniem kosztów zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony,
 • umożliwia również redukcję braków w zapasach, przez co poprawia się poziom obsługi klienta.
 • przy zarządzaniu zapasami przez dostawców bardzo często stosuje się elektronicznej wymiany informacji (EDI) oraz innych udogodnień technicznych jak kody kreskowe, RFID, które pociągają za sobą dodatkowe opłaty, ale mogą się przyczyniać do większego rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa,
 • poprawa komunikacji, która jest gwarantem dobrej współpracy w VMI, przez to kontrola zamówień jest bardzo dokładna, a dostawy zazwyczaj są bez błędów w zamówieniach,
 • poczucie bezpieczeństwa odbiorcy przez niezawodność dostaw,
 • większa ilość klientów, ze względu na stała dostępność pożądanych produktów i poprawę obsługi klienta,
 • ulepszenie jakości prognoz i oszacowań przez odbiorcę, znajomość asortymentu przyczynia się do stosowania priorytetów w realizacji zamówień,

Bibliografia

Autor: Dominika Michałowicz, Agnieszka Wójtowicz