System SRM

Z Encyklopedia Zarządzania
System SRM
Polecane artykuły


System SRM (ang. Supplier Relationship Management czyli zarządzanie relacjami z dostawcą) - oprogramowanie wspierające dwukierunkową integrację i wymianę informacji pomiędzy dostawcą i przedsiębiorcą. SRM to jedno z narzędzi e-logistyki, która jest oparta na wykorzystaniu Internetu i systemów informatycznych. Celem innowacyjnego rozwiązania jest optymalizacja cyklu dostaw, poprzez automatyzację procesów logistycznych oraz zwiększenie przejrzystości kontaktów i uproszczenie strategii zakupowej. System wspiera działanie całego systemu dostaw - począwszy od strategicznego określenia źródła dostaw, po operacyjne zaopatrzenie i włączenie dostawców do współpracy.

W ostatnich latach zachodzą zmiany w podejściu do koncepcji rozwoju relacji z dostawcami. Dostrzega się wyraźny wkład dostawców na wyniki działalności u odbiorców. Współpraca przybiera charakter strategiczny, oparty na realizacji celów. Prawidłowe wdrożenie SRM poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych, daje możliwość osiągnięcia wymiernych i trwałych korzyści dla obydwu stron.

Wady i zalety

Korzyści wynikające z wdrożenia SRM:

 • kompleksowa analiza ofert i selekcja dostawców,
 • budowanie lojalności i pogłębianie pozytywnych relacji z dostawcami,
 • większa wydajność łańcucha dostaw spowodowana wyborem dostawcy zgodnym z aktualnymi potrzebami,
 • automatyzacja procesów w firmie,
 • kontrola i zarządzanie procesem zamówień i dostaw,
 • skrócenie czasu trwania cyklu dostaw, który wpływa na poprawę terminowości,
 • obniżenie kosztów operacyjnych,
 • trafna ocena jakości dostawców,
 • wzrost przejrzystości inwentarza poprzez zezwolenie dostawcom na posiadanie wiedzy odnośnie miejsca przechowywania zapasów oraz tego kiedy dostawa dotrze do miejsca przeznaczenia.

Ryzyko związane z SRM:

 • początkowo wysokie koszty, związane z wdrożeniem systemów informatycznych,
 • pogorszenie wymiany handlowej między dostawcami za sprawą zerwanych połączeń,
 • zmniejszenie prywatności na skutek możliwości szczegółowej kontroli całego procesu.

Powiązania SRM z innymi systemami

System zarządzania relacjami z dostawcami (SRM) jest rozszerzeniem funkcjonalnym i podsystemem systemu zarządzania relacjami przedsiębiorstwa (Enterprise Relationship Planning - ERP). System ERP wspiera zarządzanie zasobami wewnątrz organizacji, a potrzeba kierowania procesami biznesowymi w otoczeniu doprowadziła do wzbogacenia go o moduły SRM i CRM. System CRM (ang. Customer Relationship Management czyli zarządzanie relacjami z klientami) wspomaga kompleksową obsługę klienta i posiada funkcjonalności SRM.

SRM - specyfikacja interfejsu

Istnieją dwie wersje specyfikacji SRM uważane za standardowe, które są gotowe do wdrażania. Jedną z nich jest SRM wersja 1.1 a drugą SRM wersja 1.2. SRM wersja 1.1 została zakończona w 2001 roku i wdrożona przez LBNL, JLAB, Fermilab oraz CERN. SRM v1.1 głównie składała się z definicji funkcjonalności przepływu danych. Doświadczenie osiągnięte przez uczestników SRM podczas implementacji i produkcyjnego użycia wersji SRM 1.1 pozwoliło zdefiniować bardziej kompletny interfejs zarządzania SRM w wersji 1.2.

Bibliografia

Autor: Ilona Mika, Jakub Godek