System SRM

Z Encyklopedia Zarządzania

System Zarządzania Relacjami z Dostawcami (SRM) to kompleksowe podejście do zarządzania dostawami, które ma na celu zoptymalizowanie relacji z dostawcami i poprawę efektywności procesów zakupowych w organizacji. SRM obejmuje zarówno strategie, procedury, jak i technologie, które wspierają zarządzanie dostawami na wszystkich etapach: od wyboru dostawców, poprzez negocjacje warunków współpracy, aż do monitorowania i oceny ich wydajności.

Cel i znaczenie SRM w zarządzaniu dostawami

Głównym celem zastosowania systemu SRM jest zwiększenie wartości dostawców dla organizacji poprzez optymalizację procesów zakupowych. SRM umożliwia identyfikację i wybór najlepszych dostawców, którzy są w stanie dostarczać produkty lub usługi najwyższej jakości, w konkurencyjnych cenach i terminowo. Dzięki temu, organizacja może skupić się na swojej kluczowej działalności, a zadania związane z zarządzaniem dostawami są powierzone profesjonalnym partnerom.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu SRM są wielorakie. Po pierwsze, organizacja może zredukować koszty poprzez lepsze negocjacje cenowe, wykorzystanie synergii z dostawcami oraz unikanie kosztów związanych z problemami dostawczymi. Po drugie, system SRM umożliwia zwiększenie jakości dostaw, co przekłada się na lepszą jakość produktów lub usług oferowanych przez organizację. Po trzecie, SRM pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem, poprzez monitorowanie i ocenę wydajności dostawców oraz wczesne wykrywanie potencjalnych problemów.

Warto również podkreślić, że SRM nie ogranicza się jedynie do obszaru zakupów. System ten ma wpływ na wiele innych dziedzin organizacji, takich jak logistyka, produkcja czy zarządzanie jakością. Dlatego też SRM jest niezwykle ważnym narzędziem w zarządzaniu dostawami, które wpływa na całą wartościową łańcuch dostaw organizacji.

Zalety wdrożenia SRM

 • Optymalizacja cyklu dostaw. System zarządzania relacjami z dostawcami (SRM) oferuje wiele korzyści związanych z optymalizacją cyklu dostaw. Dzięki SRM możliwe jest skrócenie czasu realizacji zamówień, co przekłada się na szybsze dostawy i zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa. System SRM umożliwia również monitorowanie i śledzenie procesu dostaw na każdym etapie, co pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy i unikanie opóźnień. Optymalizacja cyklu dostaw za pomocą SRM wpływa także na redukcję kosztów związanych z magazynowaniem, transportem i zarządzaniem zapasami.
 • Automatyzacja procesów logistycznych. Wdrożenie systemu SRM umożliwia automatyzację procesów logistycznych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i redukcji błędów. Dzięki SRM możliwe jest automatyczne generowanie zamówień, monitorowanie stanu magazynowego, planowanie produkcji oraz kontrola jakości produktów. Automatyzacja procesów logistycznych za pomocą SRM pozwala na oszczędność czasu i zasobów, które można wykorzystać w innych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Ponadto, eliminuje się błędy wynikające z interwencji człowieka, co zwiększa precyzję i niezawodność procesów logistycznych.
 • Zwiększenie przejrzystości kontaktów. Wdrożenie SRM przyczynia się do zwiększenia przejrzystości kontaktów z dostawcami. System SRM umożliwia skoncentrowanie wszystkich informacji na temat dostawców w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie nimi i zapewnia lepszą kontrolę nad relacjami. Dzięki SRM można łatwo uzyskać dostęp do informacji dotyczących historii współpracy, oceny jakości usług, umów, warunków płatności i innych aspektów współpracy. Zwiększenie przejrzystości kontaktów z dostawcami za pomocą SRM umożliwia lepsze podejmowanie decyzji zakupowych i minimalizuje ryzyko związanego z nierzetelnymi dostawcami.
 • Uproszczenie strategii zakupowej. Wdrożenie SRM umożliwia uproszczenie strategii zakupowej przedsiębiorstwa. Dzięki SRM możliwe jest skoncentrowanie się na strategicznych aspektach zakupów, takich jak negocjacje warunków umowy, identyfikacja strategicznych dostawców i tworzenie długoterminowych relacji. System SRM umożliwia analizę danych związanych z zakupami, co pozwala na lepsze planowanie i podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych informacjach. Uproszczenie strategii zakupowej za pomocą SRM przyczynia się do zwiększenia efektywności procesu zakupowego oraz redukcji kosztów zakupów.

SRM jako rozszerzenie systemu ERP

System zarządzania relacjami z dostawcami (SRM) stanowi kluczowy element współczesnego zarządzania łańcuchem dostaw. Jest to system informatyczny, który umożliwia firmom efektywne zarządzanie procesami zakupowymi, współpracę z dostawcami oraz optymalizację relacji handlowych. W kontekście zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), SRM pełni rolę rozszerzenia, które wspiera i uzupełnia funkcjonalności systemu ERP.

Relacja między SRM a ERP jest zatem ściśle powiązana i wzajemnie uzupełniająca. System ERP koncentruje się na zarządzaniu wewnętrznymi procesami firmy, takimi jak finanse, produkcja, sprzedaż czy magazynowanie. Natomiast SRM skupia się na zarządzaniu procesami zewnętrznymi, szczególnie dotyczącymi dostawców i zakupów. Integracja SRM z systemem ERP umożliwia kompleksowe zarządzanie zarówno procesami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, co przekłada się na efektywność i konkurencyjność firmy na rynku.

Współpraca między SRM a ERP pozwala na uzyskanie pełnej widoczności procesów zakupowych, od momentu zapotrzebowania na zakup, przez negocjacje z dostawcami, aż do finalizacji transakcji. Dzięki temu, przedsiębiorstwo ma możliwość dokładnej kontroli nad całym łańcuchem dostaw, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów, jak również minimalizację ryzyka związanego z zakupami.

Funkcjonalności SRM w systemach ERP

SRM w systemach ERP oferuje szereg funkcjonalności, które wspierają procesy zakupowe i zarządzanie dostawcami. Przede wszystkim, umożliwia kompleksowe zarządzanie całym cyklem życia dostawcy - od tworzenia i zarządzania profilami dostawców, po ocenę ich wydajności i monitorowanie kontraktów. Wszystkie informacje dotyczące dostawców są zgromadzone w jednym miejscu, co ułatwia ich analizę i podejmowanie strategicznych decyzji zakupowych.

SRM w systemie ERP daje również możliwość zarządzania katalogami produktów, w tym ich tworzenia, aktualizacji i udostępniania dla dostawców. To umożliwia efektywne zarządzanie ofertami, negocjacje cenowe oraz monitorowanie stanów magazynowych.

Dodatkowo, SRM w systemie ERP umożliwia automatyzację procesów zakupowych, poprzez elektroniczne zamówienia, automatyczne generowanie umów i zamówień, jak również monitorowanie realizacji zamówień. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może zaoszczędzić czas i zasoby, minimalizując ryzyko błędów i opóźnień.

Inną ważną funkcjonalnością SRM w systemie ERP jest zarządzanie relacjami z dostawcami, w tym komunikacja, ocena i monitorowanie wydajności dostawców. System umożliwia śledzenie jakości dostaw, terminowości dostaw, a także obsługę reklamacji i zarządzanie gwarancjami. Dzięki temu, przedsiębiorstwo ma możliwość wybierania i współpracy z najlepszymi dostawcami, co przekłada się na jakość i konkurencyjność produkowanych wyrobów.

Porównanie SRM i CRM

System zarządzania relacjami z klientami (CRM) i system zarządzania relacjami z dostawcami (SRM) są dwoma różnymi systemami, ale mają wiele wspólnych funkcjonalności i celów. Oba systemy mają na celu zwiększenie efektywności i skuteczności w zarządzaniu relacjami, zarówno z klientami, jak i dostawcami.

Wspólne funkcjonalności obejmują:

 • Zarządzanie kontaktami - zarówno CRM, jak i SRM umożliwiają gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie informacjami kontaktowymi z klientami i dostawcami. Pozwala to na efektywne monitorowanie i śledzenie historii interakcji.
 • Analiza danych - zarówno CRM, jak i SRM oferują możliwość analizowania danych dotyczących klientów i dostawców. Dzięki temu można identyfikować trendy, preferencje i potrzeby, co umożliwia lepsze zrozumienie i dostosowanie się do oczekiwań.
 • Automatyzacja procesów - zarówno CRM, jak i SRM mają na celu automatyzację wielu procesów, takich jak obsługa zamówień, zarządzanie reklamacjami czy monitorowanie dostaw. Automatyzacja tych procesów przyspiesza działanie, eliminuje błędy i zwiększa efektywność.
 • Budowanie relacji - zarówno CRM, jak i SRM koncentrują się na budowaniu trwałych i korzystnych relacji z klientami i dostawcami. Oba systemy umożliwiają śledzenie historii interakcji, personalizację komunikacji i dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb.

Cele, które CRM i SRM mają wspólne, to przede wszystkim:

 • Zwiększenie sprzedaży i zysków poprzez lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie oferty do ich oczekiwań.
 • Poprawa obsługi klienta i dostawcy poprzez automatyzację procesów, szybkie reagowanie na zapytania i reklamacje oraz budowanie trwałych relacji.
 • Optymalizacja zapasów i kosztów poprzez lepsze zarządzanie dostawcami, negocjowanie lepszych warunków i monitorowanie jakości.

Różnice między SRM a CRM

Mimo że CRM i SRM mają wiele wspólnych funkcjonalności, istnieją także znaczące różnice między tymi systemami.

 • Obszar działania - CRM skupia się głównie na zarządzaniu relacjami z klientami i obsługą sprzedaży. SRM natomiast koncentruje się na zarządzaniu relacjami z dostawcami i procesami związanymi z zaopatrzeniem.
 • Rodzaj danych - CRM gromadzi i zarządza danymi dotyczącymi klientów, takimi jak dane kontaktowe, historia zakupów czy preferencje. SRM natomiast gromadzi i zarządza danymi dotyczącymi dostawców, takimi jak dane kontaktowe, umowy czy informacje o jakości.
 • Podejście - CRM skupia się na klientach indywidualnych i budowaniu jednostkowych relacji. SRM natomiast skupia się na relacjach z grupami dostawców i negocjacjach warunków dostaw.
 • Priorytety - W przypadku CRM priorytetem jest zysk i sprzedaż, natomiast w przypadku SRM priorytetem jest jakość, dostępność i koszty dostaw.

Podsumowując, zarówno CRM, jak i SRM są ważnymi systemami zarządzania relacjami, które mają na celu zwiększenie efektywności i skuteczności w zarządzaniu zarówno relacjami z klientami, jak i dostawcami. Pomimo wielu wspólnych funkcjonalności, istnieją jednak znaczące różnice między tymi systemami, które wynikają z różnych obszarów działania i priorytetów.

Integracja z innymi systemami zarządzania

Systemy planowania produkcji (PPS)

Integracja systemu SRM z systemami planowania produkcji (PPS) jest istotna dla skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw. System SRM umożliwia wymianę danych i informacji z systemami PPS, co umożliwia lepsze zarządzanie produkcją i dostawami.

Integracja z systemami PPS umożliwia automatyzację procesów planowania produkcji i zarządzania dostawami. Dzięki temu można zoptymalizować harmonogram produkcji, uwzględniając dostępność surowców, terminy dostaw, zmienne zapotrzebowanie klientów i inne czynniki.

Integracja z systemami PPS umożliwia również śledzenie postępów w produkcji i dostawach, monitorowanie wykorzystania zasobów, analizę efektywności procesów oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Dzięki temu przedsiębiorstwo może podejmować informowane decyzje i doskonalić swoje działania.

Systemy zarządzania magazynem (WMS)

Integracja systemu SRM z systemami zarządzania magazynem (WMS) jest kluczowa dla efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. System SRM umożliwia wymianę danych i informacji z systemami WMS, co umożliwia lepsze zarządzanie magazynem i dostawami.

Integracja z systemami WMS umożliwia monitorowanie stanów magazynowych, śledzenie przepływu towarów, zarządzanie zamówieniami i dostawami, optymalizację procesów magazynowych oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Integracja z systemami WMS umożliwia również lepsze zarządzanie zapasami, minimalizację strat, zoptymalizowanie przestrzeni magazynowej oraz zwiększenie efektywności procesów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może osiągać lepsze wyniki operacyjne i zadowalające poziomy obsługi klienta.

Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu SRM

System SRM (Supplier Relationship Management) to narzędzie, które pozwala przedsiębiorstwom skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami. Wdrożenie tego systemu niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha dostaw.

Głównymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia Systemu SRM są:

 • Optymalizacja procesów logistycznych: Dzięki SRM możliwe jest zautomatyzowanie i optymalizowanie procesów logistycznych, takich jak zamówienia, dostawy, monitorowanie stanu zapasów czy rozliczanie faktur. To przyczynia się do skrócenia czasu realizacji zamówień, minimalizacji błędów oraz poprawy efektywności całego łańcucha dostaw.
 • Budowanie relacji biznesowych: Kompleksowa analiza ofert i selekcja dostawców są ważne dla budowania lojalności i pogłębiania relacji biznesowych. SRM umożliwia dokładną analizę ofert i ocenę dostawców pod kątem ich wiarygodności, jakości oferowanych produktów czy zdolności do spełnienia oczekiwań przedsiębiorstwa. Dzięki temu można skutecznie budować długoterminowe relacje z najlepszymi dostawcami, co przekłada się na większą stabilność i konkurencyjność przedsiębiorstwa.
 • Obniżenie kosztów operacyjnych: SRM przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie poprzez efektywniejsze zarządzanie dostawami oraz eliminację zbędnych lub kosztownych procesów. Dzięki lepszej kontroli nad zamówieniami, dostawami i zapasami, przedsiębiorstwo może minimalizować straty związane z niedoborami lub nadmiarem towarów.

Wpływ Systemu SRM na zarządzanie ryzykiem

System SRM ma istotny wpływ na minimalizację różnego rodzaju ryzyk związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Dzięki temu narzędziu przedsiębiorstwo może skutecznie zarządzać ryzykiem logistycznym, jakościowym oraz związanym z zapasami.

Wpływ Systemu SRM na zarządzanie ryzykiem obejmuje:

 • Minimalizację ryzyka logistycznego: SRM umożliwia lepszą kontrolę nad dostawami, monitorowanie ich statusu oraz reagowanie na ewentualne opóźnienia czy problemy. Dzięki temu przedsiębiorstwo może minimalizować ryzyko niedostaw towarów, które mogłoby prowadzić do przestojów w produkcji lub utraty klientów.
 • Trafna ocena jakości dostawców: SRM pozwala na dokładną analizę jakości dostawanych produktów oraz ocenę dostawców pod kątem ich wiarygodności i zdolności do dostarczania wysokiej jakości towarów. To minimalizuje ryzyko otrzymania niskiej jakości towarów, które mogłyby prowadzić do reklamacji, utraty klientów czy negatywnego wizerunku przedsiębiorstwa.
 • Zwiększenie przejrzystości inwentarza: Dzięki SRM możliwe jest lepsze zarządzanie zapasami i zwiększenie przejrzystości inwentarza. Przedsiębiorstwo ma pełną kontrolę nad ilością towarów na magazynach, co minimalizuje ryzyko związane z nadmiernym lub niedostatecznym zapasem towarów.

Inne rodzaje ryzyka, z którymi może się wiązać współpraca z dostawcami, to np. ryzyko zmiany cen surowców, ryzyko polityczne czy ryzyko związane z katastrofami naturalnymi. System SRM pomaga w minimalizacji tych ryzyk poprzez umożliwienie skutecznego monitorowania dostawców, analizę rynku surowców czy planowanie awaryjnych scenariuszy.

Wpływ Systemu SRM na rozwój biznesowy

System SRM ma istotny wpływ na rozwój biznesowy przedsiębiorstwa. Dzięki temu narzędziu możliwe jest efektywne nawiązywanie kontaktów i współpraca z nowymi dostawcami, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i nowych produktów na rynek, ekspansja na nowe rynki oraz zwiększenie konkurencyjności.

Wpływ Systemu SRM na rozwój biznesowy obejmuje:

 • Nawiązywanie kontaktów i współpraca z nowymi dostawcami: SRM ułatwia proces selekcji i oceny nowych dostawców, co umożliwia przedsiębiorstwu nawiązanie współpracy z najlepszymi dostawcami na rynku. To otwiera nowe możliwości biznesowe i pozwala na korzystanie z nowych źródeł zaopatrzenia.
 • Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i nowych produktów na rynek: SRM wspiera proces wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i nowych produktów na rynek poprzez umożliwienie efektywnej komunikacji i współpracy z dostawcami. Przedsiębiorstwo może korzystać z wiedzy i doświadczenia dostawców w celu wprowadzenia na rynek nowych, atrakcyjnych produktów.
 • Ekspansja na nowe rynki: SRM umożliwia przedsiębiorstwu ekspansję na nowe rynki poprzez lepszą kontrolę nad dostawami i relacjami z dostawcami. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skutecznie rozwijać swoją działalność na nowych rynkach, zwiększając swoje obroty i udział w rynku.
 • Zwiększenie konkurencyjności: SRM przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez lepsze zarządzanie dostawami, selekcję najlepszych dostawców oraz minimalizację ryzyka związanego z jakością dostaw i logistyką. To pozwala przedsiębiorstwu na oferowanie lepszych warunków dla klientów, budowanie silnej marki i zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.


System SRMartykuły polecane
Model łańcucha wartościSystem ERPSystem informacji logistycznejSystemy EDISystem APSTworzenie sieci dostawZarządzanie zapasami przez dostawcęRozwój przedsiębiorstwaSłabe strony

Bibliografia

 • Beynon-Davies P. (2004), Inżynieria Systemów Informacyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Ciesielski M., Długosz J. (red.) (2012), Strategia łańcuchów dostaw, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Flakiewicz W. (2002), Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa
 • Jaworski J. (2013), Nowoczesne technologie informacyjne w logistycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
 • Lenart A. (2008), Systemy ERP a zarządzanie relacjami z klientami, Uniwersytet Gdański
 • Odlanicka-Poczobutt M. (2008), Identyfikacja i ocena efektów wdrożenia strategii doboru źródeł dostaw w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji, Politechnika Śląska
 • Wieteska G. (2013), Rozwój dostawców w modelach portfolio relacji dostawca-nabywca, czasopismologistyka.pl, Uniwersytet Łódzki
 • Wiśnicki M., Błoński K. (2004), Marketing w nowych powiązaniach kooperacyjnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 179