Rejestr dłużników

Z Encyklopedia Zarządzania
Rejestr dłużników
Polecane artykuły

Rejestr dłużników to baza informacji gospodarczej, jej głównym zadaniem jest udostępnienie posiadanych informacji gospodarczych w celu większej weryfikacji oraz poprawy płynności finansowej. Przedsiębiorca lub konsument znajdujący się w takim rejestrze traci wiarygodność finansową. Skutkiem mieszczenia się w bazie dłużników jest wyłączenie z obrotu gospodarczego, brak możliwości korzystania produktów bankowych. Wpisanie przedsiębiorców do rejestru dłużników wiąże się z wieloma problemami, w przyszłości ciężko jest o znalezienie nowych partnerów biznesowych, utratę wypracowanej marki i spadek pozycji na rynku. W dalszych krokach powoduje kolejne problemy finansowe (M. Bekas 2011, s. 11-12).

Do rejestru dłużników trafiają osoby indywidualne oraz przedsiębiorcy, którzy zalegają ze spłatą zobowiązań przynajmniej o 60 dni. Osoba, która znajduje się w rejestrze jako dłużnik, może zostać usunięta po całkowitej spłacie zadłużenia lub po określonym czasie. Można wyróżnić trzy możliwości usunięcia przedsiębiorcy z rejestru dłużników:

 • Całkowita spłata zobowiązań: po całkowitej spłacie zobowiązania zgodnie z ustawą instytucji prowadzącej rejestr dłużników, wierzyciel informuje odpowiednie biuro informacji gospodarczej o spłacie zadłużenia, z kolei po weryfikacji adnotacja w rejestrze zostaje usunięta.
 • Sprzedaż wierzytelności
 • Upływ czasu: wpis w rejestrze dłużników po upływie 10 lat zostaje usuwany.

Rejestr dłużników uwzględnia informacje o zaległościach finansowych przedsiębiorców oraz konsumentów. W tym momencie w Polsce działa pięć Biur Informacji Gospodarczej prowadzących Rejestr Dłużników (J. Furga 2019, s. 8-10):

 1. Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor: najdłużej działająca baza, posiada najwięcej danych odnośnie zadłużenia.
 2. Krajowy Rejestr Długów : najczęściej używana baza przez systemy bankowe.
 3. Rejestr Dłużników ERIF
 4. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG
 5. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG

Powyższe instytucje przyjmują przekazane dane, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze. Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej BIK oraz ze Związkiem Banków Polskich ZBP. Biuro Informacji Kredytowej BIK gromadzi i przekazuje wszystkie zgromadzone informacje na temat jakichkolwiek zobowiązań kredytowych osób indywidualnych oraz przedsiębiorców. Dane w Biurze Informacji Kredytowej zawierają informacje o terminowej spłacie kredytów oraz i opóźnieniach w harmonogramowej spłacie (M. Olechnowicz 2012, s. 66-72).

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może zostać wpisana osoba na wniosek wierzyciela, który posiada tytuł wykonawczy przeciw osobie, która od daty wezwania do 30 dni nie wypłaciła zaległości. Również sąd posiada możliwość wpisania z urzędu do rejestru (J. Blicharz, A. Huchla 2008 s, 326-327):

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą po ogłoszeniu upadłości lub w przypadku gdy wniosek o upadłość został oddalony przez niewystarczający majątek dłużnika do spłaty zadłużeń,
 • wspólników, którzy ponoszą odpowiedzialność majątkową za obciążenia spółki,
 • osoby, które na wniosek Sądu Upadłościowego dostały zakaz prowadzenia działalności,
 • dłużników, którzy mają obowiązek przedstawić swój majątek w celu postępowania egzekucyjnego.

W dniu 1 lutego 2019 r. w związku ze zmianą ustawy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych został zastąpiony przez Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Bibliografia

Autor: Natalia Dobranowska