Lista dłużników

Z Encyklopedia Zarządzania
Lista dłużników
Polecane artykuły
  • Lista dłużników - rejestr nierzetelnych dłużników prowadzony przez biura informacji gospodarczej. W Polsce taką działalność prowadzą następujące instytucje (Biura informacji gospodarczej,2020):
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
  • BIG InfoMonitor,
  • Krajowy Rejestr Długów BIG,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)

Biura są prowadzone na zasadach komercyjnych, a informacje przez nie dostarczane są odpłatnie (Biura informacji gospodarczej,2020). Nie współpracują ze sobą w zakresie wymiany danych (P. Nowak, 2018, s. 241). Wpis do takiego rejestru może wiązać się z późniejszymi problemami z uzyskaniem kredytu lub z uzyskaniem go na mniej korzystnych warunkach, a także z brakiem możliwości otrzymania karty kredytowej lub niemożnością podpisania umowy z operatorem internetu. (P. Didenkow, 2010, s. 88)

W celu weryfikacji swojego przyszłego kontrahenta najlepiej skontaktować się z każdym z biur informacji gospodarczej, gdyż to wierzyciel podejmuje decyzje do którego w biur (lub czy do wszystkichn) zostanie dopisany jego dłużnik. Aby konsument był w stanie dopisać swojego dłużnika do biura informacji gospodarczej, należność musi zostać stwierdzona tytułem wykonawczymAby skuteczniej zweryfikować rzetelność swojego przyszłego kontrahenta, zaleca się wystąpić z zapytaniem do każdego z BIG-ów. Wierzyciel może zdecydować się dopisać dłużnika do tylko jednego lub kilku BIG-ów jednocześnie. Konsument może dopisać dłużnika tylko wtedy, gdy należność jest stwierdzona tytułem wykonawczym. Przykładem takiego tytułu jest sądowy nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Przedsiębiorca może sprawdzić: dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie, bez ograniczeń; konsumenta, za jego pisemną zgodą. Konsument może sprawdzić: dowolnego przedsiębiorcę, bez ograniczeń; siebie, bezpłatnie raz na 6 miesięcy (nie może sprawdzać innych konsumentów). Każdy z nich działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Nie ma między nimi przepływu informacji, są w stosunku do siebie konkurencyjne. Każdy z nich działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Nie ma między nimi przepływu informacji, są w stosunku do siebie konkurencyjne. Każdy z nich działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Nie ma między nimi przepływu informacji, są w stosunku do siebie konkurencyjne.

Obowiązująca ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. “o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych” (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530) pozwala osobom fizycznym na udostępnienie informacji o swoich dłużnikach, wśród nich najczęściej wymieniani są zalegający z wypłatą pracodawcy, osoby niepłacące alimentów czy też nie wywiązujące się z zobowiązań firmy budowlane. (P. Didenkow, 2010, s. 88-89)

Biura informacji gospodarczej są uznawane za skuteczny sposób ściągania wierzytelności, a ich efektywność wzrosła za sprawą wymiany informacji krajowych BIP z ich odpowiednikami z innych państw europejskich. Niektóre z biur informacji gospodarczej prowadzą też pozytywne rejestry konsumentów, a uzyskane od nich informacje mogą być pomocne przy weryfikacji historii kredytowej, w tym osób przebywających zagranicą. (P. Didenkow, 2010, s. 88-89)

Choć podstawowym celem BIPów jest wspomaganie wierzycieli w procesie odzyskiwania należności (P. Nowak, 2018, s. 237), pełnią również niezmiernie istotną rolę przy weryfikacji kondycji finansowej kontrahenta, co w zdecydowanej mierze może pomóc małym i średnim firmom w przyznaniu kredytu za sprawą udokumentowania dobrej historii płatności (P. Nowak, 2018, s. 237). Wpływają one też na poprawę płynności finansowej i zmniejszenie ryzyka strat finansowych (M. Olechnowicz, 2012, s. 66)

Ustawa z powołała Rejestr Należności Publicznoprawnych, zawierający informacje m.in. informacje o zaleganiu z płatnością podatków, opłat celnych lub mandatów. Wierzyciel ma obowiązek zaktualizować status dłużnika w bazie, gdy RNP posiada aktualne dane, gdyż ustawa nakłada na wierzyciela obowiązek aktualizacji informacji odnośnie dłużnika, gdy zaistnieje uzasadniona okoliczność (M. Rzewuski, 2017, s. 20-22).

Bibliografia

Autor: Katarzyna Stawowy

,