InfoMonitor

Z Encyklopedia Zarządzania

Biuro Informacji Gospodarczej SA InfoMonitor jest to instytucja zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji na temat niesolidnych przedsiębiorstw oraz konsumentów. BIG InfoMonitor umożliwia wymianę informacji na temat zadłużenia konsumentów oraz przedsiębiorców pomiędzy sektorem bankowym a innymi sektorami gospodarki. InfoMonitor prowadzi swoją działalność w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003r.

Biuro Informacji Gospodarczej SA Infomonitor ma charakter ogólnokrajowy. Umożliwia on dostęp do Biura Informacji Kredytowej oraz Bankowego Rejestru prowadzonego przez Związek Banków Polskich. Głównym jego zadaniem jest wspieranie bezpiecznego obrotu gospodarczego poprzez udostępnianie informacji na temat rzetelności kontrahentów. Informacje udostępnianie przez InfoMonitor mogą być wykorzystywane w celu:

  • oceny wiarygodności kontrahenta,
  • sprawdzenia informacji na swój temat,
  • windykacji należności.
Klienci Indywidualni mogą otrzymać raz na 6 miesięcy bezpłatny raport o sobie. Raport na temat klientów indywidualnych zawiera historię niespłaconych zobowiązań za co najmniej 12 miesięcy, wskazuje jakie podmioty składały zapytanie na temat danego klienta i jakie otrzymały informacje.

Dane do InfoMonitora na temat konsumentów mogą przekazywać:

Informacje przekazywane do Biura Informacji Gospodarczej SA muszą spełniać następujące kryteria:

  • zobowiązanie wobec podmiotu, który przekazuje informacje powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki,
  • łączna kwota zobowiązania wynosi co najmniej 200 zł,
  • konsument spóźnia się z obsługą zobowiązania co najmniej 60 dni,
  • minął co najmniej jeden miesiąc od wezwania klienta do uregulowania zobowiązania oraz została mu przekazana informacja o przesłaniu danych do BIG w przypadku nieuregulowania zobowiązania.

Przedsiębiorcy mają możliwość przekazywania do InfoMonitora informacji nie tylko o klientach indywidualnych, ale również o innych przedsiębiorcach.

Korzyści wynikające z korzystania z usług InfoMonitora

InfoMonitor umożliwia ocenę wiarygodności kontrahentów, co minimalizuje ryzyko niewypłacalności i zwiększa bezpieczeństwo transakcji handlowych. Dostęp do informacji o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców pozwala na dokładną ocenę ryzyka kredytowego i wybór najlepszych partnerów biznesowych. InfoMonitor dostarcza informacje, które umożliwiają skuteczne i szybkie dochodzenie należności, co wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki InfoMonitorowi firmy mogą uniknąć współpracy z niesolidnymi partnerami, co chroni przed stratami wynikającymi z niewypłacalności. Korzystanie z usług InfoMonitora pozwala na budowanie zaufania w relacjach handlowych poprzez udostępnianie rzetelnych informacji o swojej sytuacji finansowej.


InfoMonitorartykuły polecane
Biuro Informacji KredytowejRejestr dłużnikówKrajowy rejestr długówBiuro informacji gospodarczejLista dłużnikówPranie brudnych pieniędzyLEIDeponentEmisja obligacji

Bibliografia

  • Gostomski E., Penczar M., Lepczyński B., Barembruch A. (2007), Pośrednictwo Kredytowe w Polsce - podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa
  • Zalewska M. (red.) (2007), Współczesna Bankowość, Difin, Warszawa


Autor: Ewa Mularz