Quick response

Z Encyklopedia Zarządzania
Quick response
Polecane artykuły
Quick Response (QR) – szybkie uzupełnianie przez dostawcę zapasów klienta, poprzez bezpośredni dostęp dostawcy do danych z punktu sprzedaży klienta[1]. Często wykorzystywane w branży odzieżowej. (W kontekście logistyki, nie QR code.)

Historia Quick Response

System ten powstał na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Czynniki wpływające na powstanie systemu QR[2]:

 • chęć integracji dwóch najważniejszych, na ten czas, funkcji przedsiębiorstwa czyli marketingu i logistyki;
 • inspiracja japońską koncepcją Just-In-Time, która niosła ze sobą pozytywne doświadczenia oraz znaczące efekty dla przedsiębiorstw, głównie w sektorze produkcji, a w latach 90. chciano przenieść zdobyte wcześniej doświadczenia również do sektora fizycznej dystrybucji;
 • cykl dostawy nabierał na znaczeniu w konkurencji, która odbywała się między przedsiębiorstwami. Najpierw w w sferze produkcji, a następnie na innych obszarach działania przedsiębiorstwa.
 • zmiany w zachowaniach klientów, zwłaszcza na rynkach, które były pod silnym wpływem zjawisk losowych oraz mody (rynek odzieżowy, żywność)

Założenia koncepcji QR

W swoje pracy Agnieszka Perzyńska, Przemysław Dulewicz i Krzysztof Witkowski przedstawiają wybrane założenia koncepcji QR [3]:

 • krótsze, zagęszczone horyzonty czasowe;
 • dostępne w czasie informacje o zapasach;
 • jednolite, zintegrowane sieci logistyczne, które zależą od szybko docierającego transportu, strategicznych operacji cross-dockingu oraz sprawnych systemów przyjmowania towarów do sklepów i systemów dystrybucji;
 • stosunki partnerskie między producentami a detalistami, łącznie ze wzajemnym dopuszczeniem do informacji i współpraca;
 • przeprojektowanie operacji wytwórczych i procesów ze względu na zmniejszenie wielkości partii dostaw oraz czas przestawiania produkcji, zwiększenie wrażliwości i elastyczności oraz w celu skoordynowania głównych harmonogramów produkcji z prognozami i bieżącymi zamówieniami klientów;
 • zobowiązanie do kompleksowego zarządzania jakością (TQM)

Zalety systemu Quick Response

Martin Christopher przedstawia następujące zalety płynące z zastosowania systemu QR[4]:

 • przesyłanie informacji bezpośrednio z miejsca rzeczywistego popytu wprost do systemu logistycznego dostawcy;
 • mimo, że szybkie reagowanie jest związane z wysokimi kosztami stałymi, przyrostowe koszty usprawnienia obsługi pozostają relatywnie niskie;
 • w wyniku przekazu informacji natychmiast podejmuje się stosowne decyzje logistyczne;
 • przyspieszenie przygotowania zamówienia w ramach systemu, co znacznie skraca łączny czas realizacji zamówienia. Konsekwencją tego jest niższy poziom zapasów.


Quick Response w branży odzieżowej

Cechą charakterystyczną branży odzieżowej jest zmienny oraz trudny do przewidzenia popyt. Podział branży odzieżowej w zależności na szybkość reakcji na potrzeby klientów:

 • low-fashion
 • fast-fashion

To właśnie sektor fast-fashion, w którym producent musi jak najszybciej przenieść trendy z pokazów mody na półki sklepowe, przy jednoczesnym zapewnieniu jak najniższych cen końcowych produktu, wymaga wprowadzenia nowych, sprawniejszych rozwiązań. Quick Response pozwala na szybką reakcję na zmianę popytu rynkowego, mo zna dzięku niemu uniknąć nadprodukcji oraz jednocześnie zapewnić niski stan towarów magazynowanych. Jego zadaniem jest skrócenie czasu od projektu do momentu pojawienia się tego projektu (produktu) w sklepie . Efektem jest zwiększenie elastyczności łańcucha w realizacji potrzeb[5].


Bibliografia

Przypisy

 1. Quick ResponseCollins English Dictionary (2018)
 2. Fertsch M., Matulewski M. (2002)Przepływ informacji w systemach Quick Response - studium przypadku, "Elastyczne łańcuchy dostaw – koncepcje, doświadczenia, wyzwania, VI Międzynarodowa Konferencja Logistics, Poznań 2002", s. 73-85
 3. Perzyńska A., Dulewicz P., Witkowski K. (2014). Wybrane instrumenty zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych w województwie lubuskim, "Logistyka", nr 4, s. 4017-4023
 4. Christopher M., Loska M. (1998) Logistyka i zarządzanie łańcucem podaży. Jak obniżyć koszty i poprawić jakość obsługi., Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, s. 151, 202-204
 5. Ciszewska-Kulwińska E. (2016) Logistyka branży odzieżowej - wyzwania i szanse rozwoju, Forum Transportowe Młodych w GdyniAutor: Daria Musiał