Wzór przemysłowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wzór przemysłowy
Polecane artykuły

Wzór przemysłowy "jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów kształtów, kolorystykę, fakturę materiału lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację" (Ustawa o Prawie Własności Przemysłowej 2000, s. 42). Dodatkowo art. 102 określa, że wytworem jest każdy przedmiot wyprodukowany w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, zawierający opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego (ustawa Prawo Własności Przemysłowej 2000, s. 43).

Rodzaje wzorów przemysłowych

Wzór przemysłowy składa się na nową postać danego produktu, który ma indywidualny charakter, i obejmuje wszelkie postacie takie jak budynki, jachty, samochody, telefony, biżuterie i inne akcesoria. Wzór może być dwuwymiarowy (strona internetowa), bądź trójwymiarowy (felga samochodowa). Może to być również kształt produktu (np. wzór biżuterii), opakowanie towaru, logo produktu czy też faktura materiału (M. Ziółkowski 2014, s. 174).

Wzór przemysłowy może zgłosić:

 • twórca,
 • współtwórcy łącznie,
 • pracodawca lub zamawiający (w razie dokonania wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy),
 • przedsiębiorca (jeżeli twórca dokonał wzoru przemysłowego przy pomocy przedsiębiorcy, a w umowie o udzielenie pomocy strony postanowiły, że prawa z rejestracji wzoru przemysłowego będą przysługiwać przedsiębiorcy),
 • inna osoba jeżeli wykaże, że przysługują jej prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (np. umowa z twórcą przenosząca to prawo na zgłaszającego) (biznes. gov. pl (2020) wzór przemysłowy).

Procedura rejestracji wzoru przemysłowego w Polsce

Aby złożyć wzór przemysłowy, należy:

 • złożyć zgłoszenie wzoru przemysłowego w urzędzie patentowym
 • Wykonać opłaty za zgłoszenie
 • W kolejnym kroku urząd sprawdza zgłoszenie formalnie i merytorycznie
 • Następnie Urząd wydaje decyzję
 • Jeżeli decyzja jest pozytywna, urząd wpisuje wzór przemysłowy do rejestru, wydaje świadectwo rejestracji oraz ogłasza rejestracje w wiadomościach urzędu patentowego;
 • Wzór przemysłowy łącznie przysługuje na 25 lat, jednak co pięć lat należy go odnawiać (biznes. gov. pl, 2020, wzór przemysłowy);

Korzyści płynące z posiadania wzoru przemysłowego

Osoba posiadająca wzór przemysłowy, korzysta z ochrony praw wyłącznych oraz posiada szerokie uprawnienia:

 • Może on zakazać innym wytwarzania, wprowadzania do obrotu towarów;
 • importu/eksportu towarów;
 • używania wytworu, w którym został zawarty wzór przemysłowy (M. Ziółkowski 2014, s. 176);

Warunki rejestracji nowego wzoru

Aby uzyskać pozytywną opinię urzędu patentowego, należy spełnić podstawowe kryteria (J. Kępiński 2010, s. 45):

 • Nowość

oceniana obiektywnie o zasięgu światowym. Wzór przemysłowy można uznać za nowy, jeżeli przed datą rejestracji wzoru identyczny wzór nie został zastosowany, udostępniony publicznie lub ujawniony w inny sposób. Jeżeli wzór różni się tylko szczegółami, zostanie uznany jako identyczny (M. Ziółkowski 2014, s. 179);

 • indywidualność

jest podstawowym warunkiem przyznania wzoru. Spełniony jest, gdy wrażenie które wywołuje na użytkowniku, jest inne od ogólnego wrażenia wcześniej odczuwanego przez wzory dostępne przed datą oznaczającą pierwszeństwo. Głównie ocenie zostaje poddany zakres swobody twórczej podczas opracowania wzoru. Ogólne wrażenie powinno być różne od tego, co dotychczas widziano, i nie jest ważne, że wzór jest inny od wzoru poprzedniego pewną liczbą określonych szczegółów, jeśli pomimo tego wywołuje wrażenie, że to już było widziane wcześniej (J. Kępiński 2010, s. 46);

 • widoczność

To kryterium zostaje spełnione, jeżeli dana część zostaje widoczna na zewnątrz w trakcie jego zwykłego użytkowania, z wyłączeniem naprawy czy obsługi (M. Ziółkowski 2014, s. 183).

Bibliografia

Autor: Władysław Mroszczak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.