Zarządzanie procesowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Zarządzanie procesowe
Polecane artykuły


Zarządzanie procesowe stanowi wyraz tzw. podejścia procesowego. Podstawą właściwie działającego przedsiębiorstwa jest podział na elementy, tak by ułatwić zrozumienie i opanowanie kluczowych elementów pracownikom. A co za tym idzie budować działania i więzi zespołowe, jak i organizacyjne. Do takowych elementów zaliczyć można proces wokół, którego buduje się pewnego rodzaju system relacji wewnątrzorganizacyjnych. Podejście procesowe zostało oparte na założeniu, które dotyczy optymalizacji działań, przy jednoczesnym względzie procesów. To właśnie dlatego proces jest naturalnym wyznacznikiem możliwości osiągnięcia wzrostu efektywności współczesnej organizacji. Niezmiernie istotne dla zarządzania organizacją jest podejście procesowe, wynika to z poszukiwań nowych źródeł wzrostu efektywności organizacji. W złożonych procesach ważne jest uwzględnianie wszelkich zależności przyczynowo-skutkowych. To właśnie zarządzanie przez podejście systemowe uwzględnia ten aspekt w swoich działaniach. W zarządzaniu procesowym bardzo ważny jest sam element procesu, za jego pomocą możemy przedstawić każdą czynność lub jej zbiór. W wyniku takiego procesu z pewnej posiadanej wartości początkowej będącej nakładami, otrzymamy rezultat, który jest tymże nakładem wzbogaconym o wartość dodaną, będący wynikiem procesu. Dlatego dzięki procesom możemy otrzymać pewien obraz działania całej organizacji, a co za tym idzie można szybko reagować w razie takiej potrzeby.

Zarządzanie procesowe to działanie, które polega na optymalizacji struktury elementów organizacji, ze względu na ich wpływ na kreowanie wartości ostatecznego efektu wyodrębnionych procesów[1]. Jest to dążenie do maksymalizacji w strukturze dodatnich elementów wartości, czyli składników procesu i jednocześnie minimalizacji nieefektywnych operacji.

Poziomy zarządzania procesowego

Uważa się, że podstawą zarządzania organizacją jest właśnie zarządzanie procesowe. Aby zrozumieć zarządzanie procesowe potrzebne jest spojrzenie na ten element systemu z jego strony, ze strony pozycji i ze strony usytuowania zarządzania procesowego w zarządzaniu organizacją. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności zarządzanie procesowe należy rozpatrywać na trzech poziomach:

  • Całej organizacji,
  • Procesów,
  • Stanowisk pracy[2].

Aspekty zarządzania procesowego

Podejście procesowe - wprowadzenie (Sławomir Wawak)

Ważne jest również rozpatrywanie zarządzania procesowego z co najmniej czterech aspektów, takich jak:

Wprowadzenie zarządzania procesowego w każdej organizacji powinno być nadrzędnym celem. Widoczna na rynku jest potrzeba zaistnienia tegoż zarządzania, choćby w administracji publicznej, w której to zrozumienie potrzeb klienta, a także rozpoznanie nowych stanów wynikających z tych potrzeb lub wymogów prawnych wymaga poprawy. Istotne są również elementy pokazujące niesprawność podejścia funkcjonalnego, które jest przeciwieństwem podejścia procesowego. Bowiem podejście funkcjonalne prowadzi jedynie do zadowolenia klienta, który rozdaje zadania i egzekwuje ich wykonanie według pewnych ustalonych procedur. Takie działanie prowadzi nie do skierowania się ku jakości, efektu świadczonych usług, a do egzekwowania wykonania pewnego działania, jako głównego celu.

Bibliografia

  • Grajewski P. (2007). Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Hawrysz L. (2013). Procesowo zorientowana kultura organizacyjna w organizacjach sektora publicznego, Politechnika Opolska
  • Opolski K. (2002). Doskonalenie jakości w bankach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa

Autor: Justyna Szpilka

  1. P. Grajewski (2007). Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 54
  2. K. Opolski (2002). Doskonalenie jakości w bankach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 112
  3. K. Opolski (2002). Doskonalenie jakości w bankach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 118