Dokument WZ

Z Encyklopedia Zarządzania
Dokument WZ
Polecane artykuły

Dokument WZ, czyli wydanie zewnętrzne to jeden z rodzajów dokumentacji magazynowej. Dokument wykorzystuje się w celu ewidencji stanów i obrotu magazynowego. Jest używany w związku z wydaniem materiałów lub towarów z magazynu na zewnątrz np. dla kontrahenta, pracownika lub innego podmiotu pośredniczącego. Bezpośrednio po dokumencie WZ wystawia się dokument będący potwierdzeniem sprzedaży np. Faktura Vat. "Dokument Wz wydania zewnętrznego dokumentuje wydanie materiałów na zewnątrz przedsiębiorstwa (np. przy ich sprzedaży) oraz wydanie wyrobów gotowych, opakowań i depozytów"[1].

Dokument WZ w procesie magazynowania

Na proces magazynowania składają się czynności obejmujące przyjmowanie, składowanie, kompletację oraz wydawanie towaru. Wydanie zewnętrzne stosuje się w ostatniej fazie procesu. Prawidłowe sporządzanie dokumentów w tej fazie pozwala na efektywne zarządzanie stanem magazynowym. Powoduje to zaś, że stany znajdujące się w systemie, pokrywają się z rzeczywistą ilością towaru w magazynie. Dokumentacja magazynowa (w tym WZ) jest obsługiwana przez informatyczne systemy zarządzania magazynem jak ERP[2].

Wydanie zewnętrzne w podziale dokumentacji

Dokument WZ należy do zbioru dokumentów związanych z gospodarką magazynową. Służą one kontroli oraz ewidencji produkcji. Wspomaga to efektywne prowadzenie przedsiębiorstwa. Dokumenty magazynowe dzieli się na przychodowe oraz rozchodowe. Przychodowe sporządzane w momencie przyjęcia materiałów bądź towaru do magazynu lub na rozchodowe, które dotyczą wydania ich z magazynu. WZ zaliczamy do dokumentów rozchodowych[3].

Elementy dokumentu WZ

Na poprawnie wypełnionym dokumencie WZ powinny znajdować się dane obejmujące:

 • numer dokumentu
 • dane adresowe i numer NIP wystawcy oraz odbiorcy
 • data sporządzenia dokumentu
 • data wysłania/wydania towaru
 • kod towaru
 • nazwa towaru/materiału
 • ilość wydawanego towaru
 • cena jednostkowa oraz całkowita wartość towaru
 • podpis osoby wystawiającej dokument

Ponadto na wzorze Wydania Zewnętrznego znajdują się miejsca na dane dotyczące przeznaczenia wydanego towaru, środka transportu oraz pieczęć firmy.

Liczba wystawianych egzemplarzy

Dokument WZ sporządzany jest w trzech egzemplarzach [4]:

 1. oryginał – dla kontrahenta, który nabywa towar;
 2. kopia – dla przedsiębiorstwa jako dowód wydania towaru;
 3. druga kopia – dla księgowości.

Dokument WZ a PKPiR

PKPiR czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy ewidencji operacji gospodarczych przez określone osoby fizyczne i spółki prowadzące działalność gospodarczą. PKPiR pozwala na prawidłowe rozliczenie się z Urzędem Skarbowym w kwestiach podatkowych. Dokument WZ nie został uwzględniony jako dowód księgowy w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów[5]. Dlatego też, nie może zostać użyty w PKPiR w przeciwieństwie do np. faktury VAT.

Wydanie zewnętrzne w transporcie drogowym

Wydanie zewnętrzne jest dokumentem używanym w transporcie. Dołącza się go do listu przewozowego. Ważne jest w szczególności przy dostawach towaru, ponieważ po zakończonym załadunku kierowca otrzymuje dokumenty w tym WZ, które jest podstawą do wystawienia faktury. Przewoźnik w momencie rozładunku towaru przekazuje dokumenty WZ zawierające niezbędne informacje o zamówieniu np. nazwę produktu, ilość dostarczonego towaru[6]. Zdarza się że WZ jest mylone z listem przewozowym. Ważną kwestią jest m.in. brak danych przewoźnika w WZ. Nie spełnia więc wymogów listu przewozowego[7].

Przypisy

 1. J. Zając; P. Andrzejczyk (2009), str. 85
 2. T. Kanicki (2011) str. 90
 3. A. Nieoczym i in. (2015) str. 3504-3505
 4. Ustawa o rachunkowości (1994), str. 30
 5. Rozporządzanie [...] w sprawie prowadzenia podatkowej księgi... (2019), str. 4
 6. D.Chudzik (2006) str. 1
 7. Ustawa Prawo przewozowe (1984) str. 14

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Konrad Kokoszka, Victoria Kapcio, Yulia Ivanitska

.