Faktura wewnętrzna

Z Encyklopedia Zarządzania
Faktura wewnętrzna
Polecane artykuły


Faktura wewnętrzna - dokument stanowiący zaświadczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Transakcje wewnątrzwspólnotowe obligują podmioty gospodarcze do prawidłowego udokumentowania. Kontrahent spełniający obrót towarowy z krajami UE nie zyskuje z urzędu celnego potwierdzenia wywozu. Do udokumentowania takich transakcji koniecznie jest spełnienie następujących dwóch warunków: pierwszy - zarejestrowanie się obu podmiotów gospodarczych dla potrzeb obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz umieszczenie na fakturze ważnych numerów identyfikacyjnych uzyskanych w wyniku rejestracji, drugi -dysponowanie dokumentacją potwierdzająca rzeczywistą realizację transakcji przed oddaniem deklaracji podatkowej. Prawidłowe wystawienie faktury wewnętrznej obliguje do poprawnego ustalenia podstawy opodatkowania[1]. Kontrahentowi potrzebne są informację o wartości pozycji podwyższających bądź obniżających podstawę opodatkowania żeby pozyskać pełną wartość zobowiązania [2]. Do dokumentacji, która umożliwia podmiotowi gospodarczemu na właściwe określenie podstawy opodatkowania WNT zalicza się:

 • fakturę zagraniczną
 • dokumenty zaświadczające poniesione opłaty, podatki, cła
 • dokumenty przewozowe
 • korespondencję handlową z nabywcą
 • dokumenty odnoszące się do ubezpieczenia, kosztów fachu

Z wykorzystaniem faktury wewnętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów definiuje się:

 • wartość podatku należnego
 • wartość podatku naliczonego

Faktura wewnętrzna jest dokumentem podatkowym. Może być wystawiana na każde wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub łącznie zawierając wszystkie nabycia z miesiąca [3].

Zastosowanie faktury wewnętrznej

Dokument wewnętrznego opodatkowania podatkiem VAT wewnątrz firmy przez samego przedsiębiorcę konieczny jest podczas:

 1. nieodpłatnego przekazania towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług
 2. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia usług (import usług z UE) [4].

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

W zakresie transakcji unijnych wyróżnić można wyodrębnić:

 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) - dotyczy translokacji towarów związanych z przeniesieniem ich ekonomicznej własności z terytorium państwa członkowskiego na terytorium innego kraju UE. Takie dostawy są realizowane pomiędzy przedsiębiorcami, którzy są w różnych państwach członkowski Unii Europejskiej
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT) - dotyczy sprowadzania towarów z innego państwa. Stanowi to nabycie prawa do zarządzania jak właściciel towarami, które poprzez dostawę są transportowane na terytorium odmiennego państwa członkowskiego niż państwo z którego zostały wysłane, nie zależnie od kto transportuje towar.
 • transakcje trójstronne - występują co najmniej trzy strony transakcji z odmiennych państw Unii Europejskiej. Taka transakcja może mieć miejsce gdy towary są bezpośrednio transportowane od dostawcy w jednym państwie członkowskim do definitywnego odbiorcy w innym państwie członkowskim, opierając się o polecenia podmiotu pośredniczącego ulokowanego w kolejnym państwie członkowskim [5].

Dane na dokumencie wewnętrznym

Przy wystawianiu danych, które powinny widnieć na dokumencie wewnętrznym możemy posłużyć się elementami dotyczącymi faktury:

 • data wystawienia
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi
 • numer identyfikacyjny
 • dane kontrahentów uczestniczących w transakcji
 • opis transakcji
 • podstawa opodatkowania
 • stawka podatku VAT
 • wartość podatku VAT [6].

Bibliografia


Przypisy

 1. Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, s. 17
 2. T.Martyniuk, B. Strzałkowska 2004, s. 143
 3. T.Martyniuk, B. Strzałkowska 2004, s. 148
 4. T.Martyniuk, B. Strzałkowska 2004, s. 143
 5. T.Martyniuk, B. Strzałkowska 2004, s. 143-146
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów 2009, s. 1-2

Autor: Wioletta Maciaszek