Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Z Encyklopedia Zarządzania

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju oznacza wyłącznie transakcje realizowane pomiędzy osobami lub podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej, przy czym może mieć charakter zarówno krajowy (tj. sprzedaż realizowana na rzecz osoby/podmiotu polskiego), jak i unijny (tj. sprzedaż na rzecz osoby/podmiotu z innego państwa członkowskiego).

W zakresie sprzedaży wysyłkowej o charakterze wewnątrzwspólnotowym zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest kryterium wielkości obrotów dokonywanych przez podatnika na rzecz określonych w ustawie podmiotów w danym państwie członkowskim oraz krajowego limitu wysokości tych obrotów.

Przepisy podatkowe

Dyrektywa 2006/112 WE określa maksymalny próg obrotów z tytułu takiej sprzedaży na kwotę 100 tys. Euro (lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej). Przekroczenie progu obrotów powoduje zmianę miejsca opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeprowadzanych transakcji.

W przypadku przekroczenia ustalonej sumy pojawia się obowiązek rejestracji podmiotu dokonującego sprzedaży w kraju przeznaczenia towarów, oraz rozliczenia sprzedaży według obowiązujących w owym państwie przepisów i stawek. Istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji podatnika podatku VAT w państwie członkowskim UE przeznaczenia towarów w dwóch kategoriach przypadków:

  • podatnik przewiduje z góry, że wartość dostaw w ciągu roku przekroczy ustalony limit obowiązujący w danym państwie członkowskim, może on dokonać rejestracji w owym państwie jeszcze przed rozpoczęciem dostaw towarów
  • możliwość taka będzie opłacalna, gdy stawka podatkowa w kraju przeznaczenia towarów będzie niższa niż obowiązująca w miejscu siedziby podatnika, co wpłynie na obniżenie ostatecznej ceny towarów.

Od momentu przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej krajowe przepisy nadal nakładają na podatnika obowiązek wystawienia faktury VAT.

Warunkiem uznania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za sprzedaż dokonaną na terytorium państwa członkowskiego jest posiadanie następujących dokumentów:

  1. Dokumenty przewozowe
  2. Kopia faktur dostawy
  3. Dokumenty potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju

Obowiązki i procedury dotyczące rejestracji podmiotów

Proces rejestracji podatnika dokonującego sprzedaży wysyłkowej w państwie przeznaczenia towarów różni się w zależności od konkretnego kraju. W większości przypadków wymaga on złożenia odpowiednich dokumentów i wypełnienia formularzy rejestracyjnych. W niektórych krajach może być również konieczne przeprowadzenie inspekcji przed rejestracją.

Wymagane dokumenty i formalności podczas rejestracji podmiotu dokonującego sprzedaży wysyłkowej mogą się różnić w zależności od kraju. Najczęściej konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających prawidłowość działalności gospodarczej, takich jak zaświadczenie o rejestracji firmy, statut czy umowa spółki. Dodatkowo, może być wymagane złożenie deklaracji podatkowej oraz podanie danych dotyczących źródła i rodzaju sprzedawanych towarów.

Brak rejestracji podmiotu dokonującego sprzedaży wysyłkowej w kraju przeznaczenia towarów może prowadzić do różnych konsekwencji. Najczęściej spotykaną jest konieczność zapłaty kar finansowych, które mogą być naliczane za każdy miesiąc prowadzenia działalności bez rejestracji. Ponadto, brak rejestracji może skutkować utratą prawa do odliczenia podatku VAT oraz prowadzenia działalności w danym kraju.

Dobrowolna rejestracja podatnika podatku VAT w państwie przeznaczenia towarów może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala to na legalne prowadzenie działalności gospodarczej na danym rynku i zgodne z obowiązującymi przepisami. Rejestracja umożliwia również odliczanie podatku VAT od zakupionych towarów i usług oraz korzystanie z preferencyjnych stawek podatkowych. Dodatkowo, może to wpływać pozytywnie na wizerunek firmy i budowanie zaufania u klientów.

Procedura rejestracji podmiotu dokonującego sprzedaży wysyłkowej w kraju przeznaczenia towarów różni się od procedury rejestracji w kraju siedziby podatnika. W kraju przeznaczenia towarów konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań, takich jak przedstawienie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności w danym kraju oraz złożenie deklaracji podatkowej. Ponadto, mogą obowiązywać różne stawki podatkowe i przepisy dotyczące rozliczeń podatkowych.


Sprzedaż wysyłkowa z terytorium krajuartykuły polecane
Faktura wewnętrznaVAT UECertyfikat rezydencjiWewnątrzwspólnotowe nabycie towarówCechy podatku VATPodatek VATZasady wystawiania faktur i faktur korygującychUstawa o podatku VATFaktura zaliczkowa

Bibliografia

  • Kosacka-Łędzewicz D., Olszewski B. (2009), Transakcje wewnątrzwspólnotowe, Eksport, Import, Unimex, Wrocław
  • Mazur Ł., Sokołowska-Strug E. (2009), Transakcje wewnątrz-wspólnotowe. Ustawa o VAT, C.H. Beck, Warszawa
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535


Autor: Monika Bembenek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.