Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Z Encyklopedia Zarządzania
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
Polecane artykuły


Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju - oznacza wyłącznie transakcje realizowane pomiędzy osobami lub podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej, przy czym może mieć charakter zarówno krajowy (tj. sprzedaż realizowana na rzecz osoby/podmiotu polskiego), jak i unijny (tj. sprzedaż na rzecz osoby/podmiotu z innego państwa członkowskiego).

W zakresie sprzedaży wysyłkowej o charakterze wewnątrzwspólnotowym zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest kryterium wielkości obrotów dokonywanych przez podatnika na rzecz określonych w ustawie podmiotów w danym państwie członkowskim oraz krajowego limitu wysokości tych obrotów.

Dyrektywa 2006/112 WE określa maksymalny próg obrotów z tytułu takiej sprzedaży na kwotę 100 tys. Euro (lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej). Przekroczenie progu obrotów powoduje zmianę miejsca opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeprowadzanych transakcji.

W przypadku przekroczenia ustalonej sumy pojawia się obowiązek rejestracji podmiotu dokonującego sprzedaży w kraju przeznaczenia towarów, oraz rozliczenia sprzedaży według obowiązujących w owym państwie przepisów i stawek. Istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji podatnika podatku VAT w państwie członkowskim UE przeznaczenia towarów w dwóch kategoriach przypadków:

  1. podatnik przewiduje z góry, że wartość dostaw w ciągu roku przekroczy ustalony limit obowiązujący w danym państwie członkowskim, może on dokonać rejestracji w owym państwie jeszcze przed rozpoczęciem dostaw towarów
  2. możliwość taka będzie opłacalna, gdy stawka podatkowa w kraju przeznaczenia towarów będzie niższa niż obowiązująca w miejscu siedziby podatnika, co wpłynie na obniżenie ostatecznej ceny towarów.

Od momentu przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej krajowe przepisy nadal nakładają na podatnika obowiązek wystawienia faktury VAT.

Warunkiem uznania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za sprzedaż dokonaną na terytorium państwa członkowskiego jest posiadanie następujących dokumentów:

  1. Dokumenty przewozowe
  2. Kopia faktur dostawy
  3. Dokumenty potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju

Bibliografia:

  • "Transakcje wewnątwspólnotowe. Ustawa o VAT". Łukasz Mazur, Ewa Sokołowska - Strug, C.H. Beck, Warszawa 2009, str. 370-378
  • "Transakcja wewnatrzwspólnotowe, Eksport, Import" Dorota Kosacka - Łędzewicz, Bogdan Olszewski, Unimex, 2009 str. 159-170
  • Ustawa o VAT

Autor: Monika Bembenek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.