GTIN

Z Encyklopedia Zarządzania
GTIN
Polecane artykuły


GTIN (ang. Global Trade Item Number) to unikalny kod wyrobu lub usługi będącego przedmiotem handlu, będący częścią systemu GS1. Należy do głównych identyfikatorów systemu GS1. GTIN zapewnia szybki dostęp do informacji o produkcie jego cenie, stanie magazynowym. Warto rozróżnić kod EAN w postaci kodu kreskowego w którym znajduje się kod GTIN. Pierwsze kody kreskowe zostały zastosowane w 1967 r. w handlu detalicznym zostały zastosowane kilka lat później.

Rodzaje kodów GTIN

 • GTIN-8 sprzedaż detaliczna bardzo małych produktów, skrócona wersja kodu, w przypadku kiedy nie ma możliwości umieszczenia na produkcie kodu EAN-8 (European Article Number) lub UPC-A, przy czym należy pamiętać, że przede wszystkim należy sprawdzić wszelkie możliwe opcje umieszczenia na produkcie pełnej wersji kodu GTIN-13, kosztem choćby zmniejszenia loga. Możemy go zastosować gdy: powierzchnia największej ścianki nie przekracza 40 cm2, lub cylindrycznych gdy średnica jest mniejsza niż 3 cm
 • GTIN-12 używane do sprzedaży w punktach USA i Kanady
 • GTIN-13 używany w sprzedaży detalicznej, hurtowej (całe kartony, ofoliowane grupy produktów)
 • GTIN-14 używamy w sprzedaży hurtowej np. cała paleta danego produktu bądź karton, pod warunkiem że w środku znajdują się identyczne produkty o konkretnej ilości

Budowa kodów: na przykładzie GTIN-13

Przykład kodu: 12 34567 89012 3

 • pierwsze dwie cyfry oznaczają kraj (Polski prefiks to 590 w niektórych kodach kraj oznaczają pierwsze 3 cyfry- identyfikuje on organizacje krajową, a nie kraj produkcji bądź sprzedaży towaru)
 • kolejne 5 cyfr to identyfikator producenta
 • kolejne 5 cyfr to identyfikator produktu
 • ostatnia cyfra to cyfra kontrolna (jest to dodatkowa cyfra obliczana w oparciu o pozostałe cyfry kodu, wykorzystuje się ja do sprawdzenia poprawności zeskanowania kodu)

Niekiedy możne być wymagana stała długość numeru wtedy zostaje on powiększony o dodatkowe zera z przodu (w ilości: 1,2 lub 6)

Nadawanie numerów

Jednostką odpowiedzialną za nadanie kodu jest przedsiębiorstwo które jest właścicielem nazwy firmowej produktu niezależnie od miejsca produkcji. [1] Numer jest przydzielany właścicielowi marki ( producentom lub dostawcą, importerowi lub hurtownikowi, detaliście), nie może być on przekazywany. Jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza produkt w różnych krajach, numer należy przydzielić centralnie przez jedną z fabryk.

Zmiany kodów

W przypadku jakichkolwiek zmian w produkcie np. ilość, opakowanie, odmiana danego towaru, dodanie lub usuniecie certyfikatu, należy nadać nowy numer GTIN. Podobnie jest z promocją produktu: multipaki, zwiększenie ilości np. 20% więcej, sezonowe opakowania w takich sytuacjach należny zmienić kod GTIN, chyba że promocja obejmuje cały rynek na którym działa na którym działa firma. Wzrost lub spadek ceny nie zobowiązuje do nadania nowego numeru wyjątkiem jest sytuacja, gdy widnieje ona na opakowaniu, wtedy konieczna jest zmiana opakowań i GTIN. Numer GTIN jednostki która została wycofana z produkcji nie może zostać ponownie wykorzystany przed upływem 48 miesięcy od daty ważności ostatniego produktu (30 miesięcy w przypadku ubrań), bądź doręczenia ostatniej sztuki finalnemu odbiorcy.

Zmiany statusu firmy numerujacej

 • W przypadku wykupienia bądź fuzji, nabywca może zachować numery GTIN za zgodą krajowej organizacji GS1
 • W sytuacji kiedy firma kupuje tylko odział innej firmy, kupujący musi zmienić numer GTIN (jeżeli poprzednia firma używa go nadal w innym oddziale)
 • W przypadku podziału za zgodą organizacji GS1 poprzedni numer GTIN możne zostać przekazany tylko jednemu nowo powstałemu przedsiębiorstwu, drugie musi nadać nowy numer

Zalety

 • umożliwia otrzymanie informacji o produkcie (partia produktu, data wazności)
 • udostępnia informacje o dostawcy
 • ujednolicony sposób identyfikacji
 • usprawnia obsługę klientów


Przypisy

 1. Instytut Logistyki i Magazynowania, (2008). Podręcznik stosowania systemy GS1, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, s.14

Bibliografia

Autor: Sylwia Tokarz