Instytut Logistyki i Magazynowania

Z Encyklopedia Zarządzania

Instytut Logistyki i Magazynowania - polski instytut badawczy założony w 1967 roku jako Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej (obecna nazwa funkcjonuje od 1994 roku). Zajmuje się badaniami naukowymi na rzecz rozwoju procesów logistycznych i magazynowych. Działalność instytutu jest nadzorowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Siedziba instytutu znajduje się w Poznaniu przy ul. Ewartysta Estkowskiego 6.

TL;DR

Instytut Logistyki i Magazynowania to polski instytut badawczy zajmujący się rozwojem procesów logistycznych i magazynowych. Oferuje usługi doradcze i współpracuje z GS1 Polska w celu wprowadzania standardów identyfikacji w polskiej gospodarce. Instytut angażuje się w rozwój handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce oraz buduje narzędzia do modelowania i symulacji procesów gospodarczych. Organizuje również Polski Kongres Logistyczny. Instytut współpracuje z ponad 300 ośrodkami badawczymi z całej Europy i jest inicjatorem Wyższej Szkoły Logistyki.

Zakres działalności Instytutu

Instytut Logistyki i Magazynowania jest pierwszym w Polsce centrum kompetencji w zakresie logistyki, e-biznesu i standaryzacji. Zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi oraz oferuje usługi z zakresu doradztwa m. in. w celu efektywnego stosowania w przedsiębiorstwach światowych standardów w logistyce np. poprzez stosowanie systemu kodów kreskowych. Oferta jest skierowana dla przedsiębiorców prywatnych oraz instytucji publicznych. Ścisła współpraca głownie z GS1 Polska pozwala wprowadzać w polskiej gospodarce rozwiązania oparte na globalnych standardach identyfikacji. (Hałas E. 2012).

Instytut angażuje się w prace na rzecz rozwoju systemów logistycznych np. handlu elektronicznego, e-administracji w Polsce. Działania prowadzone w Instytucie obejmują zarówno organizację, jak i technologię. Instytut jest wiodącym polskim dostawcą nowoczesnych rozwiązań wspierających zarządzanie materiałami i przepływem informacji. Obszary kompetencji Instytutu obejmują logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw, w tym procesy logistyczne, projektowanie i optymalizację systemów transportowych, intermodalne systemy transportowe, optymalizację sieci dystrybucyjnych itp. Ośrodek buduje własne narzędzia informatyczne do modelowania i symulacji procesów gospodarczych, przepływów materiałów i informacji. Realizowane są projekty w zakresie magazynowania, zarządzania zapasami, transportu i sieci dystrybucji.

Aktywność Instytutu jest widoczna w licznych publikacjach dotyczących rozwoju logistyki w Polsce na przykładzie różnych przedsiębiorstw. Ponadto, Instytut wydaje czasopismo "Logistyka", prowadzi portal Logistyka.net.pl, organizuje szkolenia oraz spotkania z stowarzyszeniami branżowymi. W ramach projektów unijnych, instytut współpracuje z ponad 300 ośrodkami badawczymi z całej Europy.

Z inicjatywy Instytutu, od 2001 roku w Polsce działa pierwsza niepubliczna uczelnia logistyczna o nazwie Wyższa Szkoła Logistyki.

Do głównych zadań Instytutu należą m.in:

  • unowocześnianie polskiego systemu logistycznego,
  • budowa zrównoważonych łańcuchów dostaw,
  • ujednolicanie komunikacji w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem standardów międzynarodowych,
  • optymalizowanie obsługi logistycznej i bezpieczeństwa handlu internetowego,
  • ulepszanie i elektronizacja procesów gospodarczych i administracyjnych,
  • współtworzenie Internetu produktów,
  • zachęcanie do współpracy środowisk logistycznych,
  • badania w zakresie logistyki i upowszechnianie wiedzy logistycznej (Szyszka G. 2018).

Instytut jest organizatorem Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS, który odbywa się co 2 lata w Poznaniu. Jest to drugie takie wydarzenie pod względem wielkości w Europie. Jest to okazja do wymiany doświadczeń między światem nauki (badacze) a światem praktyki (przedsiębiorcami) w zakresie logistyki. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można poznać pełną ofertę usług informatycznych, narzędzi, modeli, urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnej logistyce .

Współpraca z GS1

W 1990 roku, Polska przystąpiła do stowarzyszenia IANA. W wyniku tego, przy Instytucie powołano Centrum Kodów Kreskowych, które od lutego 2005 roku działa pod nazwą GS1 Polska. GS1 jest światową organizacją non-profit, która zajmuje tworzeniem globalnych standardów w celu podwyższenia wydajności w zarządzaniu przepływami między ogniwami łańcucha dostaw. W tym celu wykorzystuje się system identyfikacji GS1 wraz z kodami kreskowymi, które umożliwiają opracowanie systemu gospodarki towarami dla danego przedsiębiorstwa.


Instytut Logistyki i Magazynowaniaartykuły polecane
ISOPolityka innowacyjnaPark technologicznyPrzemysł 4.0Sieć Business IntelligenceKrajowa Izba RozliczeniowaTechnologia informatycznaSystem ERPŚwiatowa Organizacja Opakowań

Bibliografia

Autor: Piotr Wyżga