Sieć Business Intelligence

Z Encyklopedia Zarządzania
Sieć Business Intelligence
Polecane artykuły


Przypuszcza się, iż dalszy rozwój systemów Business Inteligence będzie zmierzał w kierunku Sieci Business Intelligence. Sieci BI nawiązują w pewnym zakresie do sieci społecznych jako nowej metody ksztaltowania architektury organizacji oraz ładu gospodarczego. Logika sieci BI ma na celu generowanie nowych relacji pomiędzy przediębiorstwami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami itp., a spotkanie umysłów w sieci ma doprowadzic do wykształcenia się kolektywnej inteligencji. W takim modelu bardzo ważne jest budowanie sieci eksporterów, dzielenie się wiedzą, rozwój dobrych praktyk, wzorców biznesowych oraz centrów kompetencyjnych. Sieci BI wykorzystują technologię inteligentnych agentów oraz zaawansowane techniki odpowiedzialne za zarządzanie treścią dokumentacja takie jak CMS. Można steiwrdzić z dużym prawdopodobieństwem, że sieci BI to bardzo waxny krok w kierunku zarządzania sieciową organizacją oraz kapitalem społecznym. (C. M. Olszak, M. Ziemba 2007, s. 231)

Szczegolnie ważną rolę w siechach BI odgrywać będą techniki eksploracji danych czwartej generacji, czyli techniki, które umożliwiają drążenie danych generowanych przez urządzenia mobilne, grupy dyskusyjne, czaty on-line oraz web farming (czyli systematyczne dostarczanie i ulepszanie źródeł informacji w sieci). (R. D. Hackathorn 1998, s. 5)

Bibliografia

  • Hackathorn R. D., Web farming for the data warehouse, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 1998
  • Olszak C. M., Ziemba M., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007

Autor: Kamil Dunkowski