Części zamienne

Z Encyklopedia Zarządzania
Części zamienne
Polecane artykuły


Słownik języka polskiego definiuje część zamienną jako "element, którym można w maszynie zastąpić element zepsuty, niezdatny do użytku”

Pojęcie to jest także definiowane w dziedzinie motoryzacji jako "produkty przeznaczone do zainstalowania w lub na pojeździe w celu zastąpienia oryginalnych części tego pojazdu, w tym takie produkty jak smary, które są niezbędne do korzystania z pojazdu, z wyjątkiem paliw” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców 2013, s. 6).

Zużycie części w rozumieniu motoryzacyjnym

Proces ten jest określany jako zmiany zachodzące w elementach wskutek ich pracy. Przyczynami zużycia może być długotrwałe tarcie współdziałających elementów, wysoka lub niska temperatura, korozja czy ilość przejechanych kilometrów (E. Rymaszewski 2015, s. 32). Można rozróżnić trzy przykłady zużycia (E. Rymaszewski 2015, s. 32):

 • zużycie normalne (naturalne zużycie poprzez użytkowanie, przewidziane przez producenta)
 • zużycie przyśpieszone (zużycie następuje szybciej niż przewidział do producent wskutek wad konstrukcyjnych materiałów, złej obsłudze i użytkowaniu czy nieodpowiednim dopasowaniem stosowanych materiałów eksploatacyjnych)
 • zużycie nadmierne (mechanizm zostaje wykluczony z dalszej pracy)

Cechy części zamiennych

Każda część zamienna posiada swoją nazwę, numer katalogowy określony do odpowiedniego zespołu oraz ma swój włąsny kod (E. Rymaszewski 2015, s. 32).

Natomiast "oryginalne części lub wyposażenie” oznaczają "części lub wyposażenie, które wyprodukowano zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi przewidzianymi przez producenta pojazdów dla produkcji części lub wyposażenia do montażu danego pojazdu; obejmuje to części i wyposażenie, które wyprodukowano na tej samej linii produkcyjnej co te części i wyposażenie; zakłada się, chyba że wykazano inaczej, że części lub wyposażenie są oryginalnymi częściami lub wyposażeniem, jeżeli, producent zaświadczy, że te części lub wyposażenie odpowiada jakością częściom używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy i że zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców 2013, s. 6). Według dyrektywy i rozporządzenia Komisji Europejskiej części zamienne są klasyfikowane według dwóch kategorii (E. Rymaszewski 2015, s. 32).:

O – części oryginalne

Q, P, Z – części alternatywne

Symbole te oznaczają (E. Rymaszewski 2015, s. 32):

O – "części oryginalne serwisowe (rozpoznawalne po opakowaniu oraz oznaczeniu producenta samochodu, nawet jeśli nie jest producentem części)"

Q – "części oryginalne pozostałe (części oryginalne dystrybuowane przez producentów bez pośrednictwa koncernów samochodowych)"

P – "części porównywalnej jakości (zamienniki, części nieoryginalne, ale zgodne z oświadczeniem producenta, mające odpowiednią jakość i status części o porównywalnej jakości)"

Z – "zamienniki zwykłe (pozostałe części nieoryginalne, które nie mają oświadczenia ani statusu porównywalnej jakości)"

Nowoczesne kanały dystrybucji części zamiennych

Takimi kanałami są (M.Gidlewski i in. 2015, s. 26):

 • rozwiązania typu B2B (ang.Business to Business) - relacja utrzymana pomiędzy firmami np. pomiędzy dystrybutorem i warsztatem samochodowym za pomocą internetu
 • rozwiązania typu B2B wykorzystując platformy kalkulacji szkód - w Polsce jeszcze nie stosowane, skłądanie zamówień przez warsztaty blaharsko-lakiernicze na części wymienne po wykonianiu kalkulacji naprawy w systemie Audatex, Eurotax czy DAT
 • rozwiązania typu B2C (ang.Business to Customer) kompletowanie bazy danych na serwerze dostępnym przed 24 godziny i dostęp dla każdego z własego komputera osobistego. Na przykłąd: portal informacyjny, sklep internetowy, serwis aukcyjny.
 • aukcje części zamiennych dla celów ubezpieczeniowych- tworzenie kosztorysów napraw powypadkowych i późniejsze ogłoszenie na platformie aukcyjnej zapytania o te naprawy. Dostawcy mają mżliwość składana ofert dla ogłoszeń których kryteria zostały zdefiniowane przez firmy ubezpieczeniowe, następnie części przychodzą do warsztaty, a ubezpieczalnia rozlicza się z tym warsztatem naprawczym

Najwięksi niezależni dystrybutorzy części zamiennych w Polsce

Do największych niezależnych dystrybutorów części zamiennych w naszym kraju należą (wg wysokości rocznych przychodów) (M.Gidlewski i in. 2015, s. 19):

 • Inter Cars S.A. (ok. 3,2 mld PLN)
 • Groupauto Polska Sp. z o.o. (ok. 900 mln PLN)
 • Moto-Profil Sp. z o.o. (ok. 600 mln PLN)
 • Autodistribution Polska Sp. z o.o. (ok. 500 mln PLN)
 • Przedsiębiorstwo wielobranżowe "AUTOS” Sp. z o.o. (ok. 400 mln PLN)

Bibliografia

Autor: Stefania Zimnal