Koszt ukryty

Z Encyklopedia Zarządzania
Koszt ukryty
Polecane artykuły

Koszt ukryty - to koszty, które nie są wyszczególnione w cenie za towar/usługę i przez to trudne do oszacowania przy podejmowaniu decyzji finansowych[1].

Przykład ukrytego kosztu

Budowa nowego obiektu wiąże się z licznymi kosztami, które nie są oczywiste. Te ukryte koszty mogą znacząco wpłynąć na takie kwestie, jak tworzenie zleceń zmian lub potencjalny wzrost cen w zależności od użytego materiału oraz wszelkie podwyżki cen, które mogą nastąpić w ramach umowy. Na przykład firma "X" rozważa budowę nowego stadionu z budżetem 100 000,00 $. Firma budowlana rozpoczyna proces budowy, a następnie lokalny właściciel domu pozywa wszystkich za zmniejszenie wartości jego nieruchomości. Pozew będzie kosztował, ale nie doda żadnej wartości do obiektu ani nie pomoże w opłaceniu jego budowy. Została więc ukryta w pierwotnym budżecie, ponieważ nie była przewidziana.

Dodatkowo mogą istnieć ukryte koszty związane z nieoczekiwanym problemem środowiskowym. Analiza wpływu na środowisko w ramach procesu "należytej staranności" to standardowy wydatek. Należyta staranność obejmuje dokładne zbadanie proponowanej transakcji biznesowej w celu ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek potencjalne problemy prawne lub finansowe. Analiza oddziaływania na środowisko ma na celu ustalenie, czy grunt jest skażony, czy też mogą wystąpić jakiekolwiek środki zaradcze (np. problemy z zagrożonymi gatunkami). Te kwestie mogą zakończyć cały projekt[2].

Rozwiązanie problemu ukrytych kosztów zadłużenia w łańcuchach dostaw

Cena sprzedaży towarów składa się głównie z dwóch kategorii kosztów. Z jednej strony są to koszty materiałów i robocizny, z drugiej są to koszty związane z kapitałem. Ten zawiązany kapitał jest często finansowany kapitałem pożyczonym, dlatego oprocentowanie kapitału pożyczonego ma decydujące znaczenie dla określenia kosztu kapitału w łańcuchach dostaw. Ponieważ koszty te są wbudowane w cenę sprzedaży, a w praktyce w przeszłości miały ograniczoną widoczność, możemy również mówić o ukrytym koszcie zadłużenia. Należy zauważyć, że koszty te są generowane na każdym etapie łańcucha dostaw i przechodzą na kolejny etap w ramach ceny sprzedaży. Koszty zadłużenia stanowią zatem znaczną część końcowej ceny sprzedaży płaconej przez konsumenta końcowego[3].

Zmiany struktury opłat oraz wpływ ukrytych kosztów

Fundusze na bieżąco zmieniają strukturę opłat, co utrudnia porównywanie funduszy w czasie i rodzi pytanie, czy poszczególne struktury opłat i ich zmiany są wykorzystywane do ukrycia rzeczywistego wpływu opłat, czy też zmiany są rzeczywiście w najlepszych interesach klientów.

Inna kwestia dotycząca ukrytych opłat. Badanie przeprowadzone w 1998 r. przez Towers Perrin dotyczące europejskich opłat za zarządzanie funduszami pokazuje, że niektórzy zarządzający funduszami nie zgłaszają pełnych zestawów opłat. Trzy kluczowe opłaty dotyczą zarządzania aktywami, pośrednictwa (tj. realizacji transakcji) i przechowywania. Istnieją również opłaty za[4]:

  • raportowanie,
  • księgowość,
  • pomiar wydajności.

Z badań wynika, że niektórzy zarządzający funduszami zgłaszają opłatę za zarządzanie aktywami (jako pewną część wartości zarządzanych aktywów netto) dopiero po odliczeniu opłat maklerskich i powierniczych. Ten brak przejrzystości może prowadzić do zachęty rezygnacji z portfela. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy transakcje są realizowane przez wewnętrznego brokera, a opłata za pośrednictwo jest ukryta przed klientem. Z kolei niektórzy zarządzający funduszami korzystają z usług brokerów dyskontowych, aby obniżyć koszty dla klienta. Niektórzy klienci narzucają limity obrotów, aby obniżyć koszty[5].

Przypisy

  1. (Fried G., Shapiro S. J., DeSchriver T. D., 2008, s. 230)
  2. (Fried G., Shapiro S. J., DeSchriver T. D., 2008, s. 230)
  3. (Templar S., Hofmann E., Findlay C., 2020, s. 128)
  4. (Blake D., 2006, s. 130)
  5. (Blake D., 2006, s. 130)

Bibliografia

Autor: Oliwia Książek