Selektywna zbiórka odpadów

Z Encyklopedia Zarządzania
Selektywna zbiórka odpadów
Polecane artykuły

Selektywna zbiórka odpadów – jest to sposób odbierania śmieci, polegający na uprzednim sortowaniu odpadów i umieszczaniu ich w odpowiednio skategoryzowanych workach lub pojemnikach. Selekcja odpadów odbywa się „u źródła” – odpowiedzialne za nią są gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz inne jednostki je produkujące[1]. Dzięki takiemu postępowaniu odbierane odpady są posortowane i trafiają bezpośrednio do punktów recyklingu, bądź utylizacji.

Od 1 lipca 2017 roku na terenie całej Polski obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) – ujednolica on sposób selekcji i zbierania odpadów oraz wymusza na gminach pięcioletni okres przystosowawczy do nowych przepisów. Celem WSSO jest osiągnięcie 50 proc. poziomu recyklingu w roku 2020 z poziomu 26 proc. w roku 2017.

WSSO jest odpowiedzią na wprowadzoną w 2013 roku Ustawę śmieciową, która nieprecyzyjnie określała sposób segregacji, ilość śmieci zbieraną przez Gminy każdego miesiąca oraz nie ujednolicała koloru pojemników i worków dla danego rodzaju odpadów. Z tych powodów segregacja nie była sktueczna, bardzo duża część odpadów, które trafiały do przetwórni, była zmieszana oraz bardzo mocno zanieczyszczona, co nie pozwalało na dalsze ich przetworzenie [2][3].

Selekcja odpadów

Zgodnie z obowiązującym prawem, odpady powinny być selekcjonowane w następujący sposób[4]:

 • Metale i tworzywa sztuczne (żółty pojemnik lub worek) – plastikowe opakowania oraz butelki, opakowania wielomateriałowe, puszki po produktach spożywczych, metale oraz folie aluminiowe,
 • Papier (niebieski pojemnik lub worek) – tektury, kartony, opakowania papierowe, gazety, zeszyty, torby i worki papierowe,
 • Szkło (zielony pojemnik lub worek) – butelki, słoiki oraz inne opakowania produktów spożywyczych i przemysłowych, które zostały wykonane ze szkła,
 • Odpady bidegradowalne (brązowy pojemnik lub worek) – opadki pochodzące z warzyw i owoców, resztki jedzenia, skoszona trawa, liście i drewno,
 • Odpady zmieszane (czarny lub szary pojemnik) – odpady pozostałe, w szczególności te, których nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyjątkiem odpadów zagrażających bezpieczeństwu,

Zadania i Obowiązki Gmin

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są do zapewnienia swoim mieszkańcom mozliwości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obejmującej minimum sześć frakcji odpadów: Szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne. Dla odpadów innych niż wymienione, gmina ma obowiązek wskazać i udostępnić stacjonarny punkt w którym takowe odpady mogą zostać odprowadzone [5].

Ponadto gminy zobowiązane są do [6]:

 • Przygotowania przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za zbiórkę odpadów,
 • Organizacji harmonogramu zbierania odpadów na terenie Gminy,
 • Osiągnięcie 50% poziomu recyklingu dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 70% dla odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórki do dnia 31 grudnia 2020,
 • Ograniczenie udziału odpadów biodegradowalncych do 35% w stosunku do całkowitej masy wszystkich odbieranych odpadów do 16 lipca 2020,

Zadania i Obowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 • Złożenia deklaracji o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, bądź o ilości odprowadzanych odpadów w przypadku przedsiębiorstw,
 • Selekcjonowania odpadów według zaleceń przedstawionych przez daną Gminę,
 • Udostępnienia odpadów w celu ich odbioru, zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadow we właściwej Gminie,

Przypisy

Bibliografia

Autor: Patryk Wykręt

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.