Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Polecane artykuły


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 5 i s.3/31)("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania stosowana jest przy prezentowaniu kredytów konsumenckich , takich jak kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki gotówkowe oferowane przez banki i SKOK-i oraz we wszelkiego rodzaju pożyczkach pozabankowych.

Części składowe RRSO i sposób obliczenia

Główną istotą RRSO jest umożliwienie klientowi porównania kosztu kilku ofert kredytowych. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, ponieważ jej wartość zawiera w sobie wszelkie możliwe koszty kredytu, takie jak:

 • Inne koszty towarzyszące kredytowi (np. opłata za prowadzenie konta, którego otwarcie jest wymagane do udzielenia kredytu lub opłata za ustanowienie hipoteki)

Powyższe koszty mogą występować jako:

 • Koszty ponoszone jednorazowo
 • Koszty ponoszone okresowo

("Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami", s. 37)

Zgodnie z dyrektywą europejską, ujednolicono szczegóły obliczania RRSO i opisano je szczegółowo w ustawie o kredycie konsumenckim ("Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim", s. 1/44). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania liczona jest na tej samej zasadzie, jak wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). RRSO oblicza się znajdując „X” przy wykorzystaniu poniższego wzoru


\(\sum_{k=1}^m C_k(1+X)^{-t_k}=\sum_{l=1}^m' Dl(1+X)^{-S_l}\)

gdzie:

 • X – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
 • m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;
 • k – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m;
 • Ck – kwotę wypłaty k;
 • tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0;
 • m' – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;
 • l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;
 • Dl – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat;
 • Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.

Przykład obliczenia RRSO

Narodowy Bank Polski opublikował przykład obliczenia RRSO dla kredytu w kwocie 500 zł na 25 dni. Oprocentowanie kredytu wynosi: 0%, prowizja: 10 zł. Kredytobiorca otrzymuje całą wartość kredytu od razu i spłaca kredyt w jednej racie po terminie 25 dni.

\(\frac{A_k}{(1+i)^0}=\frac{A^\prime_k}{(1+i)^t_k}\) \(A_k=\frac{A^\prime_k}{(1+i)^t_k}\)

gdzie:

 • Ak – 500 zł,
 • A'k – 510 zł,
 • tk – 25/365 roku,
 • i - RRSO.

Czyli\[i=\left ( \frac{A^\prime_k}{A_k} \right )^{1/t_k} -1= \left ( \frac{510}{500} \right )^{365/25} -1 \approx 0,33525 \approx 33,5\%\]

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

RRSO w marketingu kredytów konsumpcyjnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim z 2017 roku, banki zobowiązane są przedstawiać Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania w reklamach wraz z przykładem reprezentatywnym. (W. Cwynar, W. Patena, 2010, s.13)

Przykładowy przykład reprezentatywny na podstawie pożyczki gotówkowej Alior Banku:
"Minimalny okres kredytowania: 6 miesięcy. Maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki z ubezpieczeniem wynosi 17,70%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 11 889,90 zł, całkowita kwota do zapłaty: 15 235,12 zł, oprocentowanie zmienne: 9,99 %, całkowity koszt pożyczki: 3 345,22 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 2 169,30 zł, ubezpieczenie: 1 175,92 zł), 37 równych, miesięcznych rat w wysokości 411,76 zł. Kalkulacja została dokonana na 2.10.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Z ww. propozycji mogą skorzystać osoby, które przesłały dane kontaktowe przez internetowy formularz Alior Banku oraz zawrą umowę pożyczki wraz z umową ubezpieczenia na życie. Szczegóły oferty, warunki ubezpieczenia, oraz Taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl." Pożyczka z prowizją 0% Alior Bank


Uwagi

Bibliografia


Autor: Kamil Trembacz

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.