Dyskonto

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Pojęcie dyskonta jest pojęciem wieloznacznym. Można wyróżnić trzy podstawowe znaczenia tego wyrazu:

Dyskonto finansowe


Dyskontowanie to obliczanie kapitału początkowego P na podstawie znanej wartości kapitału końcowego F. W tym znaczeniu dyskontowanie jest działaniem odwrotnym do oprocentowania. Dyskonto to kwota, o którą należy pomniejszyć F by otrzymać P [W. Bijak 1994, s. 24].

\( D = F - P \)

\( \frac{D}{F}= r \)

gdzie:

 • D - dyskonto
 • F - wartość przyszła kapitału
 • P - wartość początkowa kapitału
 • r - stopa dyskontowaDyskonto handlowe. (ang. interest in advance)

Dyskontem handlowym nazywa się opłatę za pożyczkę obliczoną na podstawie kwoty, którą dłużnik zwróci po pewnym czasie i zapłaconą w chwili otrzymania pożyczki [M. Podgórska 2006, s. 36]. Zatem wartość odsetek zależy od kwoty otrzymanej, dłużnik płaci odsetki z dołu wraz ze zwrotem pożyczki, natomiast dyskonto (handlowe) zależy od kwoty oddawanej i trzeba je zapłacić z góry.

Dyskonto handlowe bywa czasem nazywany procentem płatnym z góry.

\( D = Fdn \)

gdzie:

 • F - wartość nominalna pożyczki (kwota spłaty)
 • D - dyskonto handlowe
 • d - roczna stopa dyskontowa
 • n - czas od otrzymania do zwrotu pożyczki, liczony w latach

Z dyskontem handlowym związana jest bardzo ważna zasada matematyki finansowej:
Zasada równoważności stopy dyskontowej i stopy procentowej: Roczna stopa dyskontowa d i roczna stopa procentowa r są równoważne w czasie n, jeśli dyskonto oraz odsetki obliczone przy tych stopach dla tej samej pożyczki są równe.Dyskonto weksla

Dyskonto weksla to kwota potrącana przez bank z uwagi na nabycie weksla handlowego przed terminem jego płatności. Kwota dyskonta zależy od liczby dni pomiędzy dniem złożenia weksla do dyskonta w banku do dnia poprzedzającego dzień płatności weksla.
W przypadku zwrotnego poszukiwania przed płatnością potrąca się dyskonto od sumy wekslowej, obliczanego według stopy dyskontowej Narodowego Banku Polskiego (ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, będącej jednocześnie jednym z instrumentów polityki pieniężnej w Polsce). [T. Komosa 1997, s. 96]

Bibliografia

 • Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, Wyd. Bizant, Warszawa 1994
 • Komosa T., Opalski W., Prawo czekowe. Prawo wekslowe. Komentarz, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1997
 • Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006


Autor: Łukasz Nowak

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.