Kierownik produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
Kierownik produkcji
Polecane artykuły

Kierownik produkcji (inaczej dyrektor produkcji) – fundamentalna osoba w każdym zakładzie produkcyjnym. To on bierze odpowiedzialność za pełną realizację zleceń produkcyjnych, a także zarządzanie całym zespołem pracowników. Zarządza produkcją w przedsiębiorstwie. Cały sukces firmy zależy od kompetencji, zaangażowania, wiedzy, umiejętności miękkich i twardych kierownika. Ważnym, jak i nie najważniejszym atrybutem w tej pracy jest odporność na stres, który towarzyszy niemal ciągle. Kierownik musi również stale podwyższać swoją wiedzę, by być na bieżąco z nowinkami technicznymi lub lepszymi rozwiązaniami dla całej firmy czy zespołu. Jest zobowiązany udzielać pomocy zawsze, kiedy pracownik potrzebuje specjalistycznej konsultacji[1]. Dobry dyrektor przede wszystkim nie tylko powinien rozdysponowywać zadania, ale także słuchać swojego zespołu, jego uwag lub wskazówek. Często staje się on negocjatorem i stosując techniki zarządzania rozwiązuje występujące problemy[2]. Musi on ufać zatrudnionym, czasem zostawić pewną samodzielność w podejmowaniu decyzji[3]. Zakres obowiązków z jakimi mierzy się kierownik jest bardzo szeroki, jednak w dużej mierze uzależniony jest od działów firmy i wielkości zakładu produkcyjnego, a także od osób wspomagających go w pracy osób takich jak np. kontrolerów jakości, planistów czy technologów. Warto podkreślić, że kierownik nie pracuje tylko w biurze, a także wraz z zespołem na hali produkcyjnej (8 godzinne zmiany). Najczęściej zatrudniani są w firmach należących m.in. do branży motoryzacyjnej, spożywczej, elektronicznej, odzieżowej i budowlanej.

Obowiązki kierownika produkcji

Do głównych obowiązków kierownika produkcji należy:

 • Przygotowywanie planów produkcji
 • Nadzorowanie prac wykonywanych zgodnie z harmonogramem
 • Koordynowanie zadań realizowanych przez zespół (procesu produkcyjnego)
 • Sporządzanie raportów i analizy wydajności produkcji
 • Zapewnienie właściwych warunków pracy BHP
 • Sprawdzanie pracy pod względem przestrzegania przepisów BHP
 • Dbanie o wysoką jakość produkowanych dóbr
 • Określanie wydziałowych planów produkcyjnych
 • Motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Komunikowanie z innymi działami w firmie
 • Planowanie grafików pracy
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
 • Wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych
 • Negocjowanie ofert z potencjalnymi partnerami biznesowymi

Cechy kierownika produkcji

Osoba zajmująca to stanowisko powinna posiadać duże doświadczenie, obszerną wiedzę na temat procesów produkcyjnych jak i wykazywać się znajomością zasad BHP. Powinna odznaczać się umiejętnością zarządzania zespołem a przy tym komunikatywnością (zdolność wnikliwego słuchania) oraz dobrą znajomością obsługi komputera. Kierownik musi być odpowiedzialny, szybko podejmować decyzję i być odporny na ciągłe sytuacje stresowe. Ważna jest też umiejętność sporządzania grafików dla zespołu robotników jak i umiejętność logicznego myślenia i analizowania różnorodnych procesów technologicznych. Najczęściej stanowisko obsadzane jest osobami o wykształceniu wyższym – technicznym (kierunki związane z inżynierią produkcji bądź automatyką). Przydatna jest również znajomość języków obcych (zwłaszcza języka angielskiego), która może nie tylko pomóc przy negocjacjach, lecz również przy czytaniu różnorodnych instrukcji maszyn.

Przypisy

 1. Skorupka D, Kuchta D, Górski M. (2012), Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Agencja Wydawnicza „ARGI” sc, Wrocław
 2. Hurka M. (2020), Zarządzanie jakością w procesie druku na przykładzie kodów kreskowych "Wybrane problemy nauk o zarządzaniu i jakości" s.83
 3. Trojanowska J. (2011) Zarządzanie produkcją na zamówienie w oparciu o teorię ograniczeń

Bibliografia

Autor: Natalia Rokitowska