Brygadzista

Z Encyklopedia Zarządzania
Brygadzista
Polecane artykuły

Brygadzista – osoba, która kieruje pracownikami w firmie, inaczej kierownik brygady roboczej[1], koordynator robót[2]. Zadania, przeznaczone dla swoich podwładnych powierza mu pracodawca. Najczęściej obsadza się to stanowisko starszym pracownikiem (bardzo ważne jest tu doświadczenie i staż w pracy). Termin ten w praktycznym znaczeniu oznacza każdego pracownika, który kieruje przynajmniej jednym innym pracownikiem (najczęściej jest to zespół kilku/kilkunastu robotników). Nie ma znaczenia nazwa stanowiska, na jakim został zatrudniony, np. kierownik, mistrz, brygadzista, sztygar. Brygadzista odpowiedzialny jest za monitorowanie wykonywanej pracy przez przypisaną grupę pracowników. Jednak bycie brygadzistą nie polega tylko na wyznaczaniu obowiązków i nadzorowaniu pracy robotników, ale także na kontrolowaniu ciągłego toku pracy z przestrzeganiem zasad BHP. Warto dodać, że jest on odpowiedzialny za dwa obszary: indywidualne wykonywanie pracy fizycznej jak i kontrolę nad jej wykonywaniem przez podległą mu grupę pracowników. Kluczowe na tym stanowisku, jest fakt, że każdy brygadzista potrafł pracować na każdym stanowisku linii produkcyjnej (montażowej)[3]. Osoba na tym stanowisku najczęściej pracuje w systemie zmianowym. Inna ważna rola w zawodzie brygadzisty polega na dbaniu o narzędzia produkcji czyli zabezpieczanie oraz regulowanie ich zużycia – na wypadek awarii lub w sytuacji zakupu potrzebnego sprzętu. To on zgłasza ewentualne zastrzeżenia i obiekcje pracowników przełożonym.

Obowiązki brygadzisty

Do głównych obowiązków brygadzisty należy:

  • delegowanie zadań robotnikom i ciągła kontrola w ich realizacji
  • pomoc pracownikom w odpowiednim wykonywaniu prac
  • kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych
  • sprawowanie nadzoru nad dokumentacją firmy
  • troszczenie się o powierzone mienie przedsiębiostwa
  • kooperacja z kierownictwem

Cechy brygadzisty

Brygadzista zarządzając zespołem pracowników musi posiadać kompetencje miękkie - być skrupulatny i wykazywać się nie małym opanowaniem. Musi bardzo dobrze orientować się w przepisach BHP, jak i wykazywać się umiejętnościami obsługi komputera. Przydatne może okazać się zdolność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej. Niezbędne może być również prawo jazdy kat. B, ze względu na wykonywanie obowiązków służbowych nie tylko w zakładzie pracy, ale też w terenie. Zajmując powyższe stanowisko najlepiej jest posiadać wykształcenie średnie techniczne i doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Do cech, które powinien posiadać brygadzista możemy zaliczyć uczciwość, skrupulatność, asertywność a także duże zdolności interpersonalne. Są oni zatrudniani w zakładach pracy, które zajmują się produkcją różnych wyrobów oraz w przedsiębiorstwach oferujących usługi budowlane.

Przypisy

  1. Słownik języka polskiego PWN (2017), Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
  2. Bielski R, Drozd R. (2017), Zarządzanie logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej - studium przypadku, "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka", nr 21, s. 29-40
  3. Lisowski M. (2015), Menedżer w gospodarce i społeczeństwie ryzyka, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie"

Bibliografia

Autor: Natalia Rokitowska

.