Rodzaje informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Charakteryzując funkcje, które spełnia informacja w przedsiębiorstwie, należy zidentyfikować najważniejsze rodzaje informacji ekonomicznej.

Ze względu na różne kryteria klasyfikacji informacji występujących w literaturze, poniżej przedstawiono podstawowe rodzaje informacji wraz z syntetycznym opisem ich cech.

Faktograficzna

Odwzorowuje wyróżnione stany obiektów w ramach danej obserwacji (obiekty, ich cechy i ich wartości, relacje oraz czas)

Techniczna

Jest to taka informacja faktograficzna, która odnosi się do obiektów technicznych (np. wyrób, surowiec, maszyna), ich cech, takich jak waga, zużycie, kolor, kształt itp.

Techniczno-ekonomiczna

Jest to taka informacja faktograficzna, której obiektami są obiekty techniczne, ale ich cechami są charakterystyki ekonomiczne, np. cena, koszt wytworzenia, itp.

Ściśle ekonomiczna

Może mieć charakter albo mikro- albo makroekonomiczny. W pierwszym wypadku jej odniesieniem jest mikroekonomiczny obraz przedsiębiorstwa (np. zysk, sprzedaż w danym okresie, zadanie inwestycyjne, oprocentowanie lokat i kredytów, itp.). W drugim wypadku informacja odnosi się np. do gospodarki narodowej (np. stopa inflacji, stopy procentowe banku centralnego, itp.)

Jednostkowa

Dotyczy konkretnego faktu techniczno-ekonomicznego (np. konkretnej transakcji, osoby, itp.)

Zagregowana

Opisuje zagregowane zbiory jednorodnych obiektów (np. ilość wytworzonych samochodów w danym czasie) lub ilość takich obiektów mających wspólną cechę (np. ilość sprzedanych samochodów określonej marki). Agregacja może wymagać algorytmów o dużym stopniu skomplikowania.

Bibliografia

  • Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak