EXW

Z Encyklopedia Zarządzania
EXW
Polecane artykuły


EXW – Ex Works … named place (Z zakładu … wymienione z nazwy miejsce) to formuła handlowa, należąca do zbioru międzynarodowych reguł handlu (incoterms). Jako jedyna formuła, EXW należy do grupy E, w której to obowiązki sprzedawcy ograniczone są do minimum.

Moment dostarczenia towaru

Momentem dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na swoim terenie lub w umówionym miejscu (wytwórnia, pole magazyn, zakład itp.). Sprzedający nie jest również zobowiązany do załadunku towaru oraz odprawy celnej w eksporcie.

Obowiązki sprzedającego

Formuła ta ogranicza obowiązki sprzedającego do minimum, ponieważ wydatki i ryzyko związane z towarem ponosi do momentu oddania go do dyspozycji kupującego na terenie swojego przedsiębiorstwa lub w innym wskazanym miejscu.

 • dostarczenie towaru wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz innymi dokumentami zgodności, jakie wymaga umowa,
 • udzielenie kupującemu na jego żądanie, ryzyko i koszt pomocy w uzyskaniu upoważnienia niezbędnego przy eksporcie towaru,
 • musi dostarczyć towar do dyspozycji kupującego, w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie,
 • ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz koszty, aż do momentu jego dostarczenia w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie,
 • zawiadomienie kupującego o terminie postawienia towaru do dyspozycji,
 • ponosi wszystkie opłaty związane z czynnościami sprawdzającymi towar (sprawdzenie jakości, mierzenie, ważenie, liczenie), niezbędnych do postawienia towaru do dyspozycji kupującego,
 • udzielenie sprzedającemu wszelkiej pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do przy załatwianiu formalności eksportowych, importowych lub tranzytowych,
 • udzielenie informacji koniecznych do ubezpieczenia towaru.

Obowiązki kupującego

Kupujący ponosi ryzyko utraty lub zniszczenia towaru, jak i dodatkowe koszty występujące po dostarczeniu towaru przez sprzedającego w wyznaczone miejsce i w określonym czasie.

 • zapłacenie za towar, cenę uzgodnioną w umowie,
 • uzyskanie na własne ryzyko i koszt dokumentacji upoważniającej do eksportu oraz dokonać wszystkich formalności celnych przy eksporcie, imporcie lub tranzycie,
 • musi przyjąć towar, kiedy został on dostarczony do jego dyspozycji przez sprzedającego, w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie,
 • ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z towarem od chwili jego dostarczenia zgodnie z umową,
 • ponosi wszystkie dodatkowe koszty związane z nieodebraniem towaru,
 • ponosi koszty za cła, podatki i inne opłaty, dodatkowo musi zwrócić sprzedającemu koszty które ten poniósł udzielając sprzedającemu pomocy przy załatwianiu dokumentacji eksportowych, importowych lub tranzytowych.

Formy transportu

Ta formuła może być stosowana w odniesieniu do wszystkich form transportu, nie wymaga też umowy ubezpieczenia transportu.

Dodatkowe warunki

Ta formuła nie może być używana, jeżeli kupujący nie jest w stanie bezpośrednio lub pośrednio spełnić formalności eksportowych.

Bibliografia

 • Białecki K. P., Januszkiewicz W., Oręziak L. (2007). Leksykon handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 86
 • Hermanowski J. (2001). Handel Zagraniczny: poradnik, Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers, Zielona Góra, s. 95
 • Kaczmarek T.T., Zarzycki M. (2005) Poradnik Eksportera, Branta, Bydgoszcz
 • Malfliet J. (2011) Incoterms 2010 and the mode of transport: how to choose the right term, Ghent University, Belgium
 • Materiały pochodzące z opracowań Międzynarodowej Organizacji Handlu, w tym:
 • Ramberg J. (2011) ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Services Publications,
 • Witkowski J., Skowrońska A. (2015). Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 382, s. 251
 • Wierzbicki W. (1992). Jak i za co płacić w handlu zagranicznym, INFO-TRADE & Gdańska Grupa Promocyjna S.A, Gdańsk
 • Zielińska-Głębocka A., Rynarzewski T. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 12

Autor: Kamil Budzyński, Konrad Zawartka