Skorzystaj z funkcji CYTATY na górze strony. Znajdź setki cytatów z książek naukowych na interesujący Cię temat.

DDU

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

"DDU - Delivered Duty Unpaid" (... oznaczone miejsce dostawy) - incoterms grupy D, oznaczający odpowiedzialność po stronie sprzedawcy zarówno za ryzyko związane z transportem jak i kosztami do momentu dotarcia dostawy do miejsca wyznaczonego przez odbiorcę, na terenie jego kraju. Pełna odpowiedzialność i związane z nią ryzyko z tytułu oclenia, podatków importowych i rozładunku dostawy na czas spoczywa na kupującym.

W przypadku gdy dostawa odbywa się drogą morską, zamiast DDU zaleca się stosowanie incotermsów DES lub DEQ.

Moment dostarczenia towaru

Dostawa towaru przebiega na koszt i za pomocą środków pozostających w dyspozycji sprzedającego i kończy się w uzgodnionym miejscu na terytorium kraju kupującego, o określonym czasie. Jeżeli kupujący go nie określi, sprzedający ma prawo wybrać czas i miejsce, które najlepiej odpowiadają jego interesom.

Obowiązki sprzedającego

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia kupującemu kompletnej dokumentacji towaru, uiszczenia wszelkich opłat związanych z kosztami eksportu, oraz jeśli konieczne - kosztami tranzytu. Sprzedający ponosi pełne ryzyko związane z transportem towaru, w szczególności z tytułu jego utraty bądź uszkodzenia, aż do momentu dostawy. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu wszelkich danych niezbędnych do dopełnienia formalności związanych z importem towaru.

Obowiązki kupującego

Kupujący jest zobowiązany na własne ryzyko i koszt uzyskać pozwolenie i dopełnić wszelkich formalności związanych z importem towaru, w szczególności złożenia stosownych opłat.

Kupujący przejmuje wszelkie ryzyko związane utratą bądź uszkodzeniem towaru od momentu dostarczenia go w uzgodnione miejsce przez sprzedającego. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z rozładunkiem towaru i ewentualnymi opłatami wynikającymi z opóźnień powstałych w jego trakcie.

Formy transportu

Ta formuła może być stosowana w odniesieniu do wszystkich form transportu.

Bibliografia

  • Mały Rocznik Statystyczny 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2008.
  • Kaczmarek T.T., Zarzycki M., Poradnik Eksportera, Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2005.
  • Hermanowski J., Handel Zagraniczny: poradnik, Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers, Warszawa - Zielona Góra 2004.
  • Materiały pochodzące z opracowań Międzynarodowej Organizacji Handlu, w tym:
    • www.iccwbo.org/incoterms/wallchart/wallchart.pdf [data odczytu 05.05.2008]
    • www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html [data odczytu 05.05.2008]

Autor: Jarosław Wojnarowski

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.