FOB

Z Encyklopedia Zarządzania
FOB
Polecane artykuły


FOB - Free on Board (oznaczony port załadunku) incoterms grupy F. Grupa ta klasyfikuję się tym, iż sprzedający wypełnia obowiązki związane z dostarczeniem towaru przewoźnikowi. Nie ponosi on żadnych dodatkowych kosztów. Warunki te są najczęściej wybierane podczas transportu morskiego. W formule tej sprzedający wobec kupującego ani kupujący wobec sprzedającego nie muszą zawierać umowy ubezpieczenia towaru.

Określone w formule obowiązki mają na celu regulację przepływu informacji oraz spisania wszelkich umów w celu nieprzewidzianych okoliczności. Powoływanie się na warunki takie jak FOB nie reguluje wszystkich spraw związanych z transportem. Nie mówią nam one nic o przekazywaniu praw własności lub też innych praw majątkowych. Nie ma też w nich określonych kar związanych z niewypełnieniem danych obowiązków kupującego i sprzedającego.

W przypadkach kiedy określenie przekroczenia poręczy statku przez towar nie ma większego sensu (np. w przypadku kontenerów), zaleca się stosowanie incoterms FCA.

Moment dostarczenia towaru

Za moment zakończenia dostawy przez sprzedającego uważa się chwilę, w której towar zostaje załadowany na pokład wyznaczonego przez kupującego statku, w określonym dniu i w formie wymaganej przez zarząd portu.

Obowiązki sprzedającego

 1. Jednym z obowiązków sprzedającego jest dostarczenie towaru na statek, który stoi w wyznaczonym przez kupującego porcie.
 2. Uzyskuje zgodę na eksport towaru.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność związaną z uszkodzeniem towaru dopóki nie zostanie on załadowany na statek.
 4. Ważne jest aby sprzedający poinformował kupującego o załadowaniu towaru oraz wszelkich nieplanowanych zdarzeniach np. o nieprzyjęciu towaru przez załogę statku w określonym w umowie terminie.
 5. Odpowiada on też za dostarczenie dokumentu dostawy.
 6. Do jego zadań należy też dokonanie odprawy eksportowej.

Obowiązki kupującego

 1. Kupujący ponosi ryzyko uszkodzenia towaru oraz kradzieży po załadowaniu towaru na statek.
 2. Ma on za zadanie ponieść koszty związane z zawarciem umowy przewozowej, importowej.
 3. Odpowiada za poinformowanie sprzedającego o porcie, nazwie statku oraz określonym terminie dostawy.
 4. Organizuje odprawę importową.

Formy transportu

Ta formuła może być stosowana jedynie w odniesieniu do transportu towarów drogą wodną.

Jeśli chodzi o dokument dostawy, który sprzedający musi dostarczyć kupującemu, to określony jest on w sposób ogólny. Może to być:

W transportach morskich wykonywanych między Europą a Stanami Zjednoczonymi przeważają morskie listy przewozowe, które najczęściej przekazywane są drogą elektroniczną. Dlatego też nie trzeba ich pokazywać aby odebrać towar od przewoźnika.

Bibliografia

 • Wood D.F., Murphy jr P.R. (2011). Nowoczesna logistyka, wydanie X, Wydawnictwo Helion, Gliwice
 • Główny Urząd Statystyczny (2015). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, Warszawa
 • Hermanowski J. (2004). Handel Zagraniczny: poradnik, Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers, Warszawa - Zielona Góra
 • Kaczmarek T.T., Zarzycki M. (2005). Poradnik Eksportera, Branta, Bydgoszcz - Warszawa
 • Marciniak-Neider D., Neider J. (2011). Poradnik spedytora Wydanie piąte, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia
 • Ramberg J. (2011) ICC Guide to Incoterms 2010, "ICC Services Publications", nr 720E
 • Salomon A. (2011). Formuły Incoterms2010 w pracy spedytora międzynarodowego, Wydawnictwo AM, Gdynia
 • Wincewicz-Bosy M. (2015). Logistyka Międzynardowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 249

Autor: Jarosław Wojnarowski

Autor: Sabina Wiśniowska