Bank handlowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:26, 26 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Bank handlowy jest instytucją finansową, która świadczy usługi bankowe głównie dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Jego głównym celem jest zarządzanie kapitałem, udzielanie kredytów, gromadzenie depozytów i świadczenie innych usług finansowych w celu wspierania rozwoju gospodarczego.

Banki handlowe odgrywają kluczową rolę w gospodarce, ponieważ umożliwiają finansowanie działalności przedsiębiorstw, inwestycje oraz konsumpcję. Ich działalność opiera się na zasadzie przyciągania depozytów od klientów i udzielania kredytów na różne cele. W ten sposób bank handlowy staje się pośrednikiem między oszczędzającymi a pożyczającymi, co przyczynia się do stabilności systemu finansowego. Banki handlowe oferują szeroki wachlarz usług, takich jak otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów hipotecznych, konsumenckich i firmowych, obsługa płatności, zarządzanie aktywami, inwestycje na rynkach finansowych, a także doradztwo finansowe dla klientów.

Współczesne banki handlowe korzystają z zaawansowanych technologii, takich jak bankowość elektroniczna i mobilna, aby zapewnić szybki i wygodny dostęp do usług bankowych. To umożliwia klientom dokonywanie transakcji w dowolnym miejscu i czasie, co zwiększa efektywność i wygodę korzystania z usług bankowych. Banki handlowe są również ważnymi uczestnikami rynków finansowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Umożliwiają inwestorom i przedsiębiorstwom dostęp do finansowania poprzez emisję obligacji, udział w IPO (pierwsza oferta publiczna) oraz udzielanie kredytów na cele inwestycyjne.

Warto podkreślić, że banki handlowe podlegają regulacjom i nadzorowi ze strony organów państwowych, takich jak Narodowy Bank Polski czy Komisja Nadzoru Finansowego. Celem tych regulacji jest zapewnienie stabilności systemu finansowego i ochrona interesów klientów.

Bank handlowy jako instytucja finansowa

Bank handlowy oferuje swoim klientom szeroki zakres usług finansowych. Podstawowe usługi bankowe obejmują:

 • Konta bankowe. Bank handlowy umożliwia swoim klientom otwarcie konta bankowego. Konto bankowe jest niezbędnym narzędziem do zarządzania finansami. Klienci mogą korzystać z różnych typów kont, takich jak konto osobiste, konto oszczędnościowe, konto walutowe czy konto firmowe.
 • Kredyty. Banki handlowe udzielają kredytów swoim klientom na różne cele. Kredyty konsumenckie są dostępne dla osób fizycznych, które potrzebują dodatkowych środków finansowych na zakup dóbr konsumpcyjnych lub pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Kredyty hipoteczne są przeznaczone dla osób, które chcą zakupić nieruchomość. Kredyty dla przedsiębiorstw służą finansowaniu działalności gospodarczej i rozwoju firm.
 • Lokaty. Banki handlowe oferują również możliwość ulokowania swoich oszczędności na lokacie. Lokaty są bezpiecznym sposobem pomnażania kapitału, a ich oprocentowanie zależy od okresu trwania oraz kwoty zdeponowanej przez klienta.
 • Karty kredytowe. Karty kredytowe są jednym z najpopularniejszych produktów banków handlowych. Pozwalają klientom na dokonywanie płatności w sklepach internetowych i stacjonarnych, a także na korzystanie z różnych programów lojalnościowych i promocji.
 • Leasing. Bank handlowy może udzielać klientom finansowania poprzez leasing. Leasing umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z różnego rodzaju aktywów, takich jak samochody czy sprzęt, bez konieczności ich zakupu. Klient płaci regularne raty leasingowe, a po zakończeniu umowy może zdecydować się na wykupienie przedmiotu leasingu.
 • Faktoring. Faktoring jest usługą finansową, w której bank handlowy nabywa wierzytelności klienta. Klient otrzymuje natychmiastowe finansowanie na podstawie sprzedanych faktur, co pozwala mu uniknąć długiego oczekiwania na płatności.
 • Kredytowanie jako kluczowa działalność banku handlowego. Kredytowanie jest jedną z kluczowych działalności banku handlowego. Banki handlowe udzielają różnego rodzaju kredytów, które wspierają zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa.
 • Kredyty konsumenckie. Kredyty konsumenckie są dostępne dla osób fizycznych, które potrzebują dodatkowych środków finansowych na realizację swoich celów. Mogą to być kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty na zakup sprzętu elektronicznego czy kredyty na wakacje.
 • Kredyty hipoteczne. Kredyty hipoteczne umożliwiają klientom zakup nieruchomości. Bank handlowy udziela pożyczki, a nieruchomość służy jako zabezpieczenie kredytu. Kredyty hipoteczne są zazwyczaj długoterminowe i mają konkurencyjne oprocentowanie.
 • Kredyty dla przedsiębiorstw. Banki handlowe udzielają także kredytów dla przedsiębiorstw, które są niezbędne do rozwoju firm. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kredyt inwestycyjny na zakup maszyn i urządzeń, kredyt obrotowy na sfinansowanie bieżącej działalności czy kredyt eksportowy na rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne.

Historia i rozwój banków handlowych

Instytucje podobne do banków istniały już w starożytności, choć w nieco innej formie niż dzisiejsze instytucje. W starożytnej Grecji i Rzymie powstawały tzw. banki wierzytelnościowe, które zajmowały się pośrednictwem w handlu i udzielaniem pożyczek. W tym okresie pełniły rolę pośrednika w transakcjach handlowych, ułatwiając wymianę towarów i usług. W średniowieczu tego typu instytucje zaczęły się rozwijać w Europie. Były to głównie banki prywatne, prowadzone przez bogate rodziny i kupców. Ich działalność polegała na udzielaniu pożyczek, finansowaniu ekspedycji handlowych oraz wymianie walut. Banki pełniły ważną rolę w rozwoju miast i handlu, umożliwiając przedsiębiorcom i kupcom zaciąganie kredytów na rozwój swoich działalności.

Pierwsze banki handlowe we współczesnym rozumieniu pojawiły się już u schyłku feudalizmu. Były to między innymi: Casa di San Giorgio w Genui (1586), Banco di Rialto w Wenecji (1587), Bank Amsterdamski (1609) i Bank Hamburski (1619). Na początku banki handlowe zajmowały się pośredniczeniem w płatnościach, a od drugiej połowy XVII w. zaczęły w większym stopniu angażować się w działalność kredytową, w ten sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarki pieniężnej. Banki handlowe miały swój udział w tworzeniu nowego ustroju jakim był kapitalizm. Na przełomie XVII i XVIII w. kupcy zaczęli używać do regulowania płatności kwitów depozytowych wystawianych przez banki handlowe. Kwity depozytowe były wystawiane w zamian za monety lub kruszec, w znacznym stopniu przyczyniło się to do ułatwienia handlu[1].

Banki handlowe odegrały istotną rolę w rozwoju gospodarki, przyczyniając się do wzrostu handlu i przedsiębiorczości. Dwa główne przyczynki banków handlowych to pośrednictwo w płatnościach oraz finansowanie przedsiębiorstw. Pośrednictwo w płatnościach było jedną z kluczowych funkcji banków handlowych. Dzięki nim możliwe było dokonywanie płatności bez konieczności przewożenia dużej ilości gotówki. Banki handlowe wprowadziły papiery wartościowe, takie jak weksle, które umożliwiały bezpieczne i wygodne przekazywanie pieniędzy. To z kolei wpłynęło na wzrost obrotów handlowych i ułatwiło prowadzenie transakcji. Finansowanie przedsiębiorstw było kolejnym ważnym aspektem działalności banków handlowych. Banki handlowe udzielały kredytów przedsiębiorcom na rozwój ich firm, co z kolei przyczyniało się do wzrostu gospodarczego. Dzięki dostępowi do kapitału, przedsiębiorcy mogli inwestować w nowe projekty, rozwijać swoje działalności i tworzyć miejsca pracy. Banki handlowe odegrały kluczową rolę w finansowaniu rewolucji przemysłowej, umożliwiając rozwój nowych gałęzi przemysłu.

Wraz z rozwojem banków handlowych pojawiła się również konkurencja ze strony instytucji niebankowych. Rynek instytucji niebankowych, takich jak pożyczkodawcy prywatni czy fundusze inwestycyjne, zaczął rozwijać się i oferować alternatywne formy finansowania. To z kolei stawiało przed bankami handlowymi nowe wyzwania. Rynek instytucji niebankowych charakteryzował się większą elastycznością i mniejszymi ograniczeniami regulacyjnymi. Przedsiębiorcy często zwracali się do nich zamiast do banków handlowych, ze względu na łatwiejszy dostęp do kapitału i szybsze procedury kredytowe. Banki handlowe musiały dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i konkurować z instytucjami niebankowymi, wprowadzając innowacje w swojej działalności. Wyzwania dla banków handlowych wiązały się również z postulatami, które te instytucje stawiały. Banki handlowe dążyły do większej przejrzystości swojej działalności, ochrony interesów klientów oraz zapewnienia stabilności finansowej. W odpowiedzi na te postulaty, banki handlowe zaczęły wprowadzać nowe regulacje i procedury, aby zwiększyć zaufanie klientów i poprawić swoje działanie. W obliczu konkurencji instytucji niebankowych oraz postulatów stawianych przez banki handlowe, sektor ten musiał dynamicznie się rozwijać i dostosowywać do zmieniających się warunków. Rozwój technologii informatycznych oraz zmiany w regulacjach finansowych miały duży wpływ na rozwój banków handlowych w ostatnich latach.

Bank Handlowy w Warszawie S.A

Bank Handlowy w Warszawie został założony w 1870 roku i jest jednym z najstarszych banków nie tylko w Polsce, ale także w Europie, a jego pierwszym prezesem był Józef Zamoyski. Został założony przez grupę inwestorów, której przewodniczył Leopold Kronenberg. Jest bankiem komercyjnym, działającym aktualnie pod marką Citi Handlowy. Aktualnie jest 10. największym bankiem w Polsce, jeśli chodzi o wielkość aktywów, a 18. ze względu na liczbę placówek. Bank oferuje bogaty i nowoczesmu asortyment usług i produktów bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i detalicznej[2].

Rola banku handlowego w gospodarce

Banki handlowe odgrywają kluczową rolę w finansowaniu gospodarki poprzez udzielanie kredytów przedsiębiorstwom oraz wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Istnieją różne formy finansowania, które banki handlowe oferują.

 • Kredyty dla przedsiębiorstw. Banki handlowe udzielają kredytów przedsiębiorstwom, co umożliwia im sfinansowanie swojej działalności oraz rozwój. Istnieją dwie główne kategorie kredytów dla przedsiębiorstw: kredyty inwestycyjne i kredyty obrotowe. Kredyty inwestycyjne są udzielane przedsiębiorstwom w celu sfinansowania inwestycji kapitałowych, takich jak zakup nowego sprzętu, budowa fabryki lub rozbudowa istniejącego zakładu. Banki handlowe analizują projekty inwestycyjne przedsiębiorstw i decydują o udzieleniu kredytu na podstawie oceny ryzyka i perspektyw zwrotu z inwestycji. Kredyty obrotowe są udzielane przedsiębiorstwom w celu pokrycia bieżących kosztów operacyjnych, takich jak zakup surowców, opłaty za pracowników czy opłaty za energię. Banki handlowe udzielają kredytów obrotowych na krótki okres czasu, zazwyczaj na podstawie oceny zdolności przedsiębiorstwa do spłacenia kredytu z przepływów finansowych generowanych przez jego działalność.
 • Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Banki handlowe odgrywają istotną rolę w wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). MŚP często napotykają trudności w uzyskaniu finansowania na korzystnych warunkach. Banki handlowe oferują specjalne produkty finansowe, takie jak preferencyjne kredyty i linie kredytowe, które są dostosowane do potrzeb i charakterystyki MŚP. Działalność banków handlowych w obszarze finansowania MŚP przyczynia się do rozwoju sektora prywatnego i wzrostu gospodarczego.
 • Inwestycje w projekty infrastrukturalne. Banki handlowe odgrywają ważną rolę w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg, mostów, portów czy sieci energetycznych. Inwestycje w infrastrukturę są kluczowe dla rozwoju gospodarczego i konkurencyjności kraju. Banki handlowe wspierają te projekty poprzez udzielanie kredytów lub inwestowanie w obligacje emitowane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za realizację projektów infrastrukturalnych.

Wyzwania i perspektywy dla banków handlowych

Banki handlowe stają obecnie w obliczu konkurencji ze strony fintechów, czyli nowoczesnych firm technologicznych działających w sektorze finansowym. Fintechy zdobywają coraz większą popularność dzięki wykorzystaniu nowych technologii finansowych. Fintechy wykorzystują innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, big data czy technologia blockchain, aby oferować szybsze, bardziej wygodne i tańsze usługi finansowe. Dzięki temu mogą konkurować z bankami handlowymi, które często mają bardziej tradycyjne i mniej elastyczne podejście do technologii. Klienci stają się coraz bardziej wymagający i oczekują łatwego dostępu do usług finansowych, szybkich transakcji i personalizowanego podejścia. Fintechy często lepiej spełniają te oczekiwania, oferując innowacyjne rozwiązania i elastyczność w obsłudze klienta. Banki handlowe muszą więc dostosować się do tych zmian, aby utrzymać swoją konkurencyjność na rynku.

Banki handlowe muszą skutecznie zarządzać kosztami operacyjnymi, aby zachować konkurencyjność na rynku. Wysokie koszty operacyjne mogą prowadzić do większych opłat dla klientów, co może wpływać na ich decyzję o pozostaniu w danym banku lub zmianie dostawcy usług finansowych. Efektywne zarządzanie kosztami może obejmować automatyzację procesów, optymalizację struktury organizacyjnej oraz inwestycje w technologie umożliwiające oszczędności. Banki handlowe muszą również dbać o transparentność i uczciwość w stosowaniu opłat. Klienci oczekują jasnych i zrozumiałych informacji na temat opłat i kosztów związanych z korzystaniem z usług bankowych. Banki powinny unikać ukrytych opłat i uczciwie informować klientów o wszystkich kosztach związanych z ich usługami.

Ochrona konsumentów jest ważnym aspektem działalności banków handlowych. Klienci muszą mieć pewność, że ich prawa są chronione i że są traktowani uczciwie przez banki. Przepisy prawne dotyczące bankowości konsumenckiej regulują takie aspekty jak bezpieczeństwo depozytów, umowy kredytowe, reklamacje oraz dostęp do informacji dotyczących usług finansowych. Banki handlowe muszą przestrzegać tych przepisów i dbać o dobro klientów. W dobie cyfryzacji i rosnącej liczby transakcji online, ochrona danych osobowych i prywatności klientów staje się coraz ważniejsza. Banki handlowe muszą zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i procedury ochrony danych, aby uniknąć naruszeń prywatności klientów. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak RODO, jest kluczowe dla budowania zaufania klientów i utrzymania reputacji banku.

Banki handlowe podlegają nadzorowi regulacyjnemu ze strony różnych organizacji, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego. Celem tych organizacji jest zapewnienie stabilności systemu finansowego i ochrona interesów klientów. Banki muszą przestrzegać określonych przepisów i standardów, aby utrzymać swoją licencję i zapewnić bezpieczeństwo finansowe swoich klientów. Regulacje mają duży wpływ na działalność banków handlowych. Banki muszą dostosować swoje procedury i działania do wymogów regulacyjnych, co często wiąże się z kosztami i zwiększonym obciążeniem administracyjnym. Z drugiej strony, regulacje mają na celu zapewnienie uczciwości, przejrzystości i stabilności systemu finansowego. Banki handlowe muszą więc znaleźć równowagę między przestrzeganiem przepisów a efektywnym prowadzeniem swojej działalności.

Banki handlowe muszą wykorzystywać innowacje technologiczne, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów i konkurować z fintechami. Technologie takie jak sztuczna inteligencja, chatboty czy aplikacje mobilne mogą poprawić efektywność obsługi klienta, umożliwić szybsze transakcje i personalizację oferty. Banki powinny inwestować w rozwój nowoczesnych narzędzi i systemów, aby utrzymać konkurencyjność na rynku. Banki handlowe muszą również dostosować się do zmieniających się preferencji klientów. Klienci oczekują elastyczności, wygody i łatwości w korzystaniu z usług bankowych. Banki powinny analizować i rozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, aby oferować im odpowiednie produkty i usługi. Współpraca z fintechami i innymi partnerami technologicznymi może być również sposobem na dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i spełnianie wymagań klientów.


Bank handlowyartykuły polecane
Pośrednictwo finansoweBankowość prywatnaBank uniwersalnyBank komercyjnyBankowośćGlass Steagall ActShadow BankingPiramida finansowaBony pieniężne

Przypisy

 1. Kosieradzka E. 2016,s.42
 2. Historia 2021

Bibliografia