Konto oszczędnościowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Konto oszczędnościowe to jeden z rodzajów rachunku bankowego przeznaczonego dla osób fizycznych. Pozwala gromadzić i pomnażać oszczędności, ponieważ przeważnie jest wyżej oprocentowany niż rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Charakteryzuje się swobodą dokonywania wpłat i wypłat bez utraty odsetek, jednak w praktyce banki często stosują opłaty i prowizje, które tą swobodę ograniczają. Przeważnie darmowa jest pierwsza wypłata z rachunku w miesiącu, natomiast od kolejnych bank pobiera opłaty, które mają zniechęcić właściciela rachunku oszczędnościowego do zbyt częstych wypłat. Operacje wpłaty środków oczywiście są darmowe, niezależnie od ich ilości. Najważniejszą zaletą rachunku oszczędnościowego jest dodatkowe oprocentowanie oszczędności bez konieczności zamrażania ich jak w przypadku terminowych lokat oszczędnościowych.

Podstawowa zaleta kont oszczędnościowych to łatwość wypłaty zdeponowanych środków bez utraty odsetek przy jednocześnie nieznacznie niższym oprocentowaniu oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi lokatami bankowymi. "Popularyzacja kont oszczędnościowych pozytywnie wpłynęła również na rozwój rynku funduszy inwestycyjnych, gdyż zaoferowany został w takich okolicznościach produkt bankowy potwierdzający, że oszczędzanie nie musi wiązać się z utratą płynności w dysponowaniu zgromadzonymi środkami. Konta oszczędnościowe stały się swoistym "przedsionkiem" przenoszenia oszczędności gospodarstw domowych do bardziej zaawansowanych instrumentów oszczędnościowo-inwestycyjnych" (M. Wójciak 2008, s. 307).

Konto oszczędnościowe pozwala na lokowanie środków na dowolny, ustalony przez klienta termin i uzyskanie odsetek zachęcająch do umieszczania oszczędności w banku, a nazwy produktowe rachunków oszczędnościowych często nawiązują do regulacyjnego rodzaju rachunku bankowego i jego podstawowej zastosowania (J. Szambelańczyk 2010, s. 75).

Konto oszczędnościowe zajmuje trzecie miejsce w sposobie lokowania oszczędności Polaków (10%). Ustępuje tylko zwykłemu kontu bankowemu ROR (17%), które jest niekwestionowanym liderem oraz popularnym trzymaniu gotówki w domu (13%). Jest natomiast prawie dwa razy popularniejsze od terminowej lokaty bankowej (6%), a ponad trzy razy popularniejsze od inwestowania w działki i nieruchomości (3%) (TNS Polska dla Związku Banków Polskich 2014, s. 11).

Małoletni posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy (Ustawa Prawo Bankowe 1997, s. 81).

Wady i zalety konta oszczędnościowego

"Funkcjonujące już od kilku lat rachunki oszczędnościowe oferowane są przez coraz większą liczbę instytucji, a ich najważniejsza zaleta - elastyczność - może prowadzić do systematycznego zmniejszania znaczenia lokat terminowych" (J. Szambelańczyk 2010, s. 79).

Zalety:

  • od pierwszej wpłaty środki na koncie oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu
  • bezpieczeństwo środków charakterystyczne dla klasycznego konta osobistego
  • swoboda w dostępie do zgromadzonych oszczędności

Wady:

  • oprocentowanie oszczędności często jest niższe niż w przypadku klasycznych lokat terminowych
  • większość kont oszczędnościowych pozwala tylko raz w miesiącu bezpłatnie wypłacić środki, każde kolejne kosztuje od kilku do kilkunastu złotych
  • swoboda w dostępie do zgromadzonych środków również może być wadą dla osób, które mają problem z oszczędzaniem

Popularność kont oszczędnościowych w UE

"Szwecja jest krajem z najwyższą liczbą kont oszczędnościowych - tylko 7% dorosłych nie miało konta oszczędnościowego. Jednak można wymienić też kraje, gdzie populacja ma najmniejszą liczbę rachunków oszczędnościowych - Portugalia (62% nie miało rachunku oszczędnościowego), Włochy (50% nie miało rachunku oszczędnościowego), Grecja (41% nie miało rachunku oszczędnościowego), Francja (39% nie miało rachunku oszczędnościowego). Biorąc z kolei pod uwagę nowych członków UE, proporcje w populacji w zakresie braku konta oszczędnościowego sięgały od 24% na Cyprze do 76% na Łotwie" (A. Borcuch 2013, s. 53).

Różne rodzaje kont oszczędnościowych

Konto oszczędnościowe dla dzieci

Konto oszczędnościowe dla dzieci to jedno z najpopularniejszych narzędzi finansowych, które można założyć dla swojego dziecka. Jest to świetny sposób na wprowadzenie go w świat finansów i naukę oszczędzania. Dzieci, które mają własne konto oszczędnościowe, będą miały okazję nauczyć się cennych umiejętności zarządzania pieniędzmi już od najmłodszych lat.

Konto oszczędnościowe dla dzieci może być założone w różnych instytucjach finansowych, takich jak banki, kasy oszczędnościowe lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zazwyczaj takie konto jest dostępne dla dzieci w wieku od kilku miesięcy do 18 lat, a po osiągnięciu pełnoletniości dziecko może samodzielnie zarządzać swoimi oszczędnościami.

Konto oszczędnościowe dla dzieci może mieć wiele korzyści. Po pierwsze, uczą one dzieci, jak gospodarować swoimi pieniędzmi i zbudować zdrowe nawyki oszczędzania. Dodatkowo, takie konto może pomóc w zbieraniu funduszy na edukację dziecka, przyszłe wydatki lub nawet pierwsze inwestycje.

Konto oszczędnościowe dla przedsiębiorców

Konto oszczędnościowe dla przedsiębiorców to narzędzie finansowe, które jest dedykowane osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy często mają nieprzewidywalne dochody, więc konto oszczędnościowe może być niezwykle przydatne do gromadzenia funduszy na nieprzewidziane wydatki lub trudniejsze czasy.

Dużą zaletą konta oszczędnościowego dla przedsiębiorców jest możliwość oddzielenia pieniędzy firmowych od prywatnych. Dzięki temu przedsiębiorca ma lepszą kontrolę nad swoimi finansami i może skuteczniej zarządzać swoimi oszczędnościami. Ponadto, takie konto może generować odsetki, co może stanowić dodatkowy dochód dla przedsiębiorcy.

Konto emerytalne

Konto emerytalne to jedno z najważniejszych narzędzi oszczędnościowych, które pozwala na gromadzenie funduszy na przyszłą emeryturę. W dzisiejszych czasach, kiedy systemy emerytalne są coraz mniej stabilne, ważne jest, aby każdy sam zaczął gromadzić fundusze na swoją starość.

Konto emerytalne może być założone przez każdego pracownika, niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenie czy prowadzi własną działalność gospodarczą. Wiele instytucji finansowych oferuje konta emerytalne, które pozwalają na regularne wpłaty lub wpłaty jednorazowe.

Jedną z głównych zalet konta emerytalnego jest możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych. Wpłaty na konto emerytalne są często zwolnione z podatku dochodowego lub mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania. Dzięki temu oszczędzanie na emeryturę staje się bardziej opłacalne.

Konto oszczędnościowe w walutach obcych

Konto oszczędnościowe w walutach obcych to narzędzie finansowe, które pozwala na oszczędzanie w innych walutach niż polski złoty. Tego rodzaju konto może być szczególnie przydatne dla osób, które często podróżują lub mają związki z innymi krajami.

Konto oszczędnościowe w walutach obcych daje możliwość oszczędzania w stabilnych walutach, takich jak euro, dolar amerykański czy funt brytyjski. Jest to zabezpieczenie przed ewentualnymi fluktuacjami kursów walutowych i może pomóc w ochronie wartości oszczędności.

Dodatkowo, konto oszczędnościowe w walutach obcych może być przydatne w przypadku planowania przyszłych wyjazdów zagranicznych lub inwestycji w zagraniczne rynki finansowe. Poza tym, niektóre banki oferują specjalne warunki dla tego rodzaju kont, takie jak korzystniejsze kursy wymiany walut czy możliwość korzystania z kart walutowych.

Dodatkowe korzyści i narzędzia związane z kontem oszczędnościowym

Programy lojalnościowe

Wiele banków oferuje programy lojalnościowe dla posiadaczy kont oszczędnościowych, które pozwalają na zbieranie punktów za korzystanie z różnych usług bankowych. Punkty te można następnie wymienić na nagrody, takie jak vouchery do sklepów, karty podarunkowe lub nawet darmowe usługi bankowe. Programy lojalnościowe mogą również obejmować specjalne oferty i promocje tylko dla klientów posiadających konto oszczędnościowe. Dzięki temu, posiadając konto oszczędnościowe, można korzystać z dodatkowych korzyści, które przekładają się na oszczędności i przyjemności.

Ubezpieczenia dodatkowe

Konto oszczędnościowe może być również związane z różnymi rodzajami ubezpieczeń dodatkowych. Przykładowo, można otrzymać ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, które pozwoli na kontynuowanie regularnych wpłat na konto oszczędnościowe w przypadku bezrobocia. Innym rodzajem ubezpieczenia może być polisa na życie, która zapewnichronienie finansowe dla bliskich w przypadku śmierci posiadacza konta. Ubezpieczenia dodatkowe związane z kontem oszczędnościowym mogą dawać poczucie bezpieczeństwa i zapewnić dodatkową ochronę finansową w trudnych sytuacjach.

Dostęp do preferencyjnych warunków kredytowych

Posiadanie konta oszczędnościowego może również otworzyć drzwi do preferencyjnych warunków kredytowych. Banki często oferują niższe stopy procentowe oraz łatwiejsze dostęp do kredytów dla klientów, którzy mają historię regularnych oszczędności. Posiadanie konta oszczędnościowego może zwiększyć wiarygodność finansową i pozytywnie wpłynąć na zdolność kredytową. Dzięki temu, posiadając konto oszczędnościowe, można uzyskać lepsze warunki kredytowe, co może przekładać się na oszczędności na odsetkach i wyższą dostępność finansowania w razie potrzeby.

Porady finansowe

Wielu banków oferuje również posiadaczom kont oszczędnościowych dostęp do darmowych porad finansowych. Może to obejmować konsultacje z doradcami finansowymi, którzy pomogą w opracowaniu planu oszczędnościowego, budżetu domowego, czy strategii inwestycyjnej. Porady finansowe mogą być szczególnie cenne dla osób, które dopiero zaczynają budować swoje oszczędności i potrzebują wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczących finansów. Dostęp do porad finansowych może pomóc w zdobyciu wiedzy i umiejętności, które przyczynią się do osiągnięcia finansowej stabilności i sukcesu.

Wybór konta oszczędnościowego i czynniki do rozważenia

Wysokość oprocentowania

Jednym z najważniejszych czynników, który powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze konta oszczędnościowego, jest wysokość oprocentowania. Oprocentowanie odzwierciedla, ile bank będzie nam płacił za przechowywanie naszych środków na koncie oszczędnościowym. Im wyższe oprocentowanie, tym większe korzyści finansowe dla nas.

Przy porównywaniu ofert różnych banków, warto zwrócić uwagę zarówno na oprocentowanie nominalne, jak i rzeczywiste. Oprocentowanie nominalne informuje nas o stawce procentowej, jaką bank oferuje, natomiast oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty i koszty związane z prowadzeniem konta. Dlatego też, warto dokładnie przeanalizować oba rodzaje oprocentowania, aby móc dokonać świadomego wyboru.

Opłaty i minimalne wymagania

Kolejnym czynnikiem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, są opłaty i minimalne wymagania związane z prowadzeniem konta oszczędnościowego. Niektóre banki mogą pobierać różnego rodzaju opłaty, takie jak opłata za otwarcie konta, opłata miesięczna za prowadzenie konta, czy opłata za wypłatę gotówki z bankomatu. Dlatego, przed podjęciem decyzji, warto zwrócić uwagę na te dodatkowe koszty i sprawdzić, czy są one dla nas akceptowalne.

Kolejną kwestią są minimalne wymagania, które bank może narzucać w celu utrzymania konta oszczędnościowego. Niektóre banki mogą wymagać określonej minimalnej wpłaty początkowej, minimalnego saldo na koncie, czy też minimalnej miesięcznej wpłaty. Te wymagania mogą się różnić w zależności od banku, dlatego warto sprawdzić, czy jesteśmy w stanie spełnić te warunki.

Warunki dostępu do zgromadzonych środków

Kolejnym istotnym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę, są warunki dostępu do zgromadzonych środków na koncie oszczędnościowym. Niektóre konta oszczędnościowe mogą wymagać wcześniejszego powiadomienia o wypłacie większej ilości gotówki, a inne mogą ograniczać liczbę wypłat w ciągu określonego okresu. Dlatego, jeśli planujemy częste wypłaty lub potrzebujemy elastycznego dostępu do zgromadzonych środków, warto przeanalizować te warunki i wybrać konto, które odpowiada naszym potrzebom.

Powiązanie z innymi produktami bankowymi

Ostatnim czynnikiem, który warto rozważyć, jest powiązanie konta oszczędnościowego z innymi produktami bankowymi. Niektóre banki oferują dodatkowe korzyści, takie jak niższe oprocentowanie kredytu hipotecznego lub kart kredytowych, jeśli posiadasz konto oszczędnościowe u nich. Może to być atrakcyjna opcja dla osób, które planują korzystać z innych usług bankowych, dlatego warto zwrócić uwagę na takie powiązania i sprawdzić, czy są one dla nas korzystne.


Konto oszczędnościoweartykuły polecane
Pieniądz bezgotówkowySurchargeOverdraftKonto osobisteBitcoinDepozyt overnightKredyt konsumpcyjnyRachunek oszczędnościowyShadow Banking

Bibliografia


Autor: Mateusz Słota