Konto oszczędnościowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Konto oszczędnościowe
Polecane artykuły

Konto oszczędnościowe to jeden z rodzajów rachunku bankowego przeznaczonego dla osób fizycznych. Pozwala gromadzić i pomnażać oszczędności, ponieważ przeważnie jest wyżej oprocentowany niż rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Charakteryzuje się swobodą dokonywania wpłat i wypłat bez utraty odsetek, jednak w praktyce banki często stosują opłaty i prowizje, które tą swobodę ograniczają. Przeważnie darmowa jest pierwsza wypłata z rachunku w miesiącu, natomiast od kolejnych bank pobiera opłaty, które mają zniechęcić właściciela rachunku oszczędnościowego do zbyt częstych wypłat. Operacje wpłaty środków oczywiście są darmowe, niezależnie od ich ilości. Najważniejszą zaletą rachunku oszczędnościowego jest dodatkowe oprocentowanie oszczędności bez konieczności zamrażania ich jak w przypadku terminowych lokat oszczędnościowych.

Podstawowa zaleta kont oszczędnościowych to łatwość wypłaty zdeponowanych środków bez utraty odsetek przy jednocześnie nieznacznie niższym oprocentowaniu oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi lokatami bankowymi. "Popularyzacja kont oszczędnościowych pozytywnie wpłynęła również na rozwój rynku funduszy inwestycyjnych, gdyż zaoferowany został w takich okolicznościach produkt bankowy potwierdzający, że oszczędzanie nie musi wiązać się z utratą płynności w dysponowaniu zgromadzonymi środkami. Konta oszczędnościowe stały się swoistym „przedsionkiem” przenoszenia oszczędności gospodarstw domowych do bardziej zaawansowanych instrumentów oszczędnościowo-inwestycyjnych" (M. Wójciak 2008, s. 307).

Konto oszczędnościowe pozwala na lokowanie środków na dowolny, ustalony przez klienta termin i uzyskanie odsetek zachęcająch do umieszczania oszczędności w banku, a nazwy produktowe rachunków oszczędnościowych często nawiązują do regulacyjnego rodzaju rachunku bankowego i jego podstawowej zastosowania (J. Szambelańczyk 2010, s. 75).

Konto oszczędnościowe zajmuje trzecie miejsce w sposobie lokowania oszczędności Polaków (10%). Ustępuje tylko zwykłemu kontu bankowemu ROR (17%), które jest niekwestionowanym liderem oraz popularnym trzymaniu gotówki w domu (13%). Jest natomiast prawie dwa razy popularniejsze od terminowej lokaty bankowej (6%), a ponad trzy razy popularniejsze od inwestowania w działki i nieruchomości (3%) (TNS Polska dla Związku Banków Polskich 2014, s. 11).

Małoletni posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy (Ustawa Prawo Bankowe 1997, s. 81).

Wady i zalety konta oszczędnościowego

"Funkcjonujące już od kilku lat rachunki oszczędnościowe oferowane są przez coraz większą liczbę instytucji, a ich najważniejsza zaleta – elastyczność – może prowadzić do systematycznego zmniejszania znaczenia lokat terminowych" (J. Szambelańczyk 2010, s. 79).

Zalety:

  • od pierwszej wpłaty środki na koncie oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu
  • bezpieczeństwo środków charakterystyczne dla klasycznego konta osobistego
  • swoboda w dostępie do zgromadzonych oszczędności

Wady:

  • oprocentowanie oszczędności często jest niższe niż w przypadku klasycznych lokat terminowych
  • większość kont oszczędnościowych pozwala tylko raz w miesiącu bezpłatnie wypłacić środki, każde kolejne kosztuje od kilku do kilkunastu złotych
  • swoboda w dostępie do zgromadzonych środków również może być wadą dla osób, które mają problem z oszczędzaniem

Popularność kont oszczędnościowych w UE

"Szwecja jest krajem z najwyższą liczbą kont oszczędnościowych – tylko 7% dorosłych nie miało konta oszczędnościowego. Jednak można wymienić też kraje, gdzie populacja ma najmniejszą liczbę rachunków oszczędnościowych – Portugalia (62% nie miało rachunku oszczędnościowego), Włochy (50% nie miało rachunku oszczędnościowego), Grecja (41% nie miało rachunku oszczędnościowego), Francja (39% nie miało rachunku oszczędnościowego). Biorąc z kolei pod uwagę nowych członków UE, proporcje w populacji w zakresie braku konta oszczędnościowego sięgały od 24% na Cyprze do 76% na Łotwie" (A. Borcuch 2013, s. 53).

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Mateusz Słota