Bankowość prywatna

Z Encyklopedia Zarządzania

Bankowość prywatna (Private banking) to zindywidualizowany system obsługi finansowej przez bank zamożnych klientów indywidualnych. Bankowy rynek finansowej obsługi zamożnych klientów ze względu na swą obecną wartość i potencjał budzi coraz większe zainteresowanie banków, a z uwagi na ofertę także klientów.

Oferta private banking to część oferty nowoczesnego, międzynarodowego rynku bankowego która jest ciągle doskonalona przez banki uniwersalne, inwestycyjne oraz banki głównie wyspecjalizowane w bankowości prywatnej. Kapitał pojawiający się na rynku finansowym z usługami bankowości prywatnej, ma wielkie znaczenie dla funkcjonowania międzynarodowego rynku finansowego. W skali globalnej rynek ten obejmuje miliony klientów i biliony USD (w 2007 roku było na świecie 9,5 miliona osób których aktywa finansowe przekraczały milion dolarów). Głównymi rynkami dla private banking są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria i Luksemburg.

TL;DR

Bankowość prywatna to indywidualny system obsługi finansowej dla zamożnych klientów przez banki. Private banking ma swoje korzenie w Szwajcarii, Anglii i we Włoszech. Klienci private banking to zamożni ludzie, których aktywa finansowe wynoszą co najmniej 1 milion dolarów. Oferta i usługi private banking obejmują m.in. prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, zarządzanie aktywami finansowymi. Działania marketingowe w private banking skupiają się na naprawie relacji z klientami i obejmują dedykowane służby marketingowe, strategie marketingowe, organizację ekskluzywnych imprez zamkniętych oraz tworzenie materiałów reklamowo-promocyjnych.

Historia bankowości prywatnej

Private banking ma swoje korzenie w Szwajcarii, Anglii i we Włoszech, gdzie zaczęła się powoli rozwijać. Za jej początek uznaje się połączenie bankowości uniwersalnej i inwestycyjnej. Na początku oferta nie była zbyt bogata ze względu na małą grupę zamożnych klientów. Po globalnych przemianach w ostatnich dziesięcioleciach zakres oferty znacznie się poszerzył dzięki zwiększeniu zainteresowania klientów na obsługę bankową. Obecnie największymi przedstawicielami private banking są Szwajcaria ze względu na prestiż i długoletnią tradycję w tym rodzaju bankowości oraz lider ostatnich lat Bank of America (K. Kupka 2015, s. 222-223)

Klient private banking

Według standardów światowych do kategorii zamożnych klientów zwanych HNWI (High-Net-Worth Individuals) zalicza się klientów których aktywa finansowe wynoszą co najmniej 1 milion dolarów. W rzeczywistości jednak banki indywidualnie ustalają minimalną wartość aktywów jaka jest wymaga aby zostać klientem bankowości prywatnej.

Natomiast w skali światowej jedna z propozycji podziału wygląda następująco:

 • HNWI (High-Net-Worth Individuals) - aktywa finansowe klientów w przedziale od 1 miliona USD do 5 milionów USD
 • very High-Net-Worth Individuals - aktywa w przedziale od 5 milionów dolarów do 50 milionów dolarów włącznie
 • ultra High-Net-Worth Individuals - aktywa finansowe o wartości powyżej 50 milionów dolarów

Oferta i usługi private banking

Marketing w bankowości prywatnej

Działania marketingowe w private banking zmieniły się po globalnym kryzysie finansowym, wtedy bardzo ważnym celem była naprawa relacji z klientami. Wdrożono modele wielowymiarowej segmentacji klientów oraz punktowe przejęcia konkurentów.

W private banking możemy wyróżnić takie działania marketingowe jak (R. Płókarz 2013, s. 491-493):

 • dedykowane służby marketingowe - utworzona specjalne stanowiska, które zajmują się wparciem marketingowo - promocyjnym departamentów private banking. Muszą oni między innymi analizować rynek prywatnej bankowości, zarządzać eventami oraz organizować upominki dla klientów, opieka nad wystrojem wnętrz w których organizowane są spotkania z klientami, opracowywanie materiałów
 • dedykowane strategie marketingowe - mogą być stosowane takie strategie jak: ATL jest ona kierowana do odbiorcy masowego, BTL do konkretnego odbiorcy oraz TTL połączenie dwóch poprzednio wymienionych strategii. Poprzez ATL ciężko skupić na sobie uwagę zamożnego klienta, jest on przede wszystkim bardziej obeznany w kwestiach finansowych i ma inne priorytety. Lepszy przekaz mają strategie BTL.
 • ekskluzywne imprezy zamknięte - organizowane imprezy mają charakter kulturalny, ekonomiczny, sportowy, towarzyski. Takie imprezy nie mogę liczyć więcej niż 200-300 osób, aby doradcy mogli swobodnie porozmawiać z klientami lub pozyskać nowych. W trakcie trwania imprezy w tle odbywa się promowanie marki banku.
 • materiały reklamowo promocyjne - wykonywane materiały są bardzo wysokiej jakości, popularne także są prezenty z okazji świąt, urodzin klienta. Koszt tych prezentów zwykle nie przekracza 100 zł. Reklamy w prasie czy banery reklamowe w centrach finansowych nie są zbyt skuteczne. Niektóre banki wydają magazyny dla swoich bogatych klientów.


Bankowość prywatnaartykuły polecane
Wealth ManagementKonferencjaDoradca finansowySieć sklepówBancassuranceBank komercyjnyBank uniwersalnyDoradztwo finansoweKonglomerat

Bibliografia

 • Dziawgo L. (2005), Private banking, Istota-Koncepcja-Funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Dziawgo L. (2006), Private banking - bankowość dla zamożnych klientów, Wolters Kluwer, Kraków
 • Figna A. (2015), Bankowość prywatna w aspekcie zmian na rynku finansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 239
 • Kupka K. (2015), Bankowość prywatna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny - zeszyt 4
 • Płókarz R. (2013), Specyfika polityki marketingowej w bankowości prywatnej, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Katedra Finansów i Bankowości


Autor: Kamil Kruk, Justyna Pietras