Teoria kapitału intelektualnego

Z Encyklopedia Zarządzania
Teoria kapitału intelektualnego
Polecane artykuły


Definicja

Teoria kapitału intelektualnego - z punktu widzenia teorii najciekawszym i najcenniejszym wyróżnikiem najlepszych przedsiębiorstw staje się zdolność pozyskiwania kapitału intelektualnego. Głównym pomysłodawcą teorii jest G. Hamel.

 • Zgodnie z teorią przedsiębiorstwo jest to organizacja i instytucja, która z połączeniem kapitału rzeczowego, finansowego i intelektualnego, ale ten ostatni powoduje zmiany w relacji wartości przedsiębiorstwa do jego wartości księgowej czy odtworzonej (tzw. Współczynnik q-Tobina) oraz przyczynia się do aktywnej roli koordynującej przedsiębiorstwa w gospodarce. Dzięki kapitałowi przedsiębiorstwo odgrywa w koordynowaniu gospodarki konkurencyjną i kooperacyjną rolę w stosunku do rynku. Jego wkład w koordynacje dokonuje się nie tylko przez alokację (wzrost), ale przede wszystkim w kreacje, przyciąganie kapitału intelektualnego.
 • Pozycję konkurencyjną kreuje kapitał intelektualny oraz pozycja przedsiębiorstwa na rynkach pozyskiwania wiedzy, talentu i kapitału.
 • Ogólnogospodarcze korzyści rozwoju przedsiębiorstw wynikający z rozwoju w nich kapitału intelektualnego
 • Priorytetowe znaczenie przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie. Wszystkie podmioty (właściciel, menadżer, klient) staja się przedsiębiorcami w przedsiębiorstwie
 • Zakładanie przedsiębiorstwa odbywa się głównie dzięki posiadanemu kapitałowi intelektualnemu, najczęściej pozyskiwanemu w pracy na rzecz wielkich firm czy w ośrodkach naukowo-badawczych, tzw. spin off, rozwój przedsiębiorstwa przez rozwój dostępu do rynków i kontrole rynków wiedzy, talentu i kapitału ryzyka, często w formie tzw. spin up czy spin out.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem odbywa się przez kreowanie firm horyzontalnych, sieciowych, wirtualnych, konkurujących zespołach centrów motywacji i kompetencji, zarządzanie projektowe, przedsiębiorczego przywództwa, kultury innowacyjnej.
 • Kluczowa rola kapitału intelektualnego we wzroście i rozwoju gospodarczym jest precyzyjnie opisywana modelami wzrostu endogenicznego.

Główni przedstawiciele teorii

 • Becker (1964)
 • Itami, Roehl (1987)
 • Brynjolfsson (1994)
 • Zenger (1994)
 • Powell, Dent-Micallef (1997)
 • Hamel, Prahalad (1999)
 • Kwiatkowski (2000)
 • Andriessen (2004)
 • Dobija (2003)
 • Valikangas (2003)
 • Koźmiński (2004)
 • Kasiewicz, Rogowski, Kicińska (2006)

Przykłady przedsiębiorstw najlepiej wyjaśnione przez teorie

 • Sony
 • Xerox
 • BCG
 • KPMG
 • ATM
 • Getin
 • Kler
 • V&S Luksusowa
 • LG Electronics

Bibliografia

 • Adam Noga, Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009 r.
 • Tomasz Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002 r.

Autor: Piotr Włodarski