Teoria praw własności

Z Encyklopedia Zarządzania
Teoria praw własności
Polecane artykuły


Teoria praw własności koncentruje się na prawach własności podmiotów wnoszących czynniki wytwórcze do gospodarki i im nadaje najważniejsze znaczenie w określaniu roli przedsiębiorstwa. Prawa własności są narzędziem, które pozwala planować działania i rozwijać przedsiębiorstwo. Ich wartość jest wyznaczana poprzez koszty obrony tego prawa i jego egzekwowania.

Dużą wagę do praw własności przywiązywali przedstawiciele szkoły praw własności. Wyróżnili oni cechy praw własności:

 • ich regulacja odbywa się przez prawo i zwyczaje, które są odmienne w poszczególnych krajach, a także w danych okresach historycznych
 • im bardziej precyzyjne prawo, tym bardziej wartościowe rynkowo jest dane prawo własności. Prawa własności zdefiniowane niejasno zwiększają koszty ochrony praw przed ingerencją ze strony osób trzecich
 • prawa własności mogą dotyczyć własności: jednostki, grupowej i społecznej
 • najbardziej wartościowe są prawa do własności prywatnej, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie przewidzieć zachowania osób trzecich. Dany zasób praw będący pod ochroną wyłącznie jednego właściciela będzie najbardziej chroniony
 • im bardziej "ekskluzywne" jest dane prawo własności, tym wyższa wartość ekonomiczna danych praw
 • im bardziej ograniczony transfer praw własności, tym mniejsza wartość rynkowa tego prawa
 • jeżeli występuje brak praw własności lub są one nieprecyzyjnie sformuowane, prowadzi to do powstawania tzw. efektów zewnętrznych (np. zanieczyszczenie środowiska)

Przedsiębiorstwo w teorii praw własności

Przedsiębiorstwo jest definiowane jako organizacja, która odbiera i przyjmuje prawa własności od jednostek bioracych udział w procesach gospodarczych. Konkurencyjność środowiska, w którym działa dane przedsiębiorstwo jest definiowane przez efektywność alokacji praw własności, a także stopień prywatyzacji gospodarki. Przy doskonale dopasowanej alokacji praw własności korzyści przedsiębiorstwa i ogólnie gospodarki są największe. W rzeczywistości jednak, występuje nieefektywny system rynków, co przyczynia się do rozbieżności w korzyściach, jakie osiąga organizacja i gospodarka.

Kluczową rolę w przedsiębiorstwie odgrywa właściciel, jednak przy nieefektywnej alokacji zasobów zostaje on zastapiony przez menedżerów. Są oni wynagradzani poprzez włączenie ich we własność przedsiębiorstwa.

Główni przedstawiciele teorii

 • Alchain
 • Demsetz
 • North
 • Barzel
 • Woodward
 • Carr
 • Mathewson
 • Levmore

Przykłady przedsiębiorstw najlepiej wyjaśnionych przez teorię

 • KBC
 • Groupe Auchan
 • IKEA
 • Caterpillar
 • Alchemia
 • Boryszew
 • Barlinek
 • Kęty
 • Projprzem
 • Swarzędz
 • Teta
 • WSiP


Bibliografia

 • A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 187-189
 • J. Engelhardt,Współczesne przedsiębiorstwo, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, str. 39-41

Autor: Jagoda Kordas