Menedżerska teoria przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Menedżerska teoria przedsiębiorstwa
Polecane artykuły


Menedżerskie teorie przedsiębiorstwa, to zbiór koncepcji pochodzących z różnych kierunków badawczych, które często łączą się z innymi teoriami przedsiębiorstwa. Na syntezę teorii menedżerskich składają się:

  1. nurt neokeynesowski, podkreślający wyższość decyzji menedżerskich nad automatyzmem rozwiązań marginalnych,
  2. nurt wskazujący na priorytetową pozycję menedżera w tworzeniu celu, granic oraz natury przedsiębiorstwa,
  3. koncepcja Galbraitha dotycząca technostruktury,
  4. koncepcja podkreślająca rozdzielenia własności od zarządzania w przedsiębiorstwie,
  5. nurt Druckera dotyczący kluczowej roli menedżerów w powodzeniu przedsiębiorstwa,
  6. nurt marshallowski, według którego zarządzanie jest czwartym czynnikiem wytwórczym,
  7. nurt, w którym menedżerowie dążą do maksymalizacji wielkości przedsiębiorstwa,
  8. koncepcja ekonomii organizacji gospodarczej.

Zgodnie z teoriami menedżerskimi to wielkość sprzedaży jest celem przedsiębiorstwa, a granice między podmiotami wyznacza maksymalizacja wartości transakcji. Przedsiębiorstwo jest organizacją, która może wprowadzić uporządkowanie do gospodarki. Zachowania konsumenckie oraz rynek również wpływają na zmniejszenie chaosu w gospodarce, ale w znacznie mniejszym stopniu. Możliwość porządkowania gospodarki przez przedsiębiorstwo jest wyznaczona przez optymalny poziom stopy wzrostu przedsiębiorstwa. Menedżerowie wykazują skłonność do jej przekraczania. Utrzymywanie odpowiedniej stopy wzrostu przedsiębiorstwa korzystnie wpływa na gospodarkę. Przekraczanie jej prowadzi do dominacji przedsiębiorstw na rynku i monopolizacji, co ma negatywne skutki.

Menedżerowie zwiększają rozmiary przedsiębiorstw, często przez fuzje i przejęcia, co się przekłada na spadek konkurencji na rynku. Przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej złożone, dochodzi do rozproszenia własności. Nadmierny rozwój może prowadzić do nieefektywności.

Podstawą teorii jest zarządzanie. Dobrzy menedżerowie stanowią o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. To oni są odpowiedzialni za działanie i rozwój przedsiębiorstwa.

Przedstawiciele teorii menedżerskich przedsiębiorstwa: Barnard, Drucker, Baumol, Galbraith, Kudliński, Fishel, Berle, Domańska.

Przykładowe przedsiębiorstwa: General Electric, Siemens, Zelmer.

Zobacz także inne: Teorie przedsiębiorstwa

Bibliografia

  • A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 192 - 195.
  • Współczesne przedsiębiorstwo, red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2009.

Autor: Anna Szkamruk