Kapitał rzeczowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Kapitał rzeczowy
Polecane artykuły


Kapitał rzeczowy (fizyczny) - są to maszyny, wyposażenie i budynki wykorzystywane w produkcji (Begg 1999, s. 176). Inaczej mówiąc kapitał rzeczowy to zasób już wytworzonych dóbr, które przyczyniają się do powstawania nowych dóbr i usług.

Rodzaje

Zakres kapitału rzeczowego (nazywanego też rzeczowym majątkiem produkcyjnym) obejmuje takie aktywa rzeczowe jak: wyposażenie linii montażowych w przedsiębiorstwach, infrastrukturę transportową, budynki mieszkalne, inne budynki, a także dobra trwałej konsumpcji oraz zapasy. Rozmiary kapitału rzeczowego są określone w danym roku przez inwestycje w poprzednich latach (Hall, Taylor 2004, s. 79). Jego zasób z roku na rok wzrasta, pod warunkiem, że inwestycje brutto w zasób kapitału są większe od jego deprecjacji.

Niektóre składniki kapitału rzeczowego mają trwałość obliczoną na kilka lat, podczas gdy inne mogą nadawać się do użytku przez setki lat.

Najważniejszą cechą odróżniającą kapitał rzeczowy od kapitału finansowego jest to, że pierwszy w odróżnieniu od drugiego dostarcza użytecznych usług dla przedsiębiorstw i indywidualnych gospodarstw domowych. Kapitał rzeczowy tym różni się od ziemi, iż jest rezultatem procesu produkcji (Begg 1999, s. 358)

Bibliografia

Autor: Witold Mruk