Inwestycyjna teoria przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Inwestycyjna teoria przedsiębiorstwa
Polecane artykuły


Teoria inwestycyjna przedsiębiorstwa - nazywana najbardziej fundamentalistyczną teorią A.Chandlera, który był zwolennikiem decentralizacji zarządzania oraz planistycznej i koordynacyjnej funkcji kierownictwa, zakłada, że przedsiębiorstwo to organizacja i instytucja, które są niepodzielne. Świadome, planowe inwestowanie są podstawą zakładania i rozwoju przedsiębiorstwa.

Głównym elementem tej teorii jak sama jej nazwa wskazuje, są inwestycje. Minimalizacja kosztów ich tworzenia kształtuje granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem a rynkiem i konsumentami.

W teorii Chandlera, przedsiębiorstwo w przeciwieństwie do rynku i konsumentów, posiada zespół zdolności organizacyjnych, który pozwala na zorganizowanie inwestycji. Dzięki udanym, trafionym inwestycjom o wysokich kosztach niezwrotnych, wyznaczającym struktury rynkowe i ich ewolucje, firma osiąga przewagę konkurencyjną na rynku. Cel przedsiębiorstwa to rozwój lub przetrwanie. Poprzez zarządzanie, firma powinna zmieniać się z wysoce scentralizowanej, z wieloma wyspecjalizowanymi jednostkami, które koordynują departamenty funkcjonalne w firmę ze zdecentralizowanym zarządzaniem, z wieloma samodzielnymi, wydzielonymi jednostkami.

Zmienia się rola poszczególnych podmiotów przedsiębiorstwa, oddziela się zarządzanie od własności. Źródłem wzrostu i rozwoju gospodarczego jest przedsiębiorstwo i jego inwestycje, dlatego państwo nie powinno przeszkadzać w tym procesie ale zapewniać bezpieczeństwo.

Do głównych przedstawicieli tej teorii należą:

Chandler (1962,1977,1990,1992), Chandler, Daems (1980), Bowman, Hurry (1993), Bowman, Kogut (1995)

Przykłady przedsiębiorstw odzwierciedlających teorię inwestycyjną przedsiębiorstwa:

Kulczyk Holding, Fiat, Boeing, Tele-Fonika Kable S.A.

Bibliografia

  • Adam Noga, Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009

Autor: Katarzyna Gubała