Teoria zasobów i kompetencji przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Teoria zasobów i kompetencji przedsiębiorstwa
Polecane artykuły


Teoria zasobów i kompetencji – teoria ta zakłada iż siłę i istotę przedsiębiorstwa należy dostrzegać przede wszystkim w wiedzy ludzi i potencjale technologicznym.

Z punktu widzenia teorii zasobów i kompetencji, przedsiębiorstwo to podmiot zasobów i kompetencji lidzkich odróżniających je od konkurentów co stanowi źródło przewagi nad konkurentami.

Teoria zasobów i kompetencji wskazuje, że przedsiębiorstwa zakłada się kiedy dostrzegamy szansę na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w gospodarce wskutek połączenia zasobów materialnych i ludzkich.

Najważniejszą rolę w przedsiębiorstwie pełni menedżer. Poprzez kreację, destrukcję, integrację, absorpcję, reputację i protekcję tworzy on unikalne połączenia aktywów materialnych i niematerialnych. Wskutek tej unikalności połączenia zasobów i kompetencji utrzymuje się przewaga konkurencyjna, co powoduje że jedne przedsiębiorstwa górują nad innymi.

Przedsiębiorstwa o zróżnicowanej rentowności, która jest efektem rozwoju aktywów utrzymują się w gospodarce, a te które nie radzą sobie z opanowaniem nadwyżek korzyści wzrostu nad kosztami wzrostu (tzw. efektu Penrose) bankrutują.

Rozwój zasobów i kompetencji ludzkich następuje poprzez wzajemne wzbogacanie się, dywersyfikację i różnorodność. W ujęciu tej teorii, rozwijane zasoby i kompetencje przyczyniają się do powstawania następnych, lepszych zasobów i większych kompetencji.

Głównymi elementami zarządzania w teorii zasobów i kompetencji są inwestycje, nabywanie doświadczenia przez pracowników, zatrzymywanie i ochrona strategicznej dla przedsiębiorstwa kadry, opanowanie kosztów wzrostu.

Do głównych przedstawicieli tej teorii należą m.in.:

Penrose (1952,1955,1959,1960), Wernerfelt (1984,1995,1997), Makadok (2001,2003), Armour, Teece (1978), Lipmann, Rumelt (1982), Ouchi (1986), Dierickx, Barney

Przykłady przedsiębiorstw odzwierciedlających teorię zasobów i kompetencji:

Starbucks, Coca-cola, PepsiCo, Heineken, Zakłady Chemiczne Police, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska

Bibliografia

  • Adam Noga, Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009
  • red. C. Suszyński,Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa, 2007

Autor: Katarzyna Gubała