Teoria opcji realnych

Z Encyklopedia Zarządzania
Teoria opcji realnych
Polecane artykuły


Teoria opcji realnych - elementem budowy przedsiębiorstwa jest bezpieczeństwo zwrotu z kapitału. Założeniem teorii jest minimalizacja kosztów gwarancji realizacji zwrotu z kapitału.

 • Zgodnie z teorią przedsiębiorstwo jest to instytucja i organizacja zabezpieczająca projekty inwestycyjne, których rentowność rynkowa założona w projektach DCF(discounted cash flow) rzadko jest osiągana w praktyce. Wówczas konieczny jest podmiot, który będzie elastycznie reagować i dokonywać koniecznych korekt w projekcie, czego nie jest w stanie dokonywać rynek. Celem przedsiębiorstwa jest utrzymywanie wysokiej rentowości, dla której rynek jest zagrożeniem.
 • Otoczeniem przedsiębiorstwa jest jego biznesplan. Jeżeli biznesplan musi ulec zmianie na skutek działań konkurencji lub szoków podażowych i popytowych, to przedsiębiorstwo dokonuje zmian w swojej działalności.
 • Przedsiębiorstwa zastępują rynki terminowe w gospodarce. Słaby rozwój tych rynków jest jedną z największych słabości gospodarki rynkowej i dlatego istnienie przedsiębiorstw w gospodarce jest bardzo korzystne.
 • Kluczową role w przedsiębiorstwie odgrywa menadżer. Właściciel coraz bardziej przypomina gracza giełdowego. To jego pieniądze są inwestowane w profesjonalnych strategiach finansowych. Jeżeli nie jest zadowolony z wyników finansowych, może przede wszystkim sprzedać udziały w firmie i poszukać korzystniejszych lokat. Menadżerowie powinni realizować oczekiwaną rentowność właścicieli.
 • Przedsiębiorstwo zakłada się nie będąc pewnym DCF, realizując biznes plan, ale liczy się to, że potrafi się korygować straty w biegu, posiadając przedsiębiorstwo jako swoisty portfel opcji.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarówno struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, jak i struktura jego aktywów muszą być bardzo elastyczne. Musi być ubezpieczone na nieuchronne zmiany warunków, według których był przygotowany biznesplan.
 • Z makroekonomicznego punktu widzenia, przedsiębiorstwo reaguje na długookresową stopę procentową, która zmienia warunki DCF. Teoria wspiera racjonalne oczekiwania podmiotów, dając im zdolność pokonywania niepewności przyszłości.
 • Przedsiębiorstwo ogrywa kluczową role we wzroście i rozwoju gospodarczym, ponieważ stanowi "ubezpieczenie" przed długookresową niepewnością realizacji dużych, długookresowych inwestycji.

Główni przedstawiciele teorii

 • McGrath (1997, 1999)
 • Trigeogis (1996)
 • Dixit, Pindyck (1997)
 • Folta (1998)
 • Andersen (2001)
 • Arora, Fosfuri, Gambardella (2001)
 • Miller (2002)

Przykłady przedsiębiorstw najlepiej wyjaśnione przez teorie

 • Apple
 • Motorola
 • Enea
 • Philips Lighting Poland S.A.

Bibliografia

 • Adam Noga, Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009 r.
 • Tomasz Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002 r.

Autor: Piotr Włodarski