Skonto

Z Encyklopedia Zarządzania

Skonto jest to procentowy rabat udzielany od sumy rachunku w zamian za wcześniejszą zapłatę w ramach określonego terminu.Skonto często się stosuje w ustalaniu warunków płatności dostawców towaru. W dniu 25 października 2004r. w wyroku WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny) w Łodzi ogłoszono, że "W świetle art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skonto nie może być częścią kosztów uzyskania przychodów".Skonto jest pewnego rodzaju upustem ceny.Warto również pamiętać,że rabat towarowy nie stanowi bonifikaty ani skonta.Warto pamiętać przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, że skonto jest bardzo dobrą metodą do "walki"z konkurencją.Skonto zazwyczaj służy również do przyspieszenia płatności.

Skonto na fakturze

Najczęściej stosowaną formą wykazywania skonta na fakturze jest określanie go procentowo od wartości należności, czyli np. 3% od kwoty brutto.
Z punktu widzenia podatku od towarów i usług (VAT) podstawą opodatkowania jest obrót, czyli "kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku". Obrót ten zmniejsza się jednak "o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont)". Regulacje te stosuje się także do ustalania podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, którą jest "kwota, jaką nabywający obowiązany jest zapłacić". Skonto ma więc wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku. Przy korzystaniu skonta należy też pamiętać o tym, że:

  • sprzedawca udzielający skonta powinien wystawić fakturę zawierającą kwoty skalkulowane bez uwzględnienia wartości skonta (dane o skoncie, oczywiście, również mogą znaleźć się na fakturze jako elementy dodatkowe). Nie ma bowiem pewności, czy rabat faktycznie zostanie udzielony,* po dokonaniu przez nabywcę zapłaty we wcześniejszym terminie sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą "in minus",
  • sprzedawca nie wystawia faktury korygującej, jeżeli nabywca nie spełnił warunków przyznania skonta.Prawidłowość opisanego działania potwierdzają interpretacje indywidualne udzielane w imieniu Ministra Finansów,

Ważne! Korekta, która została wystawiona w wyniku spełnienia wymogów do udzielenia skonta, nie wymaga potwierdzenia odbioru.

Wzór na koszt kredytu handlowego w skali rocznej

,

gdzie:
- kredyt handlowy w skali rocznej,
- skonto,
- liczba dni odroczenia płatności.

Przykłady zadań

Przykład tylko z zwykłym skontem

Jeśli rachunek wynosi 600zł, a warunki płatności określone przez wystawcę rachunku stanowią, że rachunek ma być spłacony w przeciągu 30 dni, to jeżeli zapłata nastąpi w terminie 7 dni, wówczas stosowane jest skonto 3%.

Widzimy, że korzystając ze skonta zaoszczędzimy 18 zł. Kiedy kupujemy i dysponujemy środkami pieniężnymi warto skorzystać z skonta.

Przykład czy warto zaciągnąć kredyt do skonta

Skonto również jest korzystne dla Nas podczas zaciągania kredytu bankowego.Wówczas należy obliczyć czy nam się będzie to opłacało.

Hurtownia udziela nabywcom towaru kredytu kupieckiego w postaci odroczonego o miesiąc terminu płatności faktury. Jeżeli zapłata nastąpi natychmiast, to nabywcy towaru przysługuje prawo skorzystania ze skonta 10%. Wartość zakupionego towaru wynosi 12 000 zł. Czy opłaca się zaciągnąć kredyt w banku i skorzystać ze skonta, jeżeli miesięczna stopa kredytu bankowego wynosi 4%? Możemy to w prosty sposób obliczyć: Odpowiedź sama Nam się nasuwa, że warto w tym przypadku zaciągnąć kredyt w banku i skorzystać z skonta

Skonto na rynku krajowym i międzynarodowym

Skonto, jako forma rabatu udzielanego przy płatnościach za towary lub usługi, występuje zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Jednakże, warunki udzielenia skonto mogą się różnić w zależności od kraju i branży, w której działa przedsiębiorstwo.

Na rynku krajowym skonto jest udzielane w celu zachęcenia klientów do wcześniejszej zapłaty za zakupiony towar lub usługę. Warunki udzielenia skonto mogą być różne dla różnych branż, takich jak handel detaliczny, budownictwo, produkcja czy usługi. Często skonto jest stosowane jako narzędzie promocji sprzedaży, mające na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Na rynku międzynarodowym warunki udzielenia skonto mogą się różnić w zależności od kraju. Odrębne przepisy prawne i różnice w kulturze biznesowej mogą wpływać na to, jakie warunki są przyjmowane w danym kraju. Przedsiębiorstwa muszą być świadome tych różnic i dostosować swoje strategie handlowe, aby skorzystać z możliwości udzielenia skonto w międzynarodowych transakcjach.

Negocjacje warunków udzielenia skonto

Warunki udzielenia skonto mogą być negocjowane między dostawcą a odbiorcą. Jest to istotne, ponieważ pozwala na elastyczne ustalenie warunków płatności, które będą korzystne zarówno dla dostawcy, jak i dla odbiorcy. Negocjacje warunków skonto mogą dotyczyć takich kwestii jak wysokość rabatu, termin płatności czy ilość zamówionego towaru lub wykonanych usług.

Dostawca może być zainteresowany udzieleniem skonto w celu przyspieszenia płatności, zwiększenia obrotów lub nagrodzenia lojalnych klientów. Z drugiej strony, odbiorca może negocjować warunki skonto w celu uzyskania korzyści finansowych, przedłużenia terminu płatności czy osiągnięcia dodatkowych rabatów.

Zastosowania skonta w praktyce

Skonto dla płatności za pomocą systemów płatności online

W dzisiejszych czasach coraz więcej transakcji jest dokonywanych za pomocą systemów płatności online. Sklepy internetowe, aplikacje mobilne i inne platformy elektroniczne umożliwiają dokonywanie płatności w szybki i wygodny sposób. Skonto może być udzielane dla klientów, którzy dokonują płatności za pomocą tych systemów. Jest to forma zachęty do korzystania z usług płatności online, która przyspiesza proces transakcyjny i poprawia wygodę klienta. Skonto w tym przypadku może być ustalone jako procent od wartości transakcji lub jako konkretna kwota, która zostaje odliczana od całkowitej kwoty do zapłaty.

Skonto w zależności od ilości zakupionego towaru lub wykonanych usług

Skonto może być udzielane klientom w zależności od ilości zakupionego towaru lub wykonanych usług. Jest to forma zachęty do większych zamówień, która przyspiesza sprzedaż i zwiększa obroty dla dostawcy. Im większa ilość towaru lub usług, tym wyższe skonto może zostać udzielone. Jest to korzystne zarówno dla klienta, który otrzymuje zniżkę, jak i dla dostawcy, który zyskuje większe zamówienie. Skonto w tym przypadku może być ustalone jako procent od wartości zamówienia lub jako kwota stała, która zostaje odliczana od całkowitej kwoty do zapłaty.

Skonto na rynku hurtowym i zachęta do większych zamówień

Na rynku hurtowym skonto jest często stosowane jako forma zachęty do większych zamówień. Hurtownicy oferują klientom skonto, które jest uzależnione od wartości zamówienia. Im większa wartość zamówienia, tym większe skonto może być udzielone. Jest to metoda, która ma na celu zwiększenie obrotów i przyciągnięcie klientów do korzystania z usług hurtowni. Skonto na rynku hurtowym może być udzielane w różnych formach, takich jak procent od wartości zamówienia lub kwota stała odliczana od całkowitej kwoty do zapłaty.

Skonto dla klientów stałych i nagroda za lojalność

Klienci, którzy są regularnymi i lojalnymi klientami danego dostawcy, mogą otrzymywać skonto jako nagrodę za swoją lojalność. Jest to forma zachęty do kontynuowania współpracy i podtrzymywania długotrwałych relacji biznesowych. Skonto dla klientów stałych może być udzielane w różnych formach, takich jak procent od wartości zamówienia lub kwota stała odliczana od całkowitej kwoty do zapłaty. Jest to korzystne zarówno dla dostawcy, który utrzymuje swoich stałych klientów, jak i dla klienta, który otrzymuje zniżkę na zamówienia.

Skonto na targach i wystawach jako forma promocji

Na targach i wystawach skonto jest często udzielane jako forma promocji. Wielu wystawców oferuje skonto klientom, którzy dokonują zakupów w trakcie trwania targów lub wystawy. Jest to metoda, która ma na celu zwiększenie sprzedaży i przyciągnięcie potencjalnych klientów. Skonto na targach i wystawach może być udzielane w różnych formach, takich jak procent od wartości zamówienia lub kwota stała odliczana od całkowitej kwoty do zapłaty. Jest to efektywna forma promocji, która zachęca klientów do skorzystania z oferty wystawcy.


Skontoartykuły polecane
Metoda kasowaPodatek VAT - należnyOdsetki ustawowePodstawa opodatkowaniaZaliczkaPodatek VAT - naliczonyZaliczka na podatek dochodowyFormularz PIT-4Termin płatności

Bibliografia


Autor: Michał Cacoń