Skorzystaj z funkcji CYTATY na górze strony. Znajdź setki cytatów z książek naukowych na interesujący Cię temat.

Formularz PIT-4

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

PIT-4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. Ustawa o PIT przewiduje, że płatnicy (nie dotyczy to jednak zakładów pracy chronionej) przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie ma siedziby, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wypłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji.

Zasady wypełniania

W deklaracji należy podać liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika - deklaracji nie składa się. W deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych w danym miesiącu (wzór PIT-4), uwzględniamy sumę wypłat brutto podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem wolnych od podatku. Zwolnienia nie obejmują wynagrodzeń nieprzekraczających kwot, od których nie występuje zaliczka na podatek dochodowy.

Niniejszym płatnik ma obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-4, pomimo nie wystąpienia zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku. Deklaracji PIT-4 nie składamy wyłącznie za miesiąc, w którym nie dokonano wypłaty wynagrodzenia.

Reasumując: nie składamy deklaracji PIT-4 za miesiąc, w którym nie dokonano żadnych wypłat, a jedynie wykazujemy liczbę podatników bez podania wypłaconych wynagrodzeń i pobranych zaliczek.

Obecnie obowiązuje formularz oznaczony jako PIT-4 - Min. Fin. 3258/VIII. Wzór formularza został określony w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. nr 224, poz. 2225).

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176, z późn. zm.)
  • Markowski, Włodzimierz J., ABC small business?u, Łódź: Wydaw. Marcus, 2004, s. 25
  • Książki Gazety Prawnej, Przewodnik po deklaracjach NIP, CIT, PIT, VAT, nr 3/2004,

Autor: Jamorska Anna

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.