Kategoria:Rachunkowość

W tej kategorii znajdują się artykuły związane z praktycznymi zagadnieniami prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach i organizacjach. Rachunkowość stanowi specyficzny obszar zarządzania przedsiębiorstwem z racji wysoce rozwiniętych regulacji prawnych dotyczących prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasad i terminów rozliczeń, sposobów kalkulacji i amortyzacji, itp.

Rachunkowość jest postrzegana jako system informacyjny, dzięki któremu można uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać dane dotyczące finansowych operacji w jednostce gospodarczej. Podstawowym narzędziem rachunkowości jest bilans, w którym przedstawia się zmiany , zarówno po stronie aktywów (m.in. środki trwałe, należności długoterminowe, zapasy) i pasywów (m.in. kapitał własny, zobowiązania), jak również osiągnięty wynik finansowy.

Należy zwrócić uwagę, iż z racji dynamicznie zmieniających się regulacji prawnych część artykułów w tej kategorii może zawierać informacje nieaktualne (niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi), zawsze więc należy skorzystać z pierwotnego źródła prawa, którym są Dzienniki Ustaw lub internetowy system informacji prawnej Sejmu RP.

Autor: Krzysztof Woźniak

Podkategorie

Poniżej wyświetlono 10 spośród wszystkich 10 podkategorii tej kategorii.

D

F

K

  • Koszt(1 kat., 15 str.)

M

P

U

W

Z

Strony w kategorii „Rachunkowość”

Poniżej wyświetlono 197 spośród wszystkich 197 stron tej kategorii.