Dwustopniowa inwentaryzacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Dwustopniowa inwentaryzacja
Polecane artykuły


Dwustopniowa inwentaryzacja pozwala na usprawnienie spisów z natury poprzez zastosowanie zintegrowanych systemów logistycznych typu MRP. Inwentaryzacja zapasów magazynowych ma na celu ustalenie rzeczywistego stanu oraz wykrytych niedoborów lub nadwyżek i określenie ich przyczyn. Systemy logistyczne usprawniają prowadzenie gospodarki magazynowej. W module systemu "Gospodarka magazynowa” wspomagane są działania z zakresu gospodarowania zapasami m.in:

  • zarządzanie złożonymi strukturami magazynowymi,
  • definiowanie i operowanie miejscami składowania,
  • zarządzanie różnymi typami magazynów,
  • monitorowanie wszystkich ważnych przesunięć zapasów,
  • przeprowadzanie inwentaryzacji na poziomie miejsc składowania.

Inwentaryzacji dokonuje się w powiązaniu z analizą ABC. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg wskazanych kryteriów umożliwia łatwą klasyfikację materiałów wykonywaną zgodnie z tzw. krzywą Pareto. Analiza ABC w toku zarządzania programem magazynowania stwarza podstawę do skoncentrowania się na tych rodzajach materiałów, których dostawy zajmują wysoką pozycję według względnego znaczenia lub udziału w całkowitej wielkości obrotów firmy. Pozwala to na podział na co najmniej trzy klasy, z których każda ma inną częstotliwość inwentaryzacji i dopuszczalne odchylenie stanów. Najczęściej klasyfikacja jest realizowana wg wartości obrotów danego materiału lub ich grupy. Grupę A stanowią pozycje asortymentowe, które mają największe znaczenie lub wartość, grupę B i C – odpowiednio pozycje mające mniejsze znaczenie lub wartość.

Dwustopniową inwentaryzację przeprowadza się w powiązaniu z analizą ABC, gdyż na wstępie losowane są pozycje każdej z klas do sprawdzenia w poszczególnych magazynach. Wynik weryfikacji wprowadzany jest do systemu, gdzie zostaje on porównany ze stanem księgowym. Jeśli różnica nie przekracza dopuszczalnego limitu dla danej klasy, to stan sprawdzony jest akceptowany. W przeciwnym wypadku następuje uściślenie stanu pozycji i podejmowana jest procedura wyjaśniająca rozbieżności.

Bibliografia

  • Z. Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania t.2, Biblioteka Logistyka, Poznań 1999,
  • P. Adamczewski, Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001,
  • L. Maciejec, Abecadło systemów MRP II/ERP część X, "Computerworld” nr 6/1999, Wydawnictwo IDG Poland, Warszawa 1999.

Autor: Edyta Kozień