Metoda ABC

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.
Disambig.png Ten artykuł dotyczy wykorzystania zasady Pareto. Zobacz też: Rachunek kosztów działań (Activity-Based Costing).


Metoda (analiza ABC) w gospodarowaniu zapasami należy przede wszystkim na bieżąco dokonywać ich grupowania zarówno wedle ich wartości, jak i wielkości obrotów. Do tego służą dwie metody - metoda ABC i metoda XYZ.

Punktem wyjścia w metodzie ABC jest stwierdzenia faktu, ze często ograniczona ilość dóbr fizycznych ma wysoki udział w całkowitych kosztach zużycia materiałowego lub obrotów ogółem.

Koszty materiałowe pozostałej dużej ilości dóbr stanowią mały udział w całkowitych kosztach materiałowych. W związku z tym dobra zaopatrzeniowe dzieli się na grupy A, B i C.

Grupy zapasów

Grupa A

Grupa A - zapasy " cenne" (vital few), stanowiące 5-20% liczebności asortymentowej zapasów, ale mające znaczny udział w wartości, sięgający 75-80%, grupę tę, o wysokiej wartości i dużym udziale w kosztach materiałowych ogółem, należy traktować ze szczególną uwagą w zakresie:

 • Analizy rynkowej
 • Szczegółowego przygotowania zamówień handlowych
 • Precyzyjnych procedur dysponowania w przedsiębiorstwie
 • Właściwego zarządzania poziomami zapasów
 • Precyzyjnego ustalania poziomów tzw. zapasów bezpieczeństwa (stanów minimalnych).

Grupa B

 • Grupa B - zapasy mające udział w wysokości 15-20% zarówno w liczebności asortymentowej zapasów, jak i w ich wartości.

Grupa C

 • Grupa C - zapasy o charakterze masowym (trivial many), mające największy udział w liczebności asortymentowej (60-80%) i bardzo niski udział w wartości (około 5%).

Wykorzystanie

Jak dowodzą badania surowce i materiały z grupy A najbardziej rzutujące na wartość łącznego zużycia, stanowią niezbyt liczny zbiór pozycji. Proporcje te układają się mniej więcej w taki sposób, ze około 20% pozycji obejmuje aż 80% wartości zużycia (stad metoda ABC jest także znana pod nazwa reguły Pareto lub "80:20").

W odniesieniu do tej właśnie grupy racjonalne przesłanki wskazują na celowość zastosowania ostrego reżimu przy ich zamawianiu, a więc w odniesieniu do nich dąży się do realizacji zasady Just in time. W stosunku do pozostałych materiałów, zwłaszcza grupy C ("najtaniej"), można sobie pozwolić liberalniejsze zasady zamawiania i tworzenia zapasów

W metodzie ABC kładzie się nacisk na asortymenty o podstawowym znaczeniu dla produkcji. Uwzględnia się kilka punktów cenności zapasów, ważnych przy analizie kosztów i sterowaniu zjawiskami wyczerpywania się zapasów. Są to kategorie:

 • Najwyższy priorytet: zapasy krytyczne (nie mogą się wyczerpać)
 • Wysoki priorytet: zapasy istotne (limitowany poziom zapasów)
 • Średni priorytet: zapasy potrzebne, okazjonalnie limitowane (dopuszczalne wyczerpanie)
 • Niski priorytet: zapasy pożądane(dozwolone wyczerpanie).

Bibliografia

 • Abt Stefan, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998
 • Gołembska Elżbieta, Podstawy logistyki Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej,Łódź 2006
 • Niziński Stanisław, Logistyka Wydawnictwo ART, Olsztyn 1999

Autor: Katarzyna Pawlik

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.