Manko

Z Encyklopedia Zarządzania
Manko
Polecane artykuły


Manko podczas pracy na kasie czy obsłudze towarów często może dojść do sytuacji powstania Manka. Sytuacja ta zdarza się często w przedsiębiorstwach. Chodzi w niej głównie o sytuację, w której w kasie czy magazynie podczas różnego rodzaju rozliczeń (remament czy otwieranie kasy) powstaje deficyt środków finansowych lub towarów. Jeżeli pracownik jest winowajcą, taka sytuacja może wiązać się nawet z dopłatą lub potrąceniem z pensji brakującej kwoty pieniędzy czy wyrównaniu strat towaru. Słowo pochodzi z francuskiego “manquer”, który oznacza “brakować”. (A.Paszek 2011, s.38)

Manko może powstać w każdym momencie łańcucha handlowego, przez co może obciążyć pieniężnie pracownika, który posiada odpowiedzialność za mienie, a manko zostało spowodowane jego zawinonym działaniem. Często zdarza się pociągniecie pracownika nawet do odpowiedzialności karnej, jeżeli dochodzi do sprawy przestępstwa. (B.Grzyl 2012, s.723)

Jeśli chodzi o stosunek Rachunkowości do Manka. Często zdarza się ze dochodzi do sytuacji Manka w przedsiębiorstwie i należy dobrze wykonać operację niedoboru środków wg zasad rachunkowości, żeby dane były rzetelne. ( A.Kamela-Sowińska 2015, s.45)

Przeciwieństwo Manka

W przedsiębiorstwach zarówno handlowych, produkyjnych czy usługowych często dochodzi do sytuacji, w której może powstać Manko czy superata. Manko to niższy utarg niż wskazuje na to ilość sprzedanego towaru, natomiast superata to sytuacja gdy ilość środków pieniężnych w kasie jest większa, niż wskazują na to dane logistyczne. Sytuacja może być również odwrotna w stosunku do hal magazynowania. Zdarza się sytuacja że istnieje niedobór towaru i osoby które mają podpisaną umowę o odpowiedzialności za mienie powiernicze muszą ponosić kary pieniężne za manka w magazynie. Czasami możliwe jest również potrącenie kary z wypłaty.


Manka w działalności handlowej

Praca przy kasie często wiążę się z powstaniem ryzyka manka w kasie (gotówki znajdującej się w kasie). Jednakże, obowiązują pewne zasady związane z powstawaniem manka w kasie. W przypadku sklepów, jeżeli zatrudniają więcej niż 24 pracowników to manko jest uznawane jako deficyt w ramach prowadzonej działalności handlowej, a co się z tym wiążę nie jest obciążeniem finansowym dla pracowników. Tak duża liczba pracowników uniemożliwia ustalenie odpowiedzialności za powierzone mienie. (B.Glinka 2015, s.8)

Przedsiębiorstwa w których istnieje odpowiedzialność za mienie

Odpowiedzialność za powierzone mienie nie jest prostym zadaniem dla przedsiębiorcy. Firmy które mogą mieć taki przywilej, muszą mieć zabezpieczone miejsce na przechowywany towar. Umowy musi podpisać każdy z pracowników, dlatego ważne jest żeby dostęp do magazynu miały jedynie osoby z odpowiedzialnością za mienie. Manko często pojawia się przy remamencie, gdy powstaje różnica między towarami aktualnymi na stanie , a tymi przy poprzednim wykonaniu remamentu. (B.Grzyl 2012, s.725)
BibliografiaAutor: Konrad Szustak