Informacyjny system rachunkowości

Z Encyklopedia Zarządzania
Informacyjny system rachunkowości
Polecane artykuły

Informacyjny system rachunkowości pozwala na zgromadzenie danych dotyczących wszystkich wydatków i źródeł dochodów przedsiębiorstwa. Szczegółowe dane dotyczące wszystkich kont i podkont umożliwiają tworzenie szczegółowych raportów i analiz finansowych. System rachunkowości może również służyć jako narzędzie do planowania i wykonywania prognoz finansowych. Pozwala to przedsiębiorstwu być na bieżąco ze swoimi finansami i wykonać właściwe działania w razie potrzeby. System rachunkowości może również zapewnić dostęp do informacji niezbędnych do dokonywania kontroli i zarządzania ryzykiem.

Głównym celem rachunkowości jest pomiar wyników działalności gospodarczej, które warunkują pomnażanie kapitału, dlatego rachunkowość jest uniwersalnym i elastycznym systemem informacyjno-kontrolnym odzwierciedlającym przebieg i rezultaty działalności jednostek gospodarczych (B. Micherda 2002, s. 13).

Zadania

W szczególności zaś system rachunkowości ma za zadanie (B. Micherda 2001, s. 24-26):

 • dostarczenie różnym szczeblom kierownictwa jednostki gospodarczej bieżących i okresowych informacji liczbowych, zarówno syntetycznych jak i analitycznych, niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji,
 • umożliwienie wykonania funkcji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej działalności gospodarczej jednostki i jej sytuacji majątkowej,
 • tworzenie podstaw liczbowych dla bieżącej i okresowej analizy działalności jednostki gospodarującej,
 • weryfikacji ex-post planów, norm i prognoz,
 • bieżące uwidacznianie przejawów niegospodarności oraz wszelkiego rodzaju rezerw gospodarczych powstających w przedsiębiorstwie,
 • zabezpieczenie i przechowywanie informacji zawartych w urządzeniach ewidencyjnych i sprawozdaniach, wraz z odpowiednią, pełną i wiarygodną dokumentacją.

Cechy informacyjnego systemu rachunkowości

Najważniejsze cechy informacyjnego systemu rachunkowości to:

 • Automatyzacja. System rachunkowości powinien być wyposażony w narzędzia do automatycznego przetwarzania danych i raportowania.
 • Efektywność. System powinien zapewniać wysoce wydajne i szybkie tworzenie raportów i analiz.
 • Przejrzystość. System powinien zapewniać czytelne i łatwe do interpretacji dane i wykresy.
 • Użyteczność. System powinien być prosty w użyciu, aby ułatwić pracę użytkownikom.
 • Bezpieczeństwo. System powinien zapewniać bezpieczny dostęp do danych i zapobiegać ich nieuprawnionemu wykorzystaniu.

Narzędzia

Najważniejsze narzędzia informatyczne stosowane w systemach rachunkowości to:

 • Systemy transakcyjne. Systemy te pozwalają na automatyzację i śledzenie wszelkich transakcji finansowych w przedsiębiorstwie.
 • Systemy controllingu. Systemy te pozwalają na bieżące monitorowanie wyników finansowych przedsiębiorstwa i wykonywanie odpowiednich działań w celu ich poprawy.
 • Systemy księgowe. Systemy te pozwalają na wykonywanie wszystkich obowiązków związanych z księgowością przedsiębiorstwa.
 • Systemy raportowania. Systemy te pozwalają na tworzenie raportów i analiz finansowych w celu śledzenia wydatków i dochodów przedsiębiorstwa.
 • Systemy zarządzania ryzykiem. Systemy te pozwalają na monitorowanie ryzyka i wykonywanie właściwych działań w celu zminimalizowania zagrożeń.
 • Systemy zarządzania budżetem. Systemy te pozwalają na tworzenie budżetów i śledzenie ich realizacji.
 • Systemy kontroli dostępu. Systemy te pozwalają na ograniczenie dostępu do danych finansowych tylko dla upoważnionych osób.

Bibliografia

 • Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001
 • Micherda B., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak