OPT

Z Encyklopedia Zarządzania
OPT
Polecane artykułyTechnika zoptymalizowanego przepływu produkcji (OPT) jest systemem planowania uwzględniającym identyfikację wąskich gardeł, sporządzanie "optymalnego" harmonogramu pracy wąskich gardeł, opracowania planu wykorzystania zasobów niekrytycznych w celu "obsługi" wąskich gardeł.

OPT (Optimized Production Technology) jest to technologia optymalizacji produkcji, która stosowana jest w warunkach cechujących się duża zmiennością parametrów strumienia materiałowego. Jego ideą polega na eliminacji zakłóceń spowodowanych zmiennością zapotrzebowania, poprzez szczegółowe planowanie przebiegu procesu produkcyjnego. (M. Plich, P. Rypińska, J. Trojanowska, A. Koliński 2011.)

Scharakteryzować ją można jako:

 • filozofię optymalizacji planowania i harmonogramowania,
 • narzędzie modelowania operacji produkcyjnych,
 • oprogramowanie do planowania zdolności produkcyjnych,
 • narzędzie do koordynacji wysiłków w marketingu, przygotowania realizacji produkcji dla osiągnięcia korzyści

Założenia oraz cele

Punktem wyjścia filozofii, która legła u podstaw stworzenia OPT było założenie, że jest jeden i tylko jeden cel przyświecający przedsiębiorstwu - „robić pieniądze". Cel ten reprezentowany jest przez następujące finansowe przesłanki:

 • zysk netto,
 • zwrot poniesionych nakładów, przepływ gotówki.

Innym głównym celem jest jednoczesne zwiększanie przepływów (np. strumieni materiałowych) i zmniejszanie zapasów oraz redukcja kosztów „operacyjnych"


Technologia Optymalnej Produkcji (OPT) opiera się na dziesięciu zasadach:

 • współczynnik wykorzystania (zużycia) zasobów, nie zmieniając wejścia, jest uwarunkowany nie jego potencjalnymi szczegółami, lecz pozostałymi ograniczeniami systemu,
 • zaangażowanie zasobów i ich wykorzystanie jest odwiecznym problemem produkcji,
 • każda godzina tracona na poziomie wejścia systemu jest stratą czasu w całym systemie,
 • jedna godzina wygospodarowana w jednym punkcie nie zmienia czasu samego wejścia,
 • ekonomiczna partia w przetwarzaniu musi i powinna być często zmieniona zgodnie z wielkością ekonomicznej partii na wyjściu (wymiana),
 • proces podziału zadań nie powinien być stały,
 • możliwości i preferencje powinny być oceniane w tym samym czasie a nie jedno po drugim,
 • główne punkty przypadków losowych powinny być izolowane i minimalizowane,
 • nie należy szukać zrównoważenia możliwości potencjału wyposażenia,
 • suma optimów cząstkowych nie jest równa optimum całościowemu (K . Łocha 2008, s. 22-23.)

Wdrożenie

Pięć kroków wdrażania systemu logistycznego OPT

 1. Identyfikacja ograniczeń systemu.
 2. Decyzja o sposobie wykorzystania ograniczeń systemu.
 3. Podporządkowanie pozostałych decyzji ograniczeniom systemu.
 4. Ocena ograniczeń systemu.
 5. W przypadku wyeliminowania jakichkolwiek ograniczeń powrót do kroku 1.

Zalety/Wady OPT

Zalety
 • pozwala skrócić czas cyklu produkcyjnego wyrobów
 • pozwala zmniejszyć poziom zapasów
 • pozwala zoptymalizować przebieg procesu produkcyjnego
 • ma zastosowanie w nauczaniu zarządzania operacyjnego
Wady:
 • wymaga wspomagania odpowiednim oprogramowaniem komputerowym
 • wymogi sprzętowe
 • zastosowanie technologi w praktyce wymusza niejednokrotnie podejście sprzeczne z ustaloną praktyką planowania działalności wytwórczej
 • zjawisko "wąskich gardeł", które polega na tworzeniu się zatorów materiałowych w miejscach o teoretycznie dostatecznej przepustowości
 • ignorowanie przez OPT takich elementów jak koszt utrzymania zapasów czy koszt opóźnienia zadań


BibliografiaAutor: Marek Woch