Metoda WCM

Z Encyklopedia Zarządzania

Metoda WCM - Word Class Manufacturing, czyli Produkcja Klasy Światowej to metoda doskonalenia cyklu logistyki produkcji. Głównym celem metody jest zwiększenia poziomu jakości oraz redukcja kosztów produkcji (J. Górska 2008, s. 48-49). Metoda opiera się na koncepcjach (M. Imai 2006, s. 35-36, s. 185), (M. Imai 2007, s. 45-46, s. 114):

 • Total Quality Control (TQC) dotyczy kontroli jakości, obejmującej całą firmę, główny nacisk kładzie się na ludzi, a dopiero potem na metody i wyposażenie,
 • Total Productive Maintenance (TPM) dotyczy doskonalenia maszyn i urządzeń oraz maksymalizowania ich wydajności,
 • Total Industrial Engineering (TIE) dotyczy rozwoju przemysłu obejmującego całą firmę,
 • Just in time (JIT) oznacza, że dokładna liczba elementów niezbędnych do produkcji jest dostarczona do kolejnego etapu w odpowiednim czasie.

TL;DR

Metoda WCM (Word Class Manufacturing) to metoda doskonalenia cyklu logistyki produkcji, która ma na celu zwiększenie jakości i redukcję kosztów produkcji. Opiera się na koncepcjach Total Quality Control, Total Productive Maintenance, Total Industrial Engineering i Just in time. Metoda zakłada zero marnotrawstwa, usterek, awarii i magazynu. Cele metody WCM wymagają zaangażowania zarówno kierownictwa, jak i pracowników. Metoda opiera się na dwóch filarach: technicznym i zarządczym. Zakłady produkcyjne mogą otrzymać certyfikaty brązowy, srebrny, złoty lub klasy światowej. Filozofia Kaizen, czyli ciągłego doskonalenia, jest również częścią metody WCM i składa się z identyfikacji problemu, pomysłu na nowe rozwiązanie i wdrożenia tego rozwiązania.

Założenia

Podstawowymi założeniami metody WCM-u jest zero marnotrawstwa, zero usterek, zero awarii i zero magazynu. Powyższe założenia mają na celu poprawę produktywności, poprawę jakości, zdolności technicznej oraz poziomu usługi.

Podstawowymi celami metody WCM są:

 1. Maksymalizowanie wyników systemu produkcyjnego, przestrzegając przy tym programów logistycznych i założonych celów jakościowych
 2. Zapewnienie ewolucji systemu produkcyjnego, który jest dodatkowo ukierunkowany na wzmocnienie konkurencyjności, w tym:
  • zero wypadków
  • zero defektów
  • zero awarii, czyli zero strat we wszystkich prowadzonych procesach
 3. Wzrost wiedzy i kompetencje personelu, a także nabycie umiejętności problemów z wykorzystaniem metod i narzędzi WCM

Wymienione cele metody WCM wymagają dużego zaangażowania ze strony kierownictwa, ale też ze strony każdego pracownika. Cele realizuje się poprzez wdrożenie odpowiednich metodologii, pewnego zestawu metod i narzędzi, a także zmianę w zachowaniach osób.

Filary WCM

World Class Manufacturing funkcjonuje na podstawie dwóch filarów. Pierwszy z nich to filar techniczny, który tworzą narzędzia wykorzystywane w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przykłady należące do filaru technicznego to: analiza kosztów (Cost Deployment), ciągłe doskonalenie (Focused Improvement), autonomiczne utrzymanie ruchu (Autonomous Maintenance), organizacja miejsca pracy (Workplace Organization), profesjonalne utrzymanie ruchu (Professional Maintenance), kontrola jakości (Quality Control), wczesne zarządzanie wyrobem (Early Product Management), wczesne zarządzanie oprzyrządowaniem (Early Equipment Management), logistyka, obsługa klienta (Customer Service), zarządzanie rozwojem pracowników (People Development), zarządzanie bezpieczeństwem (Safety Management), zarządzanie środowiskiem (Environment Management). Drugi filar nazwany jest zarządczym i jest on tokiem postępowania realizowanym podczas implementacji poszczególnych składowych wchodzących w skład filara technicznego. Przykłady należące do filaru zarządczego to: zaangażowanie zarządu w proces zmian, jasne określenie celów w postaci KPI, stworzenie ogólnego planu realizacji projektu, przydzielenie zasobów ludzkich, zaangażowanie całej załogi, ukierunkowanie załogi na osiągnięcie poprawy, określenie terminów i budżetu, określenie założonego do osiągnięcia poziomu rozwoju, określenie poziomu szczegółowości zadań, zmotywowanie pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Poziomy certyfikatów przyznawanych w ramach WCM

Zakłady produkcyjne muszą poddać się procesowi certyfikacji, aby uzyskać status producenta klasy światowej. Rozróżniamy certyfikaty poziomu brązowego, srebrnego lub złotego oraz certyfikat klasy światowej (w zależności od wyniku procesu certyfikacji). O certyfikacie brązowym mówimy wówczas, gdy w zakładzie rozpoczęto wdrażanie WCM i zaobserwowano już pierwsze efekty z tego tytułu. Certyfikat srebrny otrzymuje zakład, który funkcjonuje zgodnie z WCM i pojawiły się efekty z tytułu wdrożenia wielu projektów. Certyfikat złoty otrzymuje zakład należący do czołówki w zakresie doskonalenia funkcjonowania i innowacyjności stosowanych rozwiązań i jest już uznawany przez inne tego typu jednostki za wzorcowy. Najwyższym możliwym poziomem do uzyskania to produkcja w klasie światowej.

Filozofia Kaizen

Filozofia Kaizen przedstawia przedsiębiorstwo, jako jednostkę podlegającą procesom samodoskonalenia, która wymaga ciągłego usprawniania, ulepszania, wszystkiego co może przyczynić się do wyeliminowania wszelkiego marnotrawstwa. Usprawnienia są nieograniczone i mogą dotyczyć sposobu obsługi urządzeń, jakości produktów, czy organizacji pracy. Nadrzędnym celem tych usprawnień jest wyeliminowanie wszystkich bezproduktywnych działań. Najprościej rzecz ujmując, Filozofia Kaizen składa się z trzech następujących kroków:

1. Identyfikacja problemu

2. Pomysł (pomysły) na nowe rozwiązanie

3. Wdrożenie nowego rozwiązania.


Metoda WCMartykuły polecane
Lean productionZarządzanie produkcjąMapowanie strumienia wartościSix sigmaTotal Productive MaintenanceJoseph JuranPhilip B. CrosbyLean managementSystem produkcyjny Toyoty

Bibliografia

 • Barcik J., Czech P., Stanek K. (2011), Metodologia World Class Manufacturing (WCM) w fabryce Fiat Auto Poland S.A., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Transport, nr z.71
 • Gajdzik B., Ociewczek W. (2013), Zespołowe doskonalenie przedsiębiorstwa jako imperatyw world class manufacturing, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T.25, nr 5
 • Górska J. (2008), World Class Manufacturing - Produkcja Klasy Światowej, Automatyka Robotyka PAR, Nr 1
 • Imai M. (2006), Gemba Kaizen Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Kaizen Institute Polska, Mt Biznes Sp. z. o. o., Warszawa
 • Imai M. (2007), Kazein. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, Wyd. MT Biznes SP. z o.o, Warszawa
 • Jasiulewicz-Kaczmarek M., Prussak W. (2012), Modele doskonałości w zarządzaniu jakością, Zarządzanie i Finanse, Nr 3
 • Kruczek M., Żebrucki Z. (2012), Doskonalenie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie branży hutniczej, Logistyka, nr 2
 • Walczak M. (2015), Dyfuzja produkcji w klasie światowej (ang. WorldClass Manufacturing) wewnątrz łańcucha tworzenia wartości (na przykładzie Fiat Auto Poland SA), Przedsiębiorstwo i Region, Nr 7


Autor: Teresa Śpiewla, Justyna Kobiela