Total Quality Control

Z Encyklopedia Zarządzania
Total Quality Control
Polecane artykuły


Total Quality Control to kompleksowe sterowanie jakością A. Feigenbaum określił Total Quality Control, jako system integrujący metody rozwijania jakości, zapewnienia jakości oraz wysiłki różnych grup pracowników na rzecz doskonalenia jakości w celu umożliwienia świadczenia produktów i usług na ekonomicznie uzasadnionym poziomie pozwalającym pełne zaspokojenie wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów. Podejście to ewoluowało i na początku lat 70-tych nazwane zostało Company-Wide Quality Control (CWQC). Stosowana była także nazwa Total Quality Commitment. Należy zauważyć, że w literaturze zachodniej duża część artykułów traktujących o współczesnym podejściu japońskim, używa nadal nazwy Total Quality Control. Do kluczowych metod TQC zaliczyć należy just in time (JIT) oraz kaizen. Są one uzupełniane są o szereg innych, wśród których najważniejszymi są: hoshin kanri, 5xS, Total Productive Maintenance (TPM), Quality Function Deployment (QFD), planowanie oparte na czasie, koła jakości oraz podstawowe techniki identyfikacji i opisu problemów znane jako 7 narzędzi zarządzania jakością.

Autor: Sławomir Wawak