Lean management

Z Encyklopedia Zarządzania

Lean Management - koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych; jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z otoczeniem poprzez wprowadzenie licznych zmian w zakresie działalności, w strukturze majątku oraz sposobach zarządzania, ale także w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników; wysmuklanie, wyszczuplanie, odchudzanie przedsiębiorstwa. Lean Management jest obecnie jedną z najbardziej znanych i najszerzej wykorzystywanych w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

TL;DR

Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która polega na dostosowaniu go do warunków rynkowych poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych. Główne założenia to elastyczność struktury organizacyjnej, ciągłe doskonalenie i podział odpowiedzialności. Celem Lean Management jest wysoka produktywność i jakość produktu oraz minimalizacja marnotrawstwa. Koncepcja wywodzi się z Toyota Production System i jest szeroko stosowana w branży produkcyjnej.

Założenia

Koncepcja Lean Management zakłada:

  1. Elastyczność struktury organizacyjnej.
  2. Ciągłe udoskonalanie organizacji poprzez liczne szkolenia kadry i pracowników.
  3. Wyodrębnienie małych jednostek organizacyjnych, zespołów pracujących nad określonym zadaniem.
  4. Podział odpowiedzialności.

Lean management jest sposobem zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywanym szczególnie w procesie restrukturyzacji. Jego istotą jest "wysmuklanie" przedsiębiorstwa poprzez racjonalizacje zadań dotyczących zarządzania majątkiem firmy, zarządzania personelem, jak też skupienie się na kształtowaniu pozytywnych kontaktów z otoczeniem. Koncepcja lean management zmierza do uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów, przy maksymalnym usprawnieniu organizacji i wszelkich procesów pracy.

Do obszarów zastosowań koncepcji Lean management należy:

Lean management koncentruje się na realizacji czterech wzajemnie powiązanych celów, są to:

  1. Krótki cykl produkcyjny, wysoka integracja procesu produkcyjnego.
  2. Terminowość dostaw, partnerska współpraca z dostawcami.
  3. Minimalne zapasy.
  4. Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych.

Lean management jako koncepcja zajmuje się również problemem marnotrawstwa. Poprzez stopniową i nieustającą eliminację marnotrawstwa we wszystkich aspektach działalności przez wykorzystanie każdego grama inteligencji w organizacji zakłada dążenie do stworzenia perfekcyjnej organizacji by spełnić maksymalnie oczekiwania klientów, utrzymując jednocześnie na najwyższym poziomie satysfakcję załogi.

Historia

Lean management jako koncepcja zarządzania wywodzi się z branży wytwórczej. Podstawę jej stworzenia stanowił model produkcyjny zwany Toyota Production System (TPS), który z biegiem czasu ewaluował i przerodził się w koncepcję. Podstawowym celem TPS były eliminacja marnotrawstwa oraz zredukowanie strat występujących przy procesie produkcji poprzez zdefiniowanie wartości z punktu widzenia klienta, skupienie się na procesie powolnego, lecz ciągłego rozwoju oraz zastosowania płynnego przepływu informacji oraz materiałów przez proces wytwórczy. TPS uznawany jest za pierwszy system "odchudzony" z nadmiaru zapasów oraz nadprodukcji, zgodnie z metodą just in time. Po raz pierwszy wyrażenie lean management, a właściwie lean manufacturing zostało użyte w 1991 w pracy pod tytułem The Machine That Changed The World autorstwa J. P. Womacka, D. T. Jonesa oraz D. Roosa, w której między innymi porównano organizację zakładów z branży samochodowej w Ameryce, Europie i Azji.

Zastosowanie

Restrukturyzacja według idei lean management to także zmiany w sposobie myślenia pracowników i kadry zarządzającej. Postulowana jest praca zespołowa, wspólne podejmowanie decyzji, pełne zaangażowanie w pracę oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Priorytetem w zarządzaniu wyszczuplającym jest informacja i bezpośredni dostęp do niej dla wszystkich pracowników.

Spory nacisk lean management kładzie na kształtowanie długotrwałych i bezpośrednich kontaktów z dostawcami oraz odbiorcami, wówczas zastosowanie znajduje metoda just in time. Tymczasem dla odciążenia przedsiębiorstwa ze zbędnych kosztów stosuje się outsourcing, który równocześnie upraszcza i usprawnia system zarządzania poprzez zlecenie na zewnątrz niektórych funkcji. W dążeniu do optymalizacji produkcji wykorzystywany jest także controlling.


Lean managementartykuły polecane
System produkcyjny ToyotyJust in timeMetoda WCMKoszty jakości a funkcje zarządzaniaKoncepcje zarządzaniaIstota zarządzania przez jakośćŁańcuch dostawOrganizacja ucząca sięLean production

Bibliografia


Autor: Danuta Chyła, Katarzyna Szybalska