Controlling produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania

Controlling produkcji to element systemu controllingu przedsiębiorstwa, który wykorzystując różne instrumenty wspiera działania kierownictwa w zakresie planowania, realizacji i kontroli procesu produkcji pozwalając na osiąganie założonych celów.

Zadania controllingu produkcji (M.Sierpińska, B.Niedbała, s.345):

 • wzrost produktywności poprzez kontrolę i planowanie, można to także uzyskać skracając czas produkcji
 • zapewnienie optymalnego programu produkcji poprzez kontrolę kosztów stałych produkcji, długość procesu produkcyjnego oraz magazynowania
 • wyznaczenie zaangażowania kapitałowego czyli wykorzystanie posiadanych środków trwałych a także jego zmniejszenie.
 • określeniu zaangażowania kapitałowego (wykorzystanie posiadanych środków trwałych)

Cele controllingu produkcji (M.Sierpińska, B.Niedbała, s.345):

 • finansowe - marże pokrycia na wysokim poziomie, a także maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
 • ilościowe/jakościowe - niewielka ilość odpadów, dobra jakość produktu, stosowanie się do norm ISO
 • czasowe - krótkie czasy dostawy i ich przebiegu
 • ekologiczne - dbanie o środowisko naturalne poprze ograniczenie emisji szkodliwych odpadów, a także zmniejszenie zużycia jego zasobów
 • elastyczności - możliwość dostosowania się do zmian panujących na rynku, zapewnienie rozwoju pracowników przez podniesienie jego kwalifikacji
 • socjalne - zapewnienie pracownikowi dobrych warunków pracy, bezpieczeństwa jego stanowiska

Planowanie produkcji

W celu rozpoczęcia wytwarzania jakiegoś produktu należy wcześniej ustalić co produkować, jak produkować oraz w jakiej ilości. Należy także ustalić plan techniczny który ma sprawdzić czy ustalona wielkość sprzedaży i zapasy wyrobów gotowych w magazynie są możliwe do osiągnięcia. Czynniki planowania produkcji jakie należy uwzględnić to wielkość sprzedaży ustalona poprzez działy sprzedaży i marketingu, ilość wyrobów gotowych w magazynie na początek i na koniec okresu, ilość zakupionych materiałów ustalenie obecnej ilości.

Controller produkcji w planach musisz zawrzeć takiej elementy jak (E.Nowak 2011, s.43):

 • rodzaj wytwarzanego produktu oraz technologia jego wytwarzania
 • posiadany majątek produkcyjny który może zapewnić realizację celu produkcyjnego
 • zdolności i kwalifikacje pracowników produkcyjnych
 • organizacja dostaw materiałów i surowców do produkcji
 • organizacja odbioru wytworzonych produktów do magazynu
 • program produkcji wraz ze zdolnościami produkcyjnymi.
 • plan kosztów produkcji

Wąskie gardło w produkcji

Wąskie gardło w produkcji może być przyczyną niedoboru takich czynników, jak technologia lub pracownicy. Powoduje ono ograniczenie wielkości produkcji i hamuje inne czynności w łańcuchu ściśle powiązanych ze sobą stanowisk. W najgorszej sytuacji może nawet doprowadzić do zahamowania produkcji. Wąskie gardło najczęściej dotyczy czynności, które trwają najdłużej i są przydzielone niewłaściwej liczbie zatrudnionych pracowników. Wąskie gardło jest również postrzegane jako stanowisko o najniższych możliwościach produkcyjnych. Tego typu miejsce ogranicza przepływ towarów i materiałów, tworząc jednocześnie granice wydajności dla całego systemu produkcyjnego. Ponieważ wąskie gardło w produkcji wyznacza efektywność całego systemu produkcyjnego, bardzo często opiera się na nim harmonogram pracy tegoż systemu. Wąskie gardło może także spowodować problemy z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na danym rynku oraz wytwarzaniem wysokiej jakości produktów. Wąskie gardło jest zasobem, na którym nie ma możliwości nadrobienia zaległych lub opóźnionych zleceń produkcyjnych. Do identyfikacji i eliminacji wąskich gardeł służy teoria ograniczeń(A.Koliński, A.Tomkowiak 2011 s.2-4)

Z punktu widzenia występowania wąskich gardeł, wyróżnia się następujące podejścia do planowania produkcji gdy w procesie produkcyjnym:

 • nie występuje wąskie gardło,
 • występuje jedno wąskie gardło,
 • wiele wąskich gardeł


Controlling produkcjiartykuły polecane
System MRPProdukcja potokowaSystem MRP IIEksploatacjaPlanowanie logistyczneJakość produkcjiGospodarka magazynowaEfekty wdrażania informatycznych systemów zarządzaniaHeijunkaZasady księgowania

Bibliografia

 • Kochalski C., Zerbst S. (2013), Controlling produkcji przy wykorzystaniu metody ABC XYZ Studium przypadku, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 786, Nr 64/1
 • Koliński A. (2011), Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego, Logistyka, nr 5
 • Koliński A., Tomkowiak A. (2010), Wykorzystanie koncepcji analizy wąskich gardeł w zarządzaniu produkcją, Wyższa Szkoła Logistyki
 • Nowak E. (red.) (2011), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Plich M., Rypińska P., Trojanowska J., Koliński A. (2011), Wykorzystanie wybranych metod planowania i sterowania produkcją w controllingu produkcji, Logistyka 5
 • Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Justyna Pietras