PolBAN

Z Encyklopedia Zarządzania

PolBAN (Business Angels Club) to klub prywatnych inwestorów. Został założony w 2003 r. W jego skład wchodzą najbardziej doświadczone i najaktywniejsze Anioły Biznesu. Jest organizacją prywatną i niezależną. Ma formę stowarzyszenia i nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest projektem unijnym. Finansowany jest przez sponsorów i założycieli oraz z wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych projektów, których jest animatorem. Jego nadrzędnym celem jest pomoc w rozwoju młodych firm z dużym potencjałem. Główna siedziba stowarzyszenia znajduje się w Warszawie, natomiast rejestrowa w Bydgoszczy. Władze Stowarzyszenia stanowi dwuosobowy Zarząd oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna. Założyciele to 15 osób fizycznych. Funkcję Prezesa od początku pełni Wojciech Dołkowski, a Wiceprezesem jest Tomasz Kosior (Informacje o PolBAN, 2018).

Cele klubu Aniołów Biznesu

Najważniejsze cele stowarzyszenia to (J. Sikorski 2009, s. 58.):

 • wspieranie i poszukiwanie Aniołów Biznesu w Polsce;
 • Promocja inwestowania zarodkowego kapitału prywatnego (seed capital) w rozwojowe przedsięwzięcia biznesowe, znajdujące się w początkowym stadium rozwoju (start-up);
 • stwarzanie warunków sprzyjających do eliminowania luki kapitałowej pojawiającej się na początku rozwoju firmy;
 • inspirowanie do tworzenia nowych firm, stymulowanie przedsiębiorczości;
 • działania zmierzające do poprawy klimatu dla przedsiębiorczości i rozwoju sektora MSP w Polsce;
 • wsparcie i edukacja w zakresie współpracy przedsiębiorców z Aniołami Biznesu;
 • Wymiana doświadczeń i współpraca z siostrzanymi organizacjami za granicą;
 • promowanie prywatnych inwestycji zagranicznych w Polsce, m.in. poprzez sieć EBAN i inne projekty europejskie;
 • tworzenie środowiska biznesowego, forum współpracy i wymiana kontaktów - promowanie współpracy w biznesie.

Kryteria dla projektów zgłaszających chęć uczestnictwa

Projekt zgłaszany do stowarzyszenia powinien (P. Tamowicz 2007, s. 61):

 • posiadać kapitał w przedziale 100.000 PLN - 1.500.000 PLN, w formie udziałowej (equity),
 • być innowacyjny - innowacyjność technologiczna, lecz także rynkowa (nowe podejście do obsługi klienta, nowe technologie - IT, internet, biotechnologia, medycyna, elektronika, optyka, inżynieria...) lub inny projekt, którego najważniejszą częścią jest kapitał intelektualny,
 • być nowym lub młodym przedsiębiorstwem,
 • być zdeterminowany na odniesienie sukcesu oraz posiadać oddany projektowi zespół, który dokładnie przeanalizował swoje przedsięwzięcie i możliwości jego realizacji,
 • doświadczenie menedżerskie,
 • mieć utworzoną spółkę kapitałową (z o. o. lub S.A.), bądź gotowość jej założenia,
 • posiadać gotowość współuczestniczenia finansowego w przedsięwzięciu i ponoszenia ryzyka wspólnie z Business Angel.

PolBAN zaprasza do grona aniołów biznesu osoby, które (P. Tamowicz 2007, s. 61):

 • angażują się chętnie w nowe przedsięwzięcia,
 • są w posiadaniu wolnej gotówki (200 tys. do 1 mln zł),
 • wykazują gotowość do inwestycji w nowe projekty w formie kapitałowej (udziałowej),
 • nie boją się ryzyka,
 • posiadają cechy lidera i biorą aktywny udział w finansowanych projektach,
 • posiadają zdolność efektywnej współpracy oraz komunikacji z ludźmi,
 • mają doświadczenie i udokumentowane sukcesy w biznesie,
 • mieszkają na terytorium Polski.


PolBANartykuły polecane
Fundusz zalążkowyInstytucje otoczenia biznesuInkubator przedsiębiorczościPark technologicznyProgram Operacyjny Inteligentny RozwójCentrum transferu technologiiEuropejski Fundusz SpołecznyKonfederacja LewiatanAnioł biznesu

Bibliografia

 • Morawczyński R. (2014) Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803
 • Ostaszewski M. (2013) Anioły biznesu jako oferenci kapitału dla finansowania przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku Studia i Prace Kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt naukowy nr 132
 • Piekunko-Mantiuk I. (2014) [ https://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/443/en/4.2_piekunko.pdf Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów ]
 • PolBAN (2018) Informacje o PolBAN
 • Pyfel Ł. (2017) Tożsamość i inwestowanie Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii
 • Sikorski J. (2009), Polski anioł biznesu Trendy ekonomiczne na polskim rynku Studenckie Koło Naukowe, Łódź
 • Tamowicz P. (2007), Pomocna dłoń kapitału, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 • Waniak-Michalak H. (2007), Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Anna Kluszczyńska