Model AIDCAS

Z Encyklopedia Zarządzania
Model AIDCAS
Polecane artykuły


Model AIDCAS to model opisujący sposób oddziaływania reklamy na konsumentów, obrazuje i wyjaśnia psychologię reklamy.

Nazwa modelu jest akronimem następujacych wyrazów:

 • A - Attention (uwaga)
 • I - Interest (zainteresowanie)
 • D - Desire (pożądanie)
 • C - Conviction (pożądanie)
 • A - Action (działanie, akt zakupu)
 • S - Satisfaction (satysfakcja)

Reakcje konsumenta na reklamę

Reklama ma za zadanie przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta, zainteresować ofertą, przekonać do zakupu, a także uświadomić odbiorcę o prestiżu oraz satysfakcji jakie nabędzie w wyniku kupna produktu.

Zatem idealna reklama według modelu AIDCAS powinna spełniać następujące warunki:

 • Attention - przyciągać uwagę - reklama musi zostać zauważona przez odbiorcę. Jest to pierwszy i najważniejszy etap reakcji reklamy na odbiorcę. Jego zadaniem jest uświadomienie odbiorców o istnieniu reklamowanego produktu i spowodowanie, że przejdzie on do dalszych etapów. W tym celu stosuje się różne techniki zwrócenia uwagi potencjalnego konsumenta na produkt, tj. niestandardowy kształt ogłoszenia, wyróżniające się kolory reklamy, przyciągające uwagę, a także coraz częściej kontrowersyjne zdjęcia i rysunki, zastosowanie odpowiedniej muzyki itp.
 • Interest - zainteresować - reklama powinna nie tylko zwracać uwagę klienta, ale także wzbudzać jego zainteresowanie poprzez np. zastosowanie trafnego sloganu, ciekawego początku ogłoszenia, narastającego napięcia reklamy telewizyjnej itp. Podczas tego etapu najważniejsze jest kilka pierwszych sekund, podczas których odbiorca decyduje czy zostanie poddany działaniu kolejnych etapów.
 • Desire - wzbudzić pragnienie - pobudzenie pragnienia, pożądania, chęci posiadania reklamowanego produktu. Odbiorca przekazu reklamowanego w tym etapie musi zostać przekonany, że oferowany produkt będzie najlepszym wyborem, który spełni jego potrzeby.
 • Conviction - przekonać - przekonanie o słuszności wyboru. To kolejny etap, którego zadaniem jest przekonanie odbiorcy o potrzebie posiadania towaru. Ma on zapewnić klienta, że dokonany przez niego wybór jest najlepszym z możliwych oraz, że oferowany produkt zaspokoi jego wszystkie potrzeby.
 • Action - spowodować zakup - przedostatni etap to podjęcie decyzji zakupu oraz jego dokonanie. Istotne jest aby reklama posiadała informację o miejscu oraz sposobie możliwości nabycia produktu.
 • Satisfaction - zapewnić satysfakcję - ten ostatni etap ma za zadanie wywołać długookresowe zadowolenie u konsumenta, które natomiast ma się przyczynić do ponownego wyboru reklamowanego produktu. Produkt ten zostanie zapisany w świadomości klienta i istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości ponownie zostanie zakupiony.

ModelAIDCAS.png

Model AIDCAS a Model AIDA

Model AIDCAS to rozszerzona wersja modelu AIDA. Model AIDCAS jest lepiej dostosowany do współczesnych konsumentów i bardziej skuteczny. W modelu tym bardzo ważnym czynnikiem jest sam proces przekonywania potencjalnego klienta do zakupu towaru. Odbiorca przekazu reklamowego musi zostać przekonany o satysfakcjach i korzyściach płynących z zakupu reklamowanego produktu.

Bibliografia

 • A. Dejnaka, Strategia marki, produktów i usług reklamy, Helion, Gliwice 2006, s. 15-17.
 • L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 142.
 • W. Budzyński, Reklama techniki skutecznej perswazji, POLTEXT, Warszawa 1999, s. 39-41.

Autor: Paulina Krzak