Marketing angażujący

Z Encyklopedia Zarządzania
Marketing angażujący
Polecane artykuły


Marketing Angażujący (Engagemet Marketing) - jest to strategia marketingowa, która polega na ośmielaniu konsumentów oraz na zachęcaniu ich do brania czynnego i realnego udziału w rozwoju marki. W opozycji do postrzegania klientów jako pasywnych odbiorców wszelkich biznesowych informacji, marketing angażujący nastawiony jest na "uaktywnianie" konsumentów w procesie produkcji i kreowania programów marketingowych. Marketing angażujący jest bardzo szerokim pojęciem. Oczywiście jest to celowe uogólnienie, które bazuje na analizie psychologicznej i społecznej klienta jako istoty ludzkiej.

Zachowanie takie ma na celu przywiązanie klienta do marki wykorzystując teorię, że klient jest istotą społeczną i ma naturalną potrzebę komunikacji i interakcji, oraz czynnego angażowania się w różne działalności. Dlatego też każda inicjatywa zaangażowania gospodarczego musi umożliwić dwukierunkowy przepływ informacji i komunikacji. Polega to na wierze, iż człowiek potrafi ogarnąć to, co stworzył i jest w stanie podołać wszelkim trudnościom.

Marketing angażujący sprawia zatem dla klienta wrażenie przynależności do danej marki, co jest niezwykle ważnym czynnikiem w czasach, kiedy gusta i preferencje konsumentów ulegają nieustannym i szybkim zmianom. Firmy są w ten sposób "przywiązane" do swojej "społeczności" na przykład geograficznie, czy dzięki lokalnej tradycji. (T. Ahonen, A. Moore 2005, s. 8).

Podsumowując marketing angażujący nastawiony jest na przejrzystość, bezpośredniość, zaangażowanie, interaktywność, współpracę, doświadczenie, zaufanie i współ finansowanie tworzenia.

Doskonałym przykładem marketingu angażującego jest działanie firmy Jones Soda. Na stronie producenta wszyscy klienci mogli wysyłać własne zdjęcia, które później były drukowane na etykietach butelek sody. Jeśli zdjęcia były interesujące, mogły stać się nawet etykietką całej serii produktów. (T. Ferdinand 2002, s. 7)

Bibliografia

Autor: Anna Sobilo